Creating The Perfect Woman

Post Reply
T-dodo

Creating The Perfect Woman

Post by T-dodo » Wed Mar 16, 2005 9:55 pm

Guy,

Mwen wè tout moun ap evite kesyon'w lan. Map eseye reponn. Men mesye, pa lonje dwèt sou mwen non! Pou mwenmenm, yon fi ki pafè se yon fi ki anfòm e ki entèlijan. Lè mwen vle, nou tou lè de vle an mèm tan. Li achte rad yon fwa pa an e li pa enterese resevwa kado ou byen fete pou St Valanten.

Lè gen yon bagay ki pa korèk, li jis korije'l san li pa pale anpil. Lè mwen grangou li ban'm manje. Lè li grangou tou, li kuit manje'l pou'l manje san li pa mande pou m al ashte'l ou byen al lan makèt. Sepandan, li pa fòse'm ede netwaye kay lan. Lè m ap dòmi lajounen, li pa reveye'm lan dòmi pou al chèche pitit nou kay zanmi yo. Li entèlijan sifizaman pou'l konnen pou'l pa reveye'm lan dòmi. Ansuit, lè map domi lan nuit, li pa anpeche'm tire de twa gaz. Si m fè l, olye li fache, li pouse de twa limenm. {mande pou n ekskize'm pou ti pati sa. se pa derespektan map fè nou}

Lè li fin itilize twalèt
lan, se pou li leve kouvèti an. Epi, li pa plenyen lè m itilize twalèt lan e mwen kite kouvèti a kanpe.

Li touche plis lajan ke mwen lan travay li. Mwenmenm, mwen travay sèlman 20 è pa semèn de fason ke m' ka pase plis tan ap ekri sou Ann Pale. Lè nou soti, se li ki peye e ki kondui machin lan. Lè map gade televizyon, li pa janm mande pou l chanje chanèl lan pou l gade Lifetime Channel. Mwen te ka di plis. Mwen pè pou m pa tonbe lan mera!

Jean-Marie

Leonel JB

Post by Leonel JB » Thu Mar 17, 2005 4:44 am

Jean-Marie ou tonbe nan tchouboum!

Ou ta renmen on bon sèvant??

Mwen konnen Guy pral pale sou sa, mwen sèlman vle on fi kap ban m tout afè'm. Lannuit kou lajounen, nan bon ti mamit...Ak sa, mwen pap janm gen kalite flou mwen te genyen semèn pase an...

Paske daprè Pauline, se remèd grip.

Guy, mwen pa kwè m fè bosal nan jwèt lan?

leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Mar 17, 2005 11:51 am

Jean-Marie and Leonel,

I can generate my own heat, thank you. You guys made your bed, you will have to sleep in it (alone).

I'll tell you something that you two obviously do not know. Even though the women are not often heard on this forum, they have their own high-speed, wide bandwidth, network that beats all other known communications technologies, and which allows them to monitor every information that is exchanged on lesser networks, like the internet.

So, Leonel, ou nan MMS pi rèd toujou. Chwazi ant "mars, mai, septembre", "mes mains seulement", ak "mes meilleurs souvenirs".

Kanta Jean-Marie, sa mwen wè pou ou a pi rèd toujou. Ou rantre nan domèn DSB a nèt ale.

Mwenmenm se kèk konjekti syantifik mwen te vle eksplore (menmsi yo fantezis pou jounen jodi a), atravè zouti manipilasyon jenetik lasyans pral mete nan dispozisyon mèt laboratwa yo, kit nou vle sa, kit nou pa vle sa.

Noumenm (sètadi Jean-Marie ak Leonel) nou fonse tèt ba "dans le domaine du bas-ventre".

Mwen pa avèk nou, mesye. Mwen gen bagay m ap defann toujou.

T-dodo

Post by T-dodo » Thu Mar 17, 2005 3:06 pm

[quote]Mwenmenm se kèk konjekti syantifik mwen te vle eksplore (menmsi yo fantezis pou jounen jodi a), atravè zouti manipilasyon jenetik lasyans pral mete nan dispozisyon mèt laboratwa yo, kit nou vle sa, kit nou pa vle sa.[/quote]

Are you implying that HUMAN ATTITUDE is a learned behavior only and that it is outside of genetics control? Gelin, I need your help to fight Guy on that one! Misye lage m lan nich gèp medam yo.

Jean-Marie

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 17, 2005 3:22 pm

[quote]...Are you implying that HUMAN ATTITUDE is a learned behavior only and that it is outside of genetics control? Gelin, I need your help to fight Guy on that one![/quote]
Si ou ta al fouye nan zantray selil ak dna Guy, ou ta ka jwenn ke li gen on "jèn anmèdan" anndan li....:o)

gelin

Post by » Thu Mar 17, 2005 3:30 pm

Aaaaaa, Gelin, pa fè m sa m pap fè w!

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 17, 2005 3:42 pm

[quote]Aaaaaa, Gelin, pa fè m sa m pap fè w![/quote]
nou renmen w e nou apresye w.....se sa k fè fòk nou jwe nan bab ou detanzantan....:o)

gelin

T-dodo

Post by T-dodo » Thu Mar 17, 2005 9:01 pm

Jaf,

Monchè, ou se yon "chicken!" Ou pè domi sou sofa!

Jean-Marie

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Mar 18, 2005 7:11 am

Mesye, nou fè lach. Guy ak Jaf, nou pa bezwen pè. Map fè yo klonn madanm nou nan laboratwa??? Fè m konfyans, nou pa bezwen pè...

Jaf map rele ak tout fòs mwen, ou manti... Pa gen ankenn men ki pral pase nan tèt pandan bebe a ap kriye.

Guy, bri kouri ke w gripe souvan???

Mwen met van nan vwal mwen
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 18, 2005 10:14 am

Leonel, ki sa yo rele "grip" la? Kounyè a ou voye m al chache nan diksyonè.

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Fri Mar 18, 2005 12:29 pm

bonjou,

mwen ta renmen ke lè nou fè deba sa yo nou pale pou tout bon. Kontrèman ak sa nou ta panse, mwen pa fache kont zanmi an ki panse fOk fanm rete esklav gason toujou nan syèk sa a (li di tou wo sa anpil nan nou, gason panse tou ba). Sèlman mwen pa adere ak filozofi sa a paske mwen wè nan pawOl anpil nan nou, ke nou ap fantazme sou fanm ki reyisi yon fason osnon yon lOt nan sosyete a, alOs, pouki nou pa travay ansanm ak madan m nou, sè nou, mennaj nou,emenm manman nou pou yo deremete meyè de yo pou yo ka ranpli fantasm nou yo (reyalize yo). Fanm pa pi difisil ke sa, yo mande : respè, konpreyansyon, èd (kay, timoun, reyalizasyon pwojè pèsonèl yo...),nèg ki ka satisfè yo, menm jan ak nou msye yo....

m ale,

Manzè Choublak

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 18, 2005 6:41 pm

[quote]mwen wè nan pawOl anpil nan nou, ke nou ap fantazme sou fanm ki reyisi yon fason osnon yon lOt[/quote]

pou ki sa? Eske se paske kanmarad la di:

[quote]yon fanm ki gen cham Emeline Michel k ap chante "tankou oun melodi" sou kwis ou pandan l ap pase men nan cheve ou, k ap jwe "cat woman" devan ou tankou Halle Berry... [/quote]

oswa paske kanmarad la di:

[quote]k ap fè bèl literati tankou Edwige Danticat, k ap boloze nan grinbak tankou Oprah[/quote]

Men sepandan, kanmarad la se madanm li sèlman li wè devan l wi!

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Mar 18, 2005 11:31 pm

Jaf,
Jan m wè bagay sa ap dewoule:

"ASWE A SOU PIKAN WAP DOMI" (by Alsibiad)

leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Mar 20, 2005 2:53 pm

Mwen te kab di tou se madanm pa mwen ki "fanm pafè a" paske se li sèl ki pral pase dwèt li nan cheve m. Aladekoze papa!

