Les créatures qui peuplent l'imaginaire haïtien

Post Reply

Les créatures qui peuplent l'imaginaire haitien

Post by » Mon Feb 28, 2005 12:18 pm

Les créatures qui peuplent l'imaginaire haitien
ou Le langage des choses superstitieuses et supernaturelles en Haiti

Sans discussion (dans cette ligne particulière que nous introduisons ici) sur leur existence réelle/supposée voire leurs mérites particuliers, cherchons à nous entendre sur les termes que nous utilisons, ou d'inventorier les multiples significations en cours.

Donc, ici, nous définirons le mot "zombi" sans dire si nous croyons ou pas à l'existence des zombis. Cela peut faire l'objet d'un débat sur le forum, en dehors de cette ligne de contribution, un débat qui est déjà bien entamé d'ailleurs par Gelin et Jonas (notre "homme de foi" et notre "homme sans foi ni lwa" ? Jonas, ne te plains pas: cela veut dire que Gelin ne peut le faire que "deux fois" de suite, alors que toi tu
peux le faire "cent fois").

Alors, sans plus tarder, qu'est-ce au juste un zonbi ? un lougarou (dans le contexte haitien, bien entendu) ? un sanpwèl (est-ce qu'ils sont chauves devant ?) ou un chanpwèl ? un bizango ? un baka ? etc...

Je sais que d'autres ont fait la même demande, mais les discussions s'en mêlent toujours sans que les termes soient définis. Donc, cette fois, pensez seulement à faire part de votre conception des mots, même si quelqu'un d'autre affiche une définition contradictoire à la vôtre. On pourra faire référence aisément à la définition qui nous convient.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Mon Feb 28, 2005 2:05 pm

Kòm mwen se yon novis, kite m wè sa m ka di.

On Zonbi se on moun ki delala, pale lan nen. Kididonk, se yon moun ki antijan slo, sEtadi on malad mantal.

On lougarou, se on moun kap vole sou do tol ou kay moun pou yo manje bon jan vyann moun, Paske se ayisyen ki gen pi bon vyann pase tout lot nasyon... Se yo sel lougarou manje!

Chanpwèl, se on group moun tou nwa kap mache lannuit (se sak fè yo nwa a) donk, mo chan= on paket pwèl, on bann.-

Bizango, mwen bwè pwa. Mwen tande yo mache plake e yo devore tout sa yo jwenn sou chimen yo. Map mande, sak fè yo pa manje kèk minustah... Petèt vyann yo pa gen menm gou ak pa nou.

Baka, se yon ti bout tonton, lepli souvan se sou lajan li ye. Ekzanp: BAKA SOU LAJAN.

Mwen pa konn si m esplike anyen paske mwen pa konn anyen.

Zobop, bon mwen reyèlman sonje Lemane. Li ta ede m nan orijin mo yo pou m te ka konn kote yo sòti...

Jaf, moun Leogàn, tout se lougawou,
ban m on ti sekrè...

Jean Marie, nèg Jeremi parèy gran papa m, yo gen on medsin. Yo kapab tye w pa korespondans...

Nekita, moun Ti Gwav, yo pa kanpe sou anyen. Se dous makòs sèlman yo konn fè...

Marilyn, moun Luiziana, gwo wangatè. Yo fò nan poud sham...

Mwen pa sonje kote lot lougawou nan fowòm nan sòti, kididonk à suivre. Prochainement sur cet ecran...

Leonel OZANFER

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Feb 28, 2005 3:56 pm

Quelques Definitions</B>: <I> D'après ce que j'ai pu apprendre......jusqu'à présent...</I>

Zonbi</B> = quelqu'un qui a connu une mort apparente que mais d'autres ont pu réveiller ou <I>lever</I> en utilisant des methodes chimiques, de médecine sacrée/traditionnelle/secrète. Un initié (pwofonde) avec qui je savais causer pendant de longues heures m'a dit que des fois dans le processus de <I>leve mò</I> on peut choisir entre l'esprit et le corps de la victime. Si on a besoin du corps physique de la victime, il y a une allaince secrète qui se fait avec ceux qui sont en charge de <I>l'enterrement</I> pour que la phase de <I>déterrement</I> puisse se dérouler sans grande difficulté au beau milieu de la nuit. Il m'a aussi dit qu'ils prennent le soin de tout remettre en ordre devant le tombeau avant le matin qui suit leur operation.

