Viv Bondye Aba Relijyon (can now be downloaded online )

Post Reply
jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Viv Bondye Aba Relijyon (can now be downloaded online )

Post by jafrikayiti » Tue Jan 08, 2008 12:43 am

Onè kanmarad,

Tankou mwen te anonse nou sa, depi kèk semenn m ap travay pou mwen mete liv la sou entènèt,

Dokiman PDF la gen anpil foto ki ede lekti a fèt fasilman. Li pran fOm yon dokiman 8.5X11 epi mwen mete lizyè (bookmarks) pou chak seksyon. Kidonk, yon moun sipoze kapab navige lib e libè nan dokiman an.

Gen yon kote ou ka pran jOf, si ou poko pare pou ou achte sou lulu.com

Jan mwen fè aranjman an, sou chak $3 yo sipoze pran 60 santim epi voye rès la pou mwen. M ap gade pou mwen wè si se vre.

Antouka, mesyedam, se konsa mwen wè mwen te ka onore pwomès mwen te fè pou liv la dedouble (depi 2004 wi!). Si gen ankourajman, mwen va enprime kèk kopi papye. Men, pou kounye a, se la lajan m ak tan pèmèt mwen rive.

Men lyen yo:

Pou ou achte:
“Viv Bondye Aba Relijyon” .
http://www.lulu.com/content/1728817

Pou atik ki te soti sou Haitian Times nan:
http://godisnotwhite.com/AtiksouViv.htm


Men kisa ki nan kOtOf liv la:

CHAPIT 1 – BONDYE (God)
Viv Bondye! 1 (Praise God)
Bondye se Manman Lavi ak Lakonesans 14
(God is Mother of Life and Knowledge)
Yon pèp Bondye pi pito? 20
(a chosen/preferred people of God?)

CHAPIT 2 - RELIJYON
Ki jan relijyon Krisyanis la debake Ayiti? 24
(How did Christianity arrive in Haiti?)
Ki jan relijyon Krisyanis la fòme? 49
(How was Christianity created in the first place?)
Èske se vre makdwèt moun fè mikalaw nan Bib la? 75
(Is it true human fingerprints are found all over the Bible?)
Poukisa Pastè ak Monpè bèbè sou dosye a? 91
(Why is it pastors and priests keep silent over these matters?)

CHAPIT 3 - L IBÈTE/ LAVERITE
Bondye ak relijyon se lajounen ak lannuit 115
(God and religion are like day and night)
Doub manti fè dekabès 128
(Double deceits: God is white & whiteness is godly)
Poukisa sipèstisyon kokobe Ayiti toujou? 133
(Why is it superstition continues to wreck havoc in Haiti?)
Libète – pran pou nou pran l 139
(Freedom: not given but yours to take)
Definisyon kèk mo 151
(some definitions)
Referans 154
(references)
Dokiman ak temwayaj 157
(Witnesses and reference documents)

M ale !

Jafrikayiti «Depi nan Ginen bon nèg ap ede nèg!» (Brotherhood is as ancient as Mother Africa - L'entraide fraternelle date du temps où, tous, nous fûmes encore dans les entrailles de l'Afrique-mère) http://www.jafrikayiti.com

Post Reply