Ni se pa sosyoloji oswa ideyoloji mwen te vin fè avèk nou pou dekouvri fanm lan ki pafè deja a.

Tankou Jaf, si mwen panse a Emeline Michel kap chante "sou kwis mwen", si mwen panse a Halle Berry k ap jwe "cat woman" devan mwen elatriye, se pa de-twa kalòt mwen pap oblije bay tèt mwen pou m revni sou latè anvan mwen bay madanm mwen yon non ki pa sila manman l ak papa l te ba li a.

Kanta Serena menm ak anpil lòt fanm toujou, fanm nan tout ras (mwen pa santi okenn limitasyon nan domèn sa), si mwen ta kite imajinasyon mwen pran devan, se yon barik dlo frèt sèlman ki ta pou "geri" mwen.

Men se toujou pa nan domèn sa mwen te ye ak nou.

Mwen ta vle satilfè anpil nèg, anpil fanm alafwa. Kijan m ta fè sa?

Te mwen louvri "blue-print" mwen an nan chapit 6:

Anpil manifaktirè kotèks te pra
l fè fayit, paske mwen te pral elimine bezwen sa a 90%. Zafè règ la, se lò yon fanm anvi fè pitit sèlman, entansite dezi li ta va deklanche pwosesis òmonal ki fè règ li vini jiskaske gwosès koupe sa, menm jan sa fèt nan jounen jodi a. Men depi yon fanm pa gen dezi fè timoun, règ li pap janm vini tou.

Sa vle di, lò yon gason ap viv ak yon "fanm pafè" lap gen anpil chans pou li dekouvri lò fanm sa anvi fè pitit. Si limenm li pa vle fè pitit, e byen la demake jan li vle.

Men si se gason an ki anvi gen pitit, e fanm lan pa sou sa, la konnen sa tou. Lò sa, li va chache yon fanm ki anvi fè pitit pou li.

Fanm lan limenm ki pa anvi fè pitit la, li pap genyen pou li endispoze chak mwa (pour rien) -- pou anyen. Si li pa sou sa, li pa sou sa, en pwen sè tou.

Nèg ki anvi fè pitit ak yon fanm e li twouve fanm sa ki anvi fè pitit pou li a, e byen yo nan tèt jwèt yo. Y ap sibi anpil enkonvenyans, men enkonvenyans yo ap gen yon sans biyolojik ki trè detèminan.

Nèg la ki pa anvi fè
pitit la menm, ansanm ak yon fanm ki pa vle fè pitit nonplis (petèt yo fè deja, petèt yo pa janm fè) yo nan tèt jwèt yo tou. Lò sa yo kapab jwi entimite yo san yo pa janm bezwen pè okenn aksidan (***)

(***) eksepte lò fanm lan vin genyen yon dezi matènèl soudènman ki fè li ovile. Mwen pa te di ke mwen tap elimine tout sipriz nan lavi sa.

T-dodo

Post by T-dodo » Mon Mar 21, 2005 12:26 am

Guy,

Bondye te di:"Tu enfanteras dans la douleur." Gen lè se Bondye ou vle ye, Guy, pou vle change ekzakteman sal pat vle yo. Lan sans sa, ann fè fanm yo pi pafè. An nou mete plis misk sou yo defason ke yo pi fò ke gason. Lè yo rankontre yon gason ki pa bon, yo ka bimen l. Si nap kontwole afè règ la, pou ki sa nou bezwen l di tou. An nou elimine l. Pwochèn fwa fanm lan bezwen yon ti moun, l annik bay yon gason yon kalot, epi gason ansent pou li. Demen maten, gason fè pitit lan pou li san li pa bezwen ret tan. Answit, li pa bezwen gen tèt fè mal lè gason bezwen al lan entimite avè l. Ann elimine afè maladi an. Shak fwa li bezwen entimite, pa gen maladi pou anpeche l.

Guy, m wè ou bezwen mete nan pwoblèm ak moun fondamantalis yo! Mwen menm te panse pwopozisyon lan se te yon "spoof" li te ye. Paske, chak fwa ou vle jwe avek imajinasyon lan bagay ki pa posib, fok se ri nou vle ri. Se sak fè mwen menm m te mete bagay pou fè moun ri, lè m
utilize tout "cliché" ki te genyen lan djakout mwen. Se domaj gen de moun ki pat ri! Kant a politik madan m nou sou fowòm lan, si m te nou, m ta evite sijè sa e pote yon ti flè choublak pou li pito lè m sot travay demen.

Jean-Marie

Shellony

Post by Shellony » Mon Mar 21, 2005 12:43 am

Mwen salye tout moun ki patisipe nan fowòm nan. Se premye patisipasyon mwen nan ekri ide ou enfòmasyon. Mwen vle di ke kreyasyon you moun pafè kit li fanm kit li gason pa fasil ditou paske chak moun gen gou yo.

Plis pase sa, mwen kwè lavi you kretyen vivan two konplèks pou nou ta chanje jan nou pa renmen, san nou pa retire kèk bagay ki enpotan tou.

Pa egzanp, Guy ekri,
"Anpil manifaktirè kotèks te pral fè fayit, paske mwen te pral elimine bezwen sa a 90%. Zafè règ la, se lò yon fanm anvi fè pitit sèlman, entansite dezi li ta va deklanche pwosesis òmonal ki fè règ li vini jiskaske gwosès koupe sa, menm jan sa fèt nan jounen jodi a. Men depi yon fanm pa gen dezi fè timoun, règ li pap janm vini tou" pale sou zafè elimine règ kay fi "eksepte le yo ta vle fè pitit."

Map mande eske sa pa ta pral koze kèk problèm medikal ka fi ya. Dapre fizyoloji, se you pwosesis omonal ki fe règ la vini e ki fe li pa vini. Mwen panse, fòk en
jenyè jenetik la ta konsilte kèk fizyolojis ak patolojis pou konnen eske lè andometriyòm lan pa chanje pandan lontan si pa gen risk kansè. Mwen sonje you profesè ki di ke you fi ki pa ansent ou ki pa fè menopoz oubyen ki pap pran medikaman pou l pa fè pitit dwe gen règ li pou pi piti kat fwa pa ane pou andometriyom li pa vin tro pwès e li pa vin devlope sa yo rele "hyperplasia" ak "displasia" ki ka mennen "carcinoma". Si you fi pa vle ovile, fok li kenbe estrojèn li a you nivo pou "FSH" ak "LH" rete ba anpil nan san li. E twòp estrojèn pandan lontan ka fè andometriyòm nan devlope "hyperplasia" ke nou pale pi wo a.

Eskize m wi Guy. Se pa pou ou m vini non. Mwen te selman vle di koman mwen we chanjman jenetik ka koze anpil problem. Si se maladi nap elimine nan fabrikasyon moun pafè a, petèt sa ka pa osi difisil men si se you pwosesis fizyolojik ki mare a fonksyònman nou, sa ka difisil anpil paske anpil bagay nan kò mare ansanm. Chanje youn se deranje lòt la.

Shelony

Leonel JB

Post by Leonel JB » Mon Mar 21, 2005 4:36 am

Shelony, mwen kontan antre w sou fowom nan oudimwen inivEsite WOH la. An bon franse "Welcome".

Ou poko paret ou gen tan ap edike m, MEsi.

L'union fait la force
leonel

T-dodo

Post by T-dodo » Mon Mar 21, 2005 7:59 am

Shelony,

Chapo ba! Wap mete bèt sou nou anpil. Mwen menm m ap retire kò m lan konvèsasyon an. Paske se ranse (joking) m tap ranse, jis pou fè moun ri. Adye, pyèsmoun pat ri. Kounyè a m wè m ap aprann. Kididonk, konvèsasyon depase nivo m.

Avan m ale, m ap swete ou Byenveni alawonnbadè. Se yon plezi pou gen moun tankou w sou fowòm lan ki kap edike nou. M espere wa fè entèvansyon enfomativ sa yo pi souvan.