Lougawou</B> = Quelqu'un qui éprouve un malin plaisir à empoisonner et/ou tuer les tout-
petits en utilisant des techniques et méthodes secrètes qui relèvent de la magie ou de la sorcellerie. En général on parle de lougawou en Haiti comme étant du sexe feminin.

Tande sa k panse nan on vil platosantral. Gen on nèg ke m konnen ki rete toupre simityè a. Msye gen bon biznis nan zon nan e li gen on gwo anpoul ki klere tout kafou kote l rete a. Limye ki soti sout tèt lakay li a rive klere rout pou antre nan simityè a. Anben, onjou gen detwa nèg ki parèt bò kot msye e yo mande l pou l etèn anpoul li a nan mitan lanwit paske limyè a jennen operasyon yo nan simitye a. Viv Tenèb!

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Mon Feb 28, 2005 5:09 pm

Bon Gelin,

Poukisa pa gen lougawou nan Kiba, nan Brezil, ak lòt kote relijyon YORUBA yo pratike a gran lijyèn?

Pa bliye ke dènye bato negriye an debake Kiba an 1873.
Mesye sa yo pi Afriken ke nou, e nou gen dwa di menm bagay lan pou Brezilyen yo tou.

Sa vle di yon lòt fwa, ke nou erite zafè lougawou an de blan franse yo.

E lè ou di ke ann Ayiti se fanm ki lougawou an -mwen konn tande sa tou- men mwen kwè, sa se detay.

Ewopeyen yo te konn pale tou de fanm ki vole lan nwit sou bale; yo menm yo rele yo "sorcière".

Kanta pou bizango, sanpwèl ak lòt non ke yo ba yo, mwen kwè se mesye "sosyete sekrè" yo, ke yo bay tout diferan non sa yo.

Mesye sa yo, yomenm antreteni laperèz. Bagay ki pi enpòtan, se ke moun pa sòti lan nwit, pou yo pa rekonèt yo.

Pa gen okenn maji nan sa mesye sa yo konn fè.

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Mar 01, 2005 1:24 pm

[quote]Bon Gelin, Poukisa pa gen lougawou nan Kiba, nan Brezil, ak lòt kote relijyon YORUBA yo pratike a gran lijyèn?[/quote]
M pa konnen.

[quote]Pa bliye ke dènye bato negriye an debake Kiba an 1873. Mesye sa yo pi Afriken ke nou, e nou gen dwa di menm bagay lan pou Brezilyen yo tou. Sa vle di yon lòt fwa, ke nou erite zafè lougawou an de blan franse yo.[/quote]
Ou pa konprann mwen! M pa janm di ke zafè lougawou a soti an afrik oubyen li pa soti an erop. Sa m di sèke genyen yo nan peyi a e yo itilize teknik sekrè. Sa m di ankò sèke mo lougawou a pa gen menm sans la an ayiti ke li genyen oubyen li te genyen na peyi lafrans.

Antouka, al li istwa (lejann) sa a:
[quote]Un gros oiseau tombé dans une maison dans le quartier Ablogamé (Sud-est de Lomé) s`est transformé en femme, ont rapporté l`hebdomadaire "Le Caméléon" et le quotidien gouvernemental "Togo-Presse" dan
s leurs éditions de mercredi et jeudi.

Selon "Togo-Presse", une ménagère répondant au nom de Sidonie Séna, sortie de sa maison samedi dernier aux environs de 3 heures, s`est retrouvée nez à nez avec un animal ressemblant à un gros oiseau qui a pris progressivement la forme d`une femme.

Source: http://www.grioo.com/info3058.html [/quote]

[quote]E lè ou di ke ann Ayiti se fanm ki lougawou an -mwen konn tande sa tou- men mwen kwè, sa se detay.[/quote]
M ba w on ekzanp byen klè sou youn nan platosantral.