Jean-Marie

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Mar 21, 2005 8:04 am

Finalman! Mwen santi mwen kontan, paske konvèsasyon an kòmanse mache tout bon vre. Mwen pwofite di Shelony "WELCOME!" Mwen renmen entèvansyon ou a anpil, e se egzakteman sa mwen tap chache menm. Mwen va esplike pi devan.

Men sepandan te mwen reponn Jean-Marie anvan.

[quote]Bondye te di: "Tu enfanteras dans la douleur." Gen lè se Bondye ou vle ye, Guy, pou vle change ekzakteman sal pat vle yo.[/quote]
Jean-Marie, se pa ni relijyon ni teyoloji mwen te vin fè. Mwen pa te ekri sa mwen ekri a pou mwen deranje lafwa pyèsmoun. Se yon senp espekilasyon (plizoumwen sou yon baz syantifik) mwen te vin fè pou m pwovoke konsiderasyon etik ak filozofik LÒM pral OBLIJE fè pi devan paske manipilasyon jenetik pral mete yon gwo zouti lan men l, kab ba li POUVWA ke jiskisi anpil moun te panse ke se yon divinite sèlman ki ta kab gen pouvwa sa yo. Yon POUVWA kab pèmèt li ranvèse byen vit sa ke LANATI pran pafwa
dè milyon dane pou li akonpli.

Lò ou di ke Bondye di "Tu enfanteras dans la douleur", mwen pa konnen nan ki langaj Bondye te ka di li si se pa nan yon langaj abstrè e syantifik, paske Bondye ou kwè ladan l lan pa te kab di sa ni an franse, ni an chinwa, ni an kreyòl etandone LÒM pat kò envante langaj sa yo. Sepandan "LAFWA W" di ou ke se te VOLONTE Bondye pou fanm soufri lò yap fè pitit. Depi yon moun di mwen li konnen VOLONTE DIVIN lan, mwen retire chapo devan li san diskite (eksèpte lò map tire bab Gelin), paske mwen pa kab rantre nan tip diskisyon sa yo. Mwen pa kab di w si "Bondye" nan Labib la egziste si li pa egziste. E a sipoze ta genyen yon sèl Dye jan Labib la di li a, mwen pa kab di ou mwen konnen VOLONTE li oswa mwen pa konnen l. Mwen kite domèn sa pou zòt. Mwen rete kwè lò mwen mouri, mwen mouri nèt. Noumenm ki va jwi vi etènèl la, nou va chache sonje gen yon ti anmèdan yo te rele "Guy" ki te fè pasaj li isiba. Souple, jwi lavi etènèl nou nan prezans Bondye nou kwè ladan l lan, men
pa di ke mwen te chache deranje lafwa nou. Konsa, Bondye nou kwè ladan l lan va tou bliye mwen. Mwen kwè la pi bon konsa.

Epi, Jean-Marie, se pa "Bondye" mwen vle ye. Ala yon fado ou vle mete sou do mwen papa! Sa mwen ekri yo kab pa fè okenn sans pou ou, men Jean-Marie tout sa ou ekri anlè yo pou kreye yon fanm pafè pa fè okenn sans pou mwen tou, men mwen konprann se chache ou tap chache iwonize mwen. Nan pwen pwoblèm nan sa. Anyen pa deranje. Men se apwòch la ki diferan.

Lò ou di : "Pwochèn fwa fanm lan bezwen yon ti moun, l annik bay yon gason yon kalot, epi gason ansent pou li. Demen maten, gason fè pitit lan pou li san li pa bezwen ret tan." oubyen lò ou di "Ann elimine afè maladi an", mwen santi ou voye m vouzan paske si se pou annik di "Que la lumière soit et la lumière fut!" mwen pa tap janm kòmanse konvèsasyon sa DITOU. Mwen pa te vle rantre ni nan domèn MAJI, ni nan domèn KREYASYON, ni nan domèn DIVINITE avèk nou. Mwen te m
ennen tout diskisyon sa apati yon remak Leonel te fè kote li di ke talè konsa Lasyans ab kab kreye yon ÒM PAFÈ. Alòs, mwen di "annou fè tèt nou travay pou nou wè ki konsepsyon yon nèg pafè ak yon fanm pafè ye" men annou restrenn espekilasyon sa sou yon baz biyolojik ke nou kab modifye ak manipilasyon jenetik mèt laboratwa yo ap devlope. E yo gen dwa kòmanse mete yo an pratik san n pa atann.

Sa pa vle di mwen panse ke mwen kapab pi entelijan pase jeni kab gide LANATI a (anote ke mwen pap site bondye labib la, paske mwen pa konnen si li egziste -- se ou ki konnen, e mwen respekte konesans espesyal sa ke ou genyen an). OKONTRÈ! Mwen trè skeptik depi lè mwen tande syantis ap fè eksperimantasyon ak lavi. Poukisa? Se paske mwen panse konesans syantifik nou kouri pi vit pase devlòpman sajès nou. Men mwen rete kwè tou nou pa kapab devlope lasajès si nou pa diskite tout bagay! Se la ke mwen kapab gen pwoblèm ak fondamantalis yo, paske yo-menm yo toujou ap chache kontwole jan moun panse!!! O non "bon" dye
yo, yo gen dwa touye m menm. Dayè Listwa montre nou ke yo toujou abitye fè sa.

[quote]Se sak fè mwen menm m te mete bagay pou fè moun ri, lè m utilize tout "cliché" ki te genyen lan djakout mwen. Se domaj gen de moun ki pat ri! [/quote]
Se nòmal gen de moun ki pat ri, Jean-Marie, paske gen moun ki pa twouve kliche sa yo "funny". Men mwen kwè anpil moun ri tou. Se domaj atravè entènèt la, ou pa kab tande lò moun ri blag ou yo! (Men byento sa va chanje tou!)

[quote]Kant a politik madan m nou sou fowòm lan, si m te nou, m ta evite sijè sa e pote yon ti flè choublak pou li pito lè m sot travay demen. [/quote]
Pou ki tann demen? Se chak jou pou nou fè sa, mesye! ;-)

T-dodo

Post by T-dodo » Mon Mar 21, 2005 8:20 am

Guy,

Map mande ou EKSKIZ paske ou gen rezon. Mwen pat janm pran diskisyon sa trò oserye jiskaske ou fè m panse ke sa wap fè espekilasyon sou yo pa twò "far-fetched." Lasyans deja kontwole afè règ lan avèk ovilasyon an. Anplis, lè yo klon Dali (the cloned sheep) pa gen anyen ki di ki bò nou prale avèk bagay sa. Kididonk, mwen mande pou aksepte ekskiz mwen.

Fò m avwe nou ke entèvansyon m lan sijè sa fè m parèt pli relijye ke mwen ye. Anreyalite, se pa vre! Machè, Shelony, entèvansyon lan fè m wont. Mwen si chak fwa mwen wont m aprann nouvo bagay, mwen pa gen pwoblèm wont tout tan. Mèsi anpil a ou e a Guy.

Jean-Marie

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Mar 21, 2005 9:07 am

[quote]Eskize m wi Guy. Se pa pou ou m vini non. Mwen te selman vle di koman mwen we chanjman jenetik ka koze anpil problem. Si se maladi nap elimine nan fabrikasyon moun pafe a, petet sa ka pa osi difisil men si se you pwosesis fizyolojik ki mare a fonksyonman nou, sa ka difisil anpil paske anpil bagay nan ko mare ansanm. Chanje youn se deranje lot la.[/quote]
Shelony, tou dabò fòk mwen di sanble ou konprann mwen lontan paske anpil lòt moun sou fowòm lan. Ou reponn nan sans mwen panse Gelin te pral reponn lan e lan sans mwen panse nou ta dwe apwoche pwoblèm lan tou. Sa pa ta etone m ke ni ou-menm ni Gelin gen yon background nan lasyans.

Ou di ou pa vini pou mwen, men se konnen ou pa konnen se mwen ki vini pou ou. Mwen parèt ak yon sijè ki rale w vini sou fowòm sa. Fowòm sa manke fanm ladan. Pou yon fanm pafè, fòk li patisipe sou "Ann Pale"... kidonk se yon pa ou fè la vè lapèfeksyon. [Jean-Marie, s
e jwe m ap jwe wi... mwen konnen se "Bondye" sèl ki pafè! Oudimwens, mwen konnen se li sèl ki pafè nan definisyon l menm, san diskisyon posib ou imajinab.]

Antouka, Shelony, gen ANPIL bagay ki ekri deja nan domèn lasyans ak teknoloji sou fowòm lan, e m espere ou li tout deja! Mwen ekri anpil sou yo. Konsa, ou va jije si se dèyè djòb "Bondye" a mwen ye tout bon. Dayè, se li ki te ban mwen djòb la lò "li kreye mwen a son imaj!!!" E kòm Bondye pafè, li pa kapab komèt okenn erè. Kidonk, ann chache pran "djòb" la o serye... se li ki ban nou pouvwa sa (pa vre?)

Lasyans ak teknoloji modifye pwosesis natirèl deja anpil jan ki pral kale dèyè nou pi ta. Pou ki sa? Se paske lòm fè anpil bagay, senpman paske li kab fè yo, epi li derefize devlope sajès ki nesesè a pou l kapab etidye enpak sa lap dekouvri yo sou pwosesis natirèl yo, ki egziste depi konbyen milyon ane. Se konsa lò [nou] fin devlope teknoloji ki ban [nou] bonm atomik yo, [nou] lage yo Hiroshima ak Nagasaki, [n
ou] koze yon dega ki ENPADONAB, epi se annapre [nou] chache fè tout sa [nou] kapab pou zòt pa fè [nou] menm bagay [nou] te fè yo.

Nan 21èm syèk la, nou pase nan yon vitès siperyè, e anpil moun poko konprann sa. Ou gen dwa pran 2 ze fekonde (sètadi 2 jèm lavi ki ta pou pwodui 2 endividi) epi fonn yo nan yon sèl selil, kote se yon endividi konpoze men inik ki devlope (deux personnes dans un seul petit dieu?) Relaks! Yo poko fè eksperyans sa ak lòm, men yo deja reyisi l avèk sourit! Yon grenn sourit gen dwa gen 2 papa, 2 manman. Pyèsmoun pa di anyen, paske pyèsmoun pa konnen eksperyans sa yo ap fèt, e anpil ladan yo reyalize deja nan laboratwa ak espès nou tout konsidere kòm espès enferyè a lòm. Men tou pa lòm ap vini tou!

Antouka, Shelony, si ou jete yon bemòl sou koze mwen tap di yo, mwen byen kontan e fòk nou ta ale pi lwen toujou! Wout mwen vle trase a, men li: 1) Ki jan nou panse lasyans kab rive chanje lòm ak eksperyans syantifik biyolojik ki kòmanse fèt deja? 2) Men ki konsekans ekspery
ans sa yo kapab pote? 3) Ki sa pou nou pousuiv, ki sa pou nou pa pousuiv ("en connaissance de cause") ?

Men natirèlman, genyen yon lòt altènativ! Nou kapab rete nan chante kantik epi lapriyè byen fò. Epi kondane tout demach syantifik, san nou pa bezwen reflechi sou yo. Mèt laboratwa yo va rete nan wòl yo...

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Mar 21, 2005 9:15 am

Jean-Marie, m ekri dènye repons mwen an anvan mwen wè dènye entèvansyon ou an. Kididonk, pwent ou wè mwen voye pou ou yo sou zafè relijyon an, pa panse se yon dan mwen genyen kont ou. Mwen renmen takine nèg anpil. Se pou sa Gelin te di nou ke si w ale nan zantray selil Guy, ou va twouve yon jèn "anmèdan" ladan l. Gelin pa manti. Dayè, Gelin pa kab manti.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Mar 21, 2005 12:02 pm

[quote]Dapre fizyoloji, se you pwosesis omonal ki fe règ la vini e ki fe li pa vini. Mwen panse, fòk enjenyè jenetik la ta konsilte kèk fizyolojis ak patolojis pou konnen eske lè andometriyòm lan pa chanje pandan lontan si pa gen risk kansè. Mwen sonje you profesè ki di ke you fi ki pa ansent ou ki pa fè menopoz oubyen ki pap pran medikaman pou l pa fè pitit dwe gen règ li pou pi piti kat fwa pa ane pou andometriyòm li pa vin tro pwès e li pa vin devlope sa yo rele "hyperplasia" ak "displasia" ki ka mennen "carcinoma". Si you fi pa vle ovile, fok li kenbe estwojèn li a you nivo pou "FSH" ak "LH" rete ba anpil nan san li. E twòp estwojèn pandan lontan ka fè andometriyòm nan devlope "hyperplasia" ke nou pale pi wo a.

...mwen wè chanjman jenetik ka koze anpil pwoblèm. Si se maladi nap elimine nan fabrikasyon moun pafè a, petèt sa ka pa osi difisil men si se you pwosesis fizyolojik ki mare a fonksyònman nou, sa ka difisil
anpil paske anpil bagay nan kò mare ansanm. Chanje youn se deranje lòt la. [/quote]
Shelony, mèsi ankò pou esplikasyon sa. Mwen pa kab di ou ke mwen fin konprann yo, paske mwen pa gen okenn enfòmasyon espesifik sou "FSH", sou "LH", sou "displasia" oswa sou "hyperplasia" (pase sa yo ou ekri anlè a). Sepandan, mwen konprann agiman w lan byen lò ou di "si se you pwosesis fizyolojik ki mare a fonksyònman nou, sa ka difisil anpil paske anpil bagay nan kò mare ansanm". Sa se pawòl moun reflechi, ki pap kouri chanje sa Lanati fè anvan l konprann Lanati. Bagay nan kò mare ansanm, men fòk nou chache konprann kouman yo mare tou. Se pou sa nou te fèt ak yon entelijans kap devlope tout tan.

Men mwen gen yon lòt bemòl mwen kapab mete nan pwòp pawòl mwen te vini avèk li a. Bemòl sa, nou pa bezwen okenn diplòm syantifik oswa konesans espesyalize pou nou kapab konprann li. A sipoze sa mwen di a te kab fèt, sètadi fanm ta ovile sèlman lò yo anvi fè pitit, pwen bar. A sipoze tou, enjenyè jenetik yo
kapab minimize tout move enpak biyolojik ou fè referans a yo a, sètadi yo kapab kontrekare tout chans pou displasia, hyperplasia, ak carcinoma ta devlope nan kò fanm lan difèt ke yo elimine regilarite règ li. Kounyè a, èske nou pa panse sa kapab gen dè konsekans demografik ki ta ekstraòdinè tou pou tout limanite?

Bon, se sa sèlman mwen vle di pou kounyè a. Na koze pi ta.

T-dodo

Post by T-dodo » Mon Mar 21, 2005 12:47 pm

Guy,
[quote]Nèg la ki pa anvi fè pitit la menm, ansanm ak yon fanm ki pa vle fè pitit nonplis (petèt yo fè deja, petèt yo pa janm fè) yo nan tèt jwèt yo tou. Lò sa yo kapab jwi entimite yo san yo pa janm bezwen pè okenn aksidan (***)[quote]A sipoze sa mwen di a te kab fèt, sètadi fanm ta ovile sèlman lò yo anvi fè pitit, pwen bar. A sipoze tou, enjenyè jenetik yo kapab minimize tout move enpak biyolojik ou fè referans a yo a, sètadi yo kapab kontrekare tout chans pou displasia, hyperplasia, ak carcinoma ta devlope nan kò fanm lan difèt ke yo elimine regilarite règ li. Kounyè a, èske nou pa panse sa kapab gen dè konsekans demografik ki ta ekstraòdinè tou pou tout limanite?[/quote][/quote]

Eskize m wi. Mwen oblije retounen paske m wè wap kontinye nui moun fondamantalis yo ankò. Yo di se sèlman lè yon moun vle fè pitit pou yo ale lan jwen entimite avèk madanm yo ou
byen mari yo. Tout lòt lè yo, se "fònikasyon." Kouman kounye a nou ka di fi an pafè, kant syans lan chanje pou l fè yon aksyon ki rann li mwens pafè ke lite ye avan. Adye, Guy, jèn "anmèdan" se pa ou sèlman non bondye te bay li.