[quote]Ewopeyen yo te konn pale tou de fanm ki vole lan nwit sou bale; yo menm yo rele yo "sorcière".[/quote]
An ayiti mo "sorcière" la ta plis sanble ak manbo. Men nan peyi nou, on manbo pa fòseman on lougawou e on lougawou pa fòseman on manbo nonplis. On manbo konn trete timoun ke lougawou vle desonnen oubyen manje.

[quote]Kanta pou bizango, sanpwèl ak lòt non ke yo ba yo, mwen kwè se mesye "sosyete sekrè"
yo, ke yo bay tout diferan non sa yo.[/quote]
M ontijan panse sa tou, menmsi ka gen kèk ti diferans toupiti nan mitan yo.

[quote]Mesye sa yo, yomenm antreteni laperèz. Bagay ki pi enpòtan, se ke moun pa sòti lan nwit, pou yo pa rekonèt yo. Pa gen okenn maji nan sa mesye sa yo konn fè.[/quote]
Se vre ke yo antreteni laperèz, men sou ki baz ou chita pou w deklare ke pa gen maji nan sa y ap fè yo? Kouman w fè konnen ke pagen okenn maji oubyen lespri ladan yo? Di m, Jonas, kouman ou fè konn bagay konsa!

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Tue Mar 01, 2005 5:22 pm

Mwen di pa gen okenn maji nan sa mesye sa yo konn fè, se paske mwen konvenki ke maji, nan sans ou prann lan, pa ekziste.

E ou pa ka konvenk mwen ke sa ekziste.

Se sa k fè mwen di ke n ap fè la viwonn dede.

Epitou, si w konnen gen maji, gen bagay sipènatirèl e ou ka pwouve l, kontakte "Amazing Randy", ki youn nan meyè majisyen nan le monn.

Sèl bagay misye toujou di, ke sa l konn fè yo, pa gen anyen ki sipènatirèl la dan l, se "tour de passe passe", kòm franse yo di l.
Randy ak sosyete l lan, ki rele "Skeptic Society' di ke y ap bay yon milyon dola a nenpòt moun ki ka pwouve ke nenpòt bagay, nenpòt fenomèn sinatirèl.

Yo ofri kòb sa depi 35 an, jiskaprezan nan pwen moun ki genyen kòb sa a.

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Mar 01, 2005 5:46 pm

[quote]Mwen di pa gen okenn maji nan sa mesye sa yo konn fè, se paske mwen konvenki ke maji nan sans ou prann lan, pa ekziste. E ou pa ka konvenk mwen ke sa ekziste. Se sa k fè mwen di ke n ap fè la viwonn dede.[/quote]
Jonas frè mwen....m pat janm te vle eseye konvenk ou ke maji ekziste. Kit ou kwè ke maji ekziste, kit ou pa kwè ke gen maji, sa pa retire anyen ni sou mwen ni sou lougawou yo kap kontinye desonnen timoun piti nan peyi a.....e ni sou houngan ak manbo yo. Ou konprann mwen? N ap senpman brase lide sou mistè ak sipèstisyon ki gen nan peyi dayiti. Ni plis ni mwens!

Kom m te di l deja, gen anpil nan bagay sa yo se radòt yo ye; e radòt sa yo gen pou diminye ak disparèt lè peyi a devlope e ke tout moun edike, al lekòl pou aprann li ak ekri. Men m sispèk ke gen anpil ladan yo tou ki piplis ke sipèstisyon. Gen on ansyen houngan ki te di ke daprè kontra li te fè ak lespri lap sèvi yo, li rete sèlman 8
ane pou l viv. Krik! Li mouri apre 8 an. Jonas, èske lafimen janm leve san dife...?

An pasan...èske w ta l li istwa zwazo togo a?

[quote]Epitou, si w konnen gen maji, gen bagay sipènatirèl e ou ka pwouve l, kontakte "Amazing Randy", ki youn nan meyè majisyen nan le monn.[/quote]
Nou te pale de sa deja. Si Randy bezwen fè rechèch, se pou l deplase al chache konnen. Se pa chita sou lorye l...:o)

Mwen menm pou kont pa m se pa majisyen m ye. Donk se pa biznis mwen pou m ta al kontakte "sosyete septik" alòske gen anpil "sosyete zobop" an ayiti ke nou poko menm ka konn kisa yo pot pou vann. Ou la avè m? Se sa k te konn motive m pou m t al pale ak houngan, inisye, ansyen masonlòj tankou Champagne, ansyen zobop elatriye...