Jean-Marie

Shellony

Post by Shellony » Mon Mar 21, 2005 12:48 pm

Mwen remèsye tout moun ki akeyi m sou fowòm lan. Anvan mwen antre, mwen li anpil nan diskisyon nou yo. Desizyon m pou m rantre nan diskisyon yo te fèt apre m reyalize ke nan Ann Pale, moun ka pa dakò a moun san li pa atake pèsonalite l. Mwen felisite nou pou sa.

Kounya a te m fè you ti pale.

Guy ekri
[quote]Antouka, Shelony, gen ANPIL bagay ki ekri deja nan domèn lasyans ak teknoloji sou fowòm lan, e m espere ou li tout deja! Mwen ekri anpil sou yo. Konsa, ou va jije si se dèyè djòb "Bondye" a mwen ye tout bon. Dayè, se li ki te ban mwen djòb la lò "li kreye mwen a son imaj!!!" E kòm Bondye pafè, li pa kapab komèt okenn erè. Kidonk, ann chache pran "djòb" la o serye... se li ki ban nou pouvwa sa (pa vre?) [/quote]

[quote]Nou kapab rete nan chante kantik epi lapriyè byen fò. Epi kondane tout demach syantifik, san nou pa bezwen reflechi sou yo. Mèt laboratwa yo va rete nan wòl yo...[/quote]

Mwen li pi fò nan entèvansyon sa yo e mwen kwè ke Bondye pa ban nou you sèvo konsa pou nou kite l san travay. Mwen se kretyen, mwen kwè nan Bondye; Mwen chante ak priye anpil. men sa pa anpeche m apresye devlòpman syantifik yo. Remake ke Bondye pa m nan pa nan gimè (mwen li diskisyon sou relijyon yo tou). Antouka mwen panse lè Jean-Marie te mande w si se dèyè dyòb la ou ye a, li tap jwe toujou. Li avwe l nan dènye entèvansyon an.

Pou retounen sou zafè devlòpman lasyans ap fè ak konsekans yo, mwen sonje nan klas filo an Ayiti, profesè filozofi a te pale sou relasyon filozofi, lasyans ak teknoloji. Si teknoloji la pou l materyalize sa lasyans envante ou dekouvri, se ta travay filozòf yo pou yo veye jan sa ap fèt e rele byen fò lè sa ta vle pran you move direksyon. Se konsa sijè a te devlope nan klas la.

Mwen panse chak moun sou latè ta dwe aji tankou you filozòf pou kesyone sa lasyans ak teknoloji ap fè.

Gen bagay ki devlope ki pa fè lòt bagay ke detwi e mwen man
de pou ki sa yo fè yo. Si nou pran egzanp Zam tankou ou te mansyone bonm atomik ki te lage nan Iroshima ak Nagasaki. Pi pre noumenm nou jwenn zam ki kòz anpil timoun inosan nan Irak mouri pandan gè sa a.

"Nou" devlope Zam atomik, Zam nikleyè e menm Zam biyolojik. Nan kèk gè pase, maladi te konn jwe gwo wòl lè l tonbe sou you kan e li pa tèlman afekte lòt kan an. Kòm "entelijan", "nou" wè li bon pou nou ta eksplwate sa e itilize kèk gwo jèm maladi ki pa tèlman egziste ankò (vaksen ak medikaman gen dwa pa menm egziste pou yo ankò) pou "nou" touye kèk moun parèy "nou" ki rele enmi. Sa mwen kwè se lasyans nan move direksyon.

[quote]Nan 21èm syèk la, nou pase nan yon vitès siperyè, e anpil moun poko konprann sa. Ou gen dwa pran 2 ze fekonde (sètadi 2 jèm lavi ki ta pou pwodui 2 endividi) epi fonn yo nan yon sèl selil, kote se yon endividi konpoze men inik ki devlope (deux personnes dans un seul petit dieu?) Relaks! Yo poko fè eksperyans sa ak lòm, men yo deja reyisi l avèk sourit! Y
on grenn sourit gen dwa gen 2 papa, 2 manman. Pyèsmoun pa di anyen, paske pyèsmoun pa konnen eksperyans sa yo ap fèt, e anpil ladan yo reyalize deja nan laboratwa ak espès nou tout konsidere kòm espès enferyè a lòm. Men tou pa lòm ap vini tou!
[/quote]

Mwen ta renmen konnen ki bi rechèch sa yo e ki lajan ki finanse yo (lajan taks?) paske mwen pa wè sa you moun ap chache nan you endividi ki ken 2 manman, 2 papa. Sak pase nwayo ze yo lè yo fin fonn ansanm? kwomozòm yo melanje ou non?

[quote]Antouka, Shelony, si ou jete yon bemòl sou koze mwen tap di yo, mwen byen kontan e fòk nou ta ale pi lwen toujou! Wout mwen vle trase a, men li: 1) Ki jan nou panse lasyans kab rive chanje lòm ak eksperyans syantifik biyolojik ki kòmanse fèt deja? 2) Men ki konsekans eksperyans sa yo kapab pote? 3) Ki sa pou nou pousuiv, ki sa pou nou pa pousuiv ("en connaissance de cause") ?
[/quote][/quote]

Sa yo se opinyon pa m:
1) Mwen rete kwè gen kèk maladi ke yo ka trete ou p
revni pi devan lè syantifik yo fin fò nan sa yo rele "stem cell transplant"
2) Men sa ka yon baz diskriminasyon paske lajan you moun ka detèmine si wi ou non lap jwenn tretman e kote lajan fè diferans, ras ap deja fè diferans. Konsa kèk maladi jenetik ki espesifik pou kèk ras gen dwa elimine lè lèt maladi ki afekte kèk lòt ras la pi rèd.
3) Bagay kap detwi sèlman tankou Zam pa ta dwe pouswiv men nou konnen ke kèk peyi ap toujou pouswiv yo menm lè yap anmède lòt peyi kap fè sa kòm sidire lòt peyi yo se timoun yo pa ka manyen alimèt pou yo pa met dife nan kay la; men "nou menm" se granmoun, nou konnen lè pou nou pase alimèt la e si nou ta met dife nan kay la se pa fòt nou se fòt kay la.
Nou ta dwe pouswiv sèlman bagay kap ede latè.

Eskize m deske mwen ekri anpil.

Shelony

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Mar 22, 2005 12:12 pm

[quote]...Sa mwen ta konsidere yon "ideyal" pou tèt mwen jodi a, pa nesesèman sa mwen ta va konsidere ideyal nan 10 lane...[/quote]
Semenn sa a m te bizi anpil, men m toujou pran tan li e m apresye tout bèt ki tonbe sou kesyon fanm/gason pafè a. Kanta mwen, m poko ka jwenn kijan pou m ta dekri nin yon fan pafè ni yon gason pafè......tèlman gen detay. Sa rapwoche m de pozisyon jaf la.

M sonje on pawòl yon fanm te di nan televizyon: <I>"...gason bezwen pou nou sèvi yo antanke fanm, manman, ak zanmi anmenmtan. Li enposib!"</I> Bagay sa a fè m reflechi anpil.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Tue Mar 22, 2005 5:59 pm

Wi, koze yo konplèks, men pafwa se dè konsiderasyon ki aparaman trè senp ki kapab deklanche dè pwosesis ki konplike anpil, plis pase nou te kab prevwa sitou si nou pa reflechi anpil anvan nou deside chanje pwosesis natirèl yo ki te la depi dikdantan anvan nou te parèt sou tè a.

Se sa ki fè mwen te mande nou sa yon nonm pafè ye, sa yon fanm pafè ye, sa yon mond pafè ye. Fòk nou pa ta pè reponn kesyon sa yo. Jan nou montre e demontre, chak moun gen konsepsyon pèfeksyon yo. Men sa pa vle di repons yo pa gen validite. Yo genyen l, e se sèlman lò nou gen kouraj pou nou avwe lide nou sou lapèfèksyon ke nou kapab gade lide sa yo anba loup etik ak filozofi.

Mwen gen konsyans laplipa moun pap rantre nan yon diskisyon konsa, paske yo pè ke si yo bay konsepsyon pa yo sou lapèfeksyon, lòt moun ap jwenn okazyon pou ridikilize yo. Yo pito pa pale, konsa yo rete PAFÈ. Pafè, paske pyèsmoun pa kab kontredi yo, men tou pafètman initil nan pwovo
ke rezònman ki kapab itil pou tout moun. Se sak fè mwen te pran chans ban nou kèk lide mwen genyen sou yon nèg pafè, sou yon fanm pafè, sou yon mond pafè. Men gen yon bagay mwen pa te di nou e se kounyè a, mwen jije pou mwen fè konfesyon sa. Chak karakteristik mwen te avanse kòm yon karakteristik lapèfeksyon, mwen te deja reflechi sou revè chak nan yo. Men mwen tap gade si gen moun sou fowòm lan ki ta gen sajès pou di: "Monchè, Guy, bagay yo pa senp konsa non! Sa ou panse ki pafè a kapab prezante plis pwoblèm ke li rezoud!"

Sou koze nèg pafè a, mwen pa te twouve kontrepati. Sa vle di mwen pral oblije bay kontrepati sa mwen te avanse yo mwen menm. Ma fè sa nan ribrik "nèg pafè a".

Sou koze mond pafè a, menm bagay. Mwen va bay kontrepati yo nan ribrik "mond pafè a".

Sou koze fanm lan menm, se la ke mwen twouve anpil repons, paske anpil nèg sansib anpil sou koze "fanm pafè" yo a. A kòmanse pa Jafrikayiti ki deklare "fanm pafè" a kouche sou kote l chak swa. Hmm... mwen pa bezwen di pl
is sou sa.

Jean-Marie menm itilize yon seri kliche pou fè moun ri, dèske se yon "Stepford Wife" li te bezwen, yon fanm ki obeyi tout dezi li genyen e ki TOTALMAN sibòdone tèt li a mari li. Jean-marie desi ke moun pa ri li, men konnen konbyen gason ki di nan kè yo: "Wi, bravo Jean-Marie, se sa menm nou bezwen, e ou dekri yon fanm ki reyèlman pafè!" Mwenmenm mwen panse nèg Jean-Marie a gen kouraj pou li ekri kalite koze retwogad sa yo sou Ann Pale nan 21èm syèk lan. Talè Nekita ou Pauline ou yon lòt fanm ap pati ak bòd li. Men mwen te byen konnen se ranse Jean-marie tap ranse (antouka mwen ta vle kwè sa!)

Men menm si li tap ranse, sa pa anpeche nou gade lide sa yon ti jan pi pre. Eske yon fanm ki 100% dosil se yon fanm pafè li ye? Gen de kilti ki di "Wi". Men mwen rete kwè ke yon fanm pafè, se yon fanm ki kab kenbe enterè ou tou. Si fanm lan se sèvant ou li ye, sa kab rann lavi ou fasil nan anpil sans, men sa pa fouti anrichi vi ou tou. Nan yon relasyon, fòk chak nan patnè yo kapab anri
chi lòt la materyèlman, fizikman, entelektyèlman, mantalman, spirityèlman, sikolojikman, elatriye. Si se pa sa, se oumenm ki pèdi, oswa se tou de ki pèdi!

Leonel menm, nou te deja konnen ki sa misye te pral di. Se yon poupe seksyèl misye bezwen. Youn ki pa janm gen mal tèt, e youn ki toujou sou sa. Menm jan ak lide Jean-Marie a, menm si nèg yo di sa pou dan ri, mwen sètan gen anpil nèg ki panse "Se sa menm!" Tout nèg ta renmen fanm yo tounen yon metrès pou yo, toujou eksite yo. Men lè ti bebe ap kriye... ou te mèt bliye bagay sa. Lè ti bebe bezwen tete, ou te mèt bliye bagay sa. Menm yon fanm pafè pa kab ede w, se pa vre Jaf?

Epi tou, yon lòt konsiderasyon sou koze Leonel la, men li: Si yon fanm toujou sou sa, se nèg la ki gen pou li mande padon byen vit. Paske, fanm gen plis stamina seksyèl pase gason. Lò gason an rive yon pwen li pa kapab ankò, fanm lan menm gen dwa kontinye nan jwisans li pou sizèdtan (6) ankò. Kidonk, men konsèy mwen pou medam yo (e patikilyèman pou madanm Leonel)
: Lò gason an ap plenyen nou pa vle ba li ase ..., e byen fèmen bouch li. Ba li jiskaske se li menm ki mande padon. Lò li fini, di "O cheri, se apèn mwen kòmanse sou sa!" Konsa, ou va jwenn bout li. [Leonel, wa gentan konn Joj!]

Bon, mwenmenm mwen pa te janm bliye aspè syantifik la, paske se SIJÈ FOWÒM LAN SA. Se pou sa mwen parèt ak lide sa: "Yon fanm ki pafè, se yon fanm ki ovile sèlman lò li anvi fè pitit." Kidonk, lasyans ta fèt pou li travay nan sans sa.

Se yon ide ki senp anpil, e ki prezante yon pakèt avantaj tou. E mwen dekri avantaj yo.

Men Shelony parèt (ayibobo!) e li mete yon bemòl sou koze sa. Li di: "Guy, èske w konnen lò yon fanm pa gen règ li, sa kapab deranje sante li tout bon?" (se yon apwoksimasyon sa li di a)

Mwen di se vre, men ann fè yon lòt ti konsiderasyon. Konsekans lan se pa pou sante fanm sèlman. Menm lan plen 21èm syèk la, laplipa timoun ki fèt, se pa sipriz yo vini, sètadi gwòs la parèt san
zatann. Lò sa fanm lan gen 2 chwa: fè pitit la oswa avòte. Menm si fanm lan pa ta vle gen pitit la, gen anpil chans pou l kenbe li, e sa pou anpil rezon (relijye, moral, sikoloji, sante fizik, rezon ekonomik elatriye). Men a sipoze tout fanm te kab chwazi pou yo pa janm ovile lò yo pa vle fè pitit. Konbyen fanm pòv oubyen fanm ki pa privilejye ki ta janm fè pitit?

Ale nan epòk esklavaj, an Ayiti kòm egzanp, eske fanm afrikèn yo tap janm kontinye fè pitit pandan lavi tap bimen yo? Eske tap janm genyen yon pèp ayisyen? Lò sa, jenosid nwa yo tap TOTAL nèt, paske jenosid la tap prive limanite de tout jenerasyon fiti yo tou.

E kòm dan lemonn toujou gen yon gwoup ki privilejye, yon gwoup ki pa privilejye, si gwoup ki pa privilejye a pa ranplase tèt li biyolojikman (kouvri sa ak lespwa lavi miyò), se gwoup privilejye a sèlman kab rete, e gwoup privilejye sa gen pou li vin fòme 2 gwoup tou: youn ki pi privilejye pase lòt la. E konsa gwoup ki gen privilèj yo ap vin pi piti chak jou, jiskaske yon kal
amite natirèl pote tout ale.

Bon, èske sa mwen dekri a fè sans? M ap tann agiman syantifik e demografik sou koze sa.