On kesyon pou ou: èske w kwè tout sa Randy di w?

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Wed Mar 02, 2005 4:30 am

Gelin,

M ap ba w yon ekzanp travay Randy fè e kouman li te demaske yon chalatan.

Gen yon nonm, yon Izrayelyen, ki rele URI GELLER ki te di li se yon "Psychic". Sa gen 15 a 20 an de sa, mwen te konn wè de bagay ekstrawòdinè ke misye te konn fè. Monchè, bagay sa yo te tèlman "epatan" ke Geller se boure li t ap boure lajan.

Men misye te kontinye ap di ke se ak "mind" li, ak lespri l li te konn fè bagay sa yo.

RANDY di misye sispann di sa, men kòm la marye te twò bèl pou misye, Uri Geller kontinye ap di se mantalist li ye, se psichik li ye.

Randy fann nan dengonn li, li montre kijan Geller te fè tout trik li yo.

Li mete Geller "out of business".

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Mar 02, 2005 11:15 am

Jonas, men 2 kesyon pou ou:

1- Eske ekzanp Geller a siyifi pou ou ke maji ak bagay sinatirèl pa ekziste ditou ditou? Komkwa Geller reprezante tout sa ki gen sou tè a nan kesyon bagay sinatirèl....

2 - Eske ou te a li ekzanp move zwazo togo a? Di m kisa ou panse.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Mar 03, 2005 10:11 am

[quote]Eske ou te a li ekzanp move zwazo togo a? Di m kisa ou panse. [/quote]

Yon gwo zwazo ki transfòme an fanm... Gelin, pa di m ou kwè nan radòt sa!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Mar 03, 2005 12:10 pm

Bon, nou wè Ayisyen yo menm pa kapab dakò sou definisyon zonbi, lougawou, elatriye? Eske se pa iyorans oswa tout bagay sa yo gen yon entèpretasyon pèsonèl sèlman?

Ann pase sou lòt kreyati toujou... Ki sa yon "galipòt" ye, mesyedam?

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 03, 2005 1:58 pm

[quote]...Yon gwo zwazo ki transfòme an fanm... Gelin, pa di m ou kwè nan radòt sa![/quote]
Non tonton...se vle m te vle fè Jonas sonje ke menm koze sa yo ap pale an afrik tou. Li te vle fè konnen ke se nan peyi dayiti sèlman ki gen sipèstisyon konsa.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Mar 03, 2005 2:02 pm

[quote]Bon, nou wè Ayisyen yo menm pa kapab dakò sou definisyon zonbi, lougawou, elatriye? Eske se pa iyorans oswa tout bagay sa yo gen yon entèpretasyon pèsonèl sèlman?[/quote]
Se sitou iyorans ki lakoz sa paske pa gen anpil etid serye ki fèt sou tradisyon sa yo. Se la a m dakò ak Jonas ke nou dwe envestige kesyon sa yo ak sosyete sa yo. Sa m pa dakò avè l se lè li fè on gwo deklarasyon san li pa bay kouman l fè konnen. Iyorans responsab anpil manti ak radòt nan kilti nou.

[quote]Ann pase sou lòt kreyati toujou... Ki sa yon "galipòt" ye, mesyedam?[/quote]
M pa gen on twòbon defisisyon sou li. Petèt on lòt moun ka pote kèk limyè pou nou.

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Thu Mar 03, 2005 5:07 pm

Gelin,

Mwen pa janm di ke se ann Ayiti sèlman gen sipèstisyon sa yo.

Gen sipèstisyon tout kote. Ann Azi, Lafrik, Loseyani.

Se koze lougawou mwen te di ke l gen orijin li ann Ewòp, mwen konvenk de sa.

Relijyon ale ak sipèstisyon, pa gen youn san lòt, men tou gen sipèstisyon ak sipèstisyon.

Guy,

Sou koze galipòt lan, mwen bwè pwa.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 04, 2005 4:23 am

M espere se pa mwen sèl ki te konn tande pale de "galipòt". Kote lòt moun yo sou fowòm lan? Eske se pè nou pè "galipòt" pa pase pran nou?

Post Reply