Petèt mwen gen rezon, petèt mwen pa gen rezon. Men sa mwen demontre la, sè ke nenpòt ki desizyon nou pran nan yon domèn patikilye gen konsekans nan tout lòt domèn tou, e fòk nou reflechi sou tout.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Mar 23, 2005 12:26 am

Guy ekri:
[quote]Epi tou, yon lòt konsiderasyon sou koze Leonel la, men li: Si yon fanm toujou sou sa, se nèg la ki gen pou li mande padon byen vit. Paske, fanm gen plis stamina seksyèl pase gason. Lò gason an rive yon pwen li pa kapab ankò, fanm lan menm gen dwa kontinye nan jwisans li pou sizèdtan (6) ankò. Kidonk, men konsèy mwen pou medam yo (e patikilyèman pou madanm Leonel) : Lò gason an ap plenyen nou pa vle ba li ase ..., e byen fèmen bouch li. Ba li jiskaske se li menm ki mande padon. Lò li fini, di "O cheri, se apèn mwen kòmanse sou sa!" Konsa, ou va jwenn bout li. [Leonel, wa gentan konn Joj!] [/quote]

Voila ma Gloire qui n'est pas Paul Eugene!!!
leonel

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Mar 23, 2005 2:49 pm

[quote]...se sèlman lò nou gen kouraj pou nou avwe lide nou sou lapèfèksyon ke nou kapab gade lide sa yo anba loup etik ak filozofi.[/quote]
Lòt pwoblèm ki gen nan koze sa a sèke loup etik/filizofi ke nou pral itilize yo se nan lide moun yo sòti ankò. Sa pral fè nou voltije soti nan yon lide pou antre nan onlòt. Sa pa vle di ke li pa bon, men nou ka antre nan on labirent pou n pa janm soti.

[quote]Eske yon fanm ki 100% dosil se yon fanm pafè li ye? Gen de kilti ki di "Wi"...[/quote]
Yon fanm ki pafè dwe diferan de gason e de mari l paske se yo 2 a ki pou met tèt ansanm pou ede lòt grandi. Kidonk pou yon fanm pafè fòk li pa yon gason, fòk li konnen li pa yon gason ni fò l pa eseye tounen youn tou, sa vle di fòk li anbrase tout aspè nan vi l ke lanati ba li kom fanm epi renmen kalite sa yo.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Mar 23, 2005 3:14 pm

[quote]...Mwen gen konsyans laplipa moun pap rantre nan yon diskisyon konsa, paske yo pè ke si yo bay konsepsyon pa yo sou lapèfeksyon, lòt moun ap jwenn okazyon pou ridikilize</B> yo. Yo pito pa pale, konsa yo rete PAFÈ. Pafè, paske pyèsmoun pa kab kontredi</B> yo, men tou pafètman initil nan pwovoke rezònman ki kapab itil pou tout moun.[/quote]
Pafòseman. Gen plizyè lòt rezon ki ka lakoz ou moun pa antre nan diskisyon lapèfeksyon an. Se pa tout moun ki gen yon lide lapèfeksyon nan kalbas tèt yo. Kidonk, lè ou avanse sijè sa yo, sa voye moun al reflechi sou kesyon an. Si yo pa pale, sa pa vle di ke yo pa ta vle moun ridikilize yo (e pa gen anyen mal nan sa). Okontrè, sijè a gendwa voye yo al fouye zo nan kalalou nan pwòp nanm pa yo pou jwenn ki sa yo ta fè. Oudimwens, gendwa gen lòt mou ki pa enterese ditou sou sijè lapèfeksyon an pou rezon pa yo oubyen paske yo konnen ke lide lapèfeksyon paka sòti ann
dan kalbas tèt moun.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Mar 23, 2005 4:21 pm

Gelin, mwen pa kwè sa. Lide lapèfèksyon an kapab rantre nan kalbas tout moun, menm si yo kab di ou ke lapèfeksyon pa egziste sou latè, oswa se divinite yo kwè ladan l lan sèl ki pafè. Laplipa kretyen, tankou oumenm, pa egzanp ap di ou se "Dieu" (Labib) la sèlman ki pafè, oswa se Jezikri sèlman ki pafè. Se pou sa lò ou lonje dwèt sou yon bagay "yo di" Bondye sa di oswa yon bagay "yo di" Bondye sa fè ki pa parèt pafè ditou, ki pa parèt jis ditou, sèl repons yo kab ba ou sè ke "nou pa gen ase entelijans pou nou konprann bagay sa yo". Epi diskisyon an gen pou li rete la tou, paske Bondye yo toujou rete pafè, e kèlkeswa enpèfeksyon ou ta kab wè an li, ou pa kapab fè tèt ou konfyans, paske se yon èt enpafè ou ye, ou pa gen ase entelijans, elatriye. Kidonk, diskisyon yo pa janm kab rive pi lwen. Yo toujou bite sou menm atik de fwa sa asavwa "nou enpafè, nou pa ase entelijan, se Bondye sèl ki pafè, tout sa ki parèt enjis se konprann
nou pa kab konprann li..."

Men mwen rete kwè ke menm si konsepsyon nou sou lapèfeksyon nesesèman enpafè (paske mwen premye rekonèt ke nou tout se èt enpafè), mwen rete kwè kanmenm ke nou tout gen yon sans de lapèfeksyon. Se a sans sa ke mwen te fè apèl, e se yon karakteristik inivèsèl li ye.

[quote]Kidonk pou yon fanm pafè fòk li pa yon gason, fòk li konnen li pa yon gason ni fò l pa eseye tounen youn tou, sa vle di fòk li anbrase tout aspè nan vi l ke lanati ba li kom fanm epi renmen kalite sa yo.[/quote]
Woy!
 • "pou yon fanm pafè fòk li pa yon gason..."
  KI SA OU VLE DI LA PAPA? Ki lè ou konsidere yon fanm tankou yon gason???
  [/*:m]
 • "fòk li konnen li pa gason..."
  Kote fanm yo ki konnen se gason yo ye a??? Sa pawòl sa vle di, Gelin???
  [/*:m]
 • "fò l pa eseye tounen youn tou..."
  Ki jan yon fanm tounen yon ga
  son, Gelin???
  [/*:m]
 • "fòk li anbrase tout aspè nan vi l ke lanati ba li kom fanm epi renmen kalite sa yo..."
  Ki aspè nan lanati fanm (apa pote gwòs la) lanati te rezève pou fanm, Gelin?
  Ki sa ki rezève pou gason ke fanm pa ta gen dwa rantre ladan l, paske li pa gason?[/*:m]
Mwen rale ti chèz ba mwen pou mwen koute ou, mèt Gelin sou zafè sa yo! Anverite mwen gen anpil bagay pou m aprann toujou. Ban nou bèt la...

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Mar 23, 2005 5:16 pm

[quote]...Men mwen rete kwè ke menm si konsepsyon nou sou lapèfeksyon nesesèman enpafè (paske mwen premye rekonèt ke nou tout se èt enpafè), mwen rete kwè kanmenm ke nou tout gen yon sans de lapèfeksyon.[/quote]
Nou prèske di menm bagay wi la a...

[quote]Ki lè ou konsidere yon fanm tankou yon gason???[/quote]
Kanmenm Guy, fanm se fanm gason se gason e gen anpil limyè lasyans pote pou nou deja sou kesyon sa a. Se pa zafè "seksis" non m ap pale la a....m vle pale de diferans ak divèsite lanati. Gen yon fanm ki te ekri on bèl liv pou di ke fanm pa on dezyèm kategori gason, men yo se on kalite moun apa pou kont yo. Se de sa m ap pale. Menm sou kesyon kansè pa ekzanp, lamedsin koumanse fè pwogrè sèlman lè yo sispan aplike teknik ki mache sou gason pou yo ka etidye fanm. Se de sa m vle pale. Petèt m pat klè men se nan sans sa a m vle pale.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Mar 23, 2005 5:46 pm

Koumabo, Gelin, sanble kounyè a ou tonbe nan mawonaj! E mwen konnen lò nèg Plato Santral fè mawonaj, se lan Dominikani yo travèse. Fè atansyon wi, mwen gen dwa fè K-Plim al chache ou!

Tout moun sou fowòm lan ki pa avèg deja konnen fanm se fanm.. gason se gason. Sa pa nouvèl.

Tout moun sou fowòm lan ki konn fè ti jwèt ak dwèt yo konnen fanm se fanm.. gason se gason. Sa pa nouvèl.

Mwen vle kwè tout moun sou fowòm lan deja konnen gen diferans biyolojik ant fanm ak gason. Si se pa sa, Leonel kab fè yon kou pou yo nan inivèsite WOH a.

Men sepandan, lò ou di:
 • "pou yon fanm pafè fòk li pa yon gason..."[/*:m]
 • "fòk li konnen li pa gason..."[/*:m]
 • "fò l pa eseye tounen youn tou..."[/*:m]
 • "fòk li anbrase tout aspè nan vi l ke lanati ba li kom fanm epi renmen ka
  lite sa yo..."[/*:m]
ou pase lan yon nivo siperyè la. Mwen pa kwè ou vle di fòk fanm pa chanje sèks yo biyolojikman. Fòk se yon lòt bagay ou gen nan tèt ou lè ou di sa.

Souple, mwen PA DI ou manti non. Ou kapab gen pafètman rezon nan sa ou vle di yo. Men se an fanmi nou ye la. Kidonk louvri bwat pawòl yo, pou nou kab diskite sa ou gen lan tèt ou lò ou di bagay sa yo. Se petèt mwenmenm an premye ki va ba ou rezon. Men fòk nou diskite san mawonaj, nan lakou inivèsite popilè Ann Pale a.

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 24, 2005 11:41 am

[quote]...Men sepandan, lò ou di:
 • "pou yon fanm pafè fòk li pa yon gason..."[/*:m]
 • "fòk li konnen li pa gason..."[/*:m]
 • "fò l pa eseye tounen youn tou..."[/*:m]
 • "fòk li anbrase tout aspè nan vi l ke lanati ba li kom fanm epi renmen kalite sa yo..."[/*:m]
ou pase lan yon nivo siperyè la. Mwen pa kwè ou vle di fòk fanm pa chanje sèks yo biyolojikman. Fòk se yon lòt bagay ou gen nan tèt ou lè ou di sa. [/quote]
Ou wèèè....? Tou sa se nonm yo bay pou leonel la ki lakoz. Si li pat vini ak kesyon " perfect man " li a, nou pa tap janm tonbe nan labirent sa a. Antouka, ki te m eseye esplike sa m te vle di.

Sipoze yon nonm marye ak madanm li. Yap viv trè byen e detanzanta yo bwè ti diven yo ansanm lakay yo (menmjan nèg laf
rankofoni yo ap fè...:o). Nou tout konnen ke gen diferans fizik ak fizyolojik ant fanm nan e mari l. Piw, fanm nan vin ansent. Mari a toujou kontibye koule ti diven l, e fanm nan limenm gen tenta men akoz de tibebe a li oblije fè abnegasyon. Li ka kriye "lenjistis" men lanati fè l diferan. Li pa enfèryè, li senpman diferan paske se limenm lanati chwazi pou kontinye pwopaje lavi sou latèbeni. Si li anbrase lavi l kom fanm, l ap kite gwòg la ale pou detwa jou, yon fason pou pwoteje tibebe a. Men, si li di ke l ap kontinye pran plezi diven l menmjan ak mari l, nou tout konnen kisa k pral rive titonton an. Sa a se youn nan ekzanp ke m te gen nan kalbas tèt mwen lè m di ke youn fanm pafè pa dwe konpòte l tankou on gason. Gen lòt toujou.

Kidonk, pou mwen menm kounye a, yon fanm pafè se youn fanm ki pafètman fanm. Yon fanm ka fè tout sa gason ka fè, men gason pa ka fè tout sa fanm ka fè. Ou la avè m Guy? leonel, vin ede m non monchè!


gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Mar 24, 2005 11:59 am

Nèg Plato Santral se nèg ki konn naje pou soti wi!

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 24, 2005 12:28 pm

Ou konn tande pale de flèv latibonit anwo tèt baraj pelig? Anben, m konn naje ladann......:o) Fanm gen anpil valè pou mwen. Byenke chante septan an di ke fanm se mistè, antouka m apresye valè fanm anpil anpil.

gelin

T-dodo

Post by T-dodo » Thu Mar 24, 2005 1:07 pm

[quote]Nèg Plato Santral se nèg ki konn naje pou soti wi![/quote]

Gelin,

Ou wè sa Guy ekri! Lè m ekri "cliche" m yo, te gen yon ti pyèj ladan l pou li. Si li te pran pati pou nenpòt ki moun, gason ou fi, lòt group la pa tap twò kontan. Olye li reponn li, se leonel avè m li di ki pral pran lon nich gèp a medam yo. Kounyè a, se oumenm lap rele nèg mawon wi! Men Gelin, ou wè Guy se enplisitman sèlman li bò w rezon lan diferans fi ak gason an. Ou pa panse li ta ka pli ouvètman rekonèt ou gen rezon. Li gen lè pè bò w yon ti kredi!

Men ann serye kounyè a. Anvan nou diskite afè pafè an, fò nou di de ki pèspektiv nap pale. Mwen panse sa yon fi ka trouve kòm pèfeksyon ka pa sa yon gason ka trouve kòm pèfeksyon. Lè yo tou lè de lan yon fanmi, mwen panse yo ka gen diferans lan pèfeksyon yo vle an ke lè yo tap viv poukò yo. Lan sans sa, mwen panse ke sèlman yon fi ka ban nou yon bon repons pou fi pafè an,
tankou se gason sèlman ki ka ban nou yon bon repons pou gason pafè an. Paske, yon fi pafè pou yon gason - sa depan de si lap pale de pitit li, madanm li e manman li - se yon fi ki satisfè tout bezwen li genyen de fi an - pitit, madanm, manman. Mwen panse menm bagay lan aplike de ki sa yon fi panse de yon gason ki pafè - pitit li, mari li ou papa li.


Jean-Marie

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 24, 2005 2:20 pm

Jean-Marie ssseboooon !!! ou sonje m di w ke sanble guy gen on ti jenn anmèdan....:o)

Ok. Ann gade bagay la pi prè. San yo pa konnen (sibkonsyan??), gason bezwen pou yon fanm sèvi yo kom madanm, manman ak zanmi anmenmtan. San yo pa konnen tou, fi bezwen pou gason sèvi yo kom mari, papa ak zanmi anmenmtan. Kounye a lè tout bezwenn kache (undetected) sa yo melanje ansanm anndan yon fanmi, nou wè ki kalite tchòbòl ki ka rive! Se sa k fè nou ta bezwen yon fanm pafè ki ta pou detekte rapid rapid kisa bezwen gason ki bò kote l la ye: fanm, manman, zanmi, grannn, matant, marenn...? Nou mele...!


gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Mar 24, 2005 3:47 pm

Jean-Marie, Gelin fin naje pou l soti san reken pa manje l. Men se pa de bras misye pa blije fè. Sa pa te etone mwen paske misye te deja demontre pwouès li nan pèfòmans jimnastik deja sou fowòm sa. Jafrikayiti kapab rakonte ou bagay sa nan bon ti mamit.

Men sepandan, mwen remake ke oumenm Jean-Marie se naje wap naje pou w soti toujou. Se nòmal wap fè siy ba Gelin pou l pote sekou pou ou. Mwen pa konnen si Gelin ap dakò pou l rantre lan dlo a ankò pou lal sove yon kanmarad.

Misye gen dwa foure pwent zòtèy li sèlman lan dlo a epi di: "Jean-Marie, men pye mwen, rale sou li non!" Si m te ou, Jean-Marie, mwen pa ta konte sou Gelin non, mwen ta kontinye fè bras pou m soti.

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 24, 2005 4:17 pm

onjou m a rive noujèze pou m al kwaze avè w....:o)

gelin

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Mar 25, 2005 4:06 pm

Gelin, mwen regrett. Mwen te vle fon ti alle vini nan jenetik engineering. Men mwen bliye ke neg Guy a renmen fouye zo nan kalalou. Ki fE mwen te tombe nan mera tou. Kidonk, pa kite yo mete w devan pou yo gade mach ou. Ou pa wE Jaf kouri. Rete ou menm ak Jean-Marie. Mwen menm, map sib.

Kounie ya, moun kapab choisi sex pitit yo. Kote gran met la nan deblozaj sa kap pase sou la tE beni???

Jezi, Marie, Josef, aide lE zom.
leonel

Post Reply