The Rescue of Jerusalem - a must read !

Post Reply
Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sat Oct 30, 2004 10:02 am

Jaf,
This is not to negate what you said, this is to add to the discussion.

I believe that "monotheism" woud have survived an eventual dispariton of Jerusalem, simply because "monotheism" in the tradition of Judaism and Chistianity was an "invention" of the Persian poet and "prophet" named ZARATHUSTRA PIMBATA, about 4000 years ago. At that time, the tribes of Jerusalem (of Israel, if you want) were still polytheistic.

I called it an "invention" because ZARATHUSTRA said his revelations came from his meditations. He invented all these strange beliefs which are part of the creeds of Judaism, Christianity and Islam. Things like the strange creatures with wings called angels by the Christians, Evil (Satan, the Lie), heaven and hell etc, etc.

Even the stanzas of the Bible have great similarity to the book of the Zoroasters (Zarathustra is translated Zoroastra in Greek)

This is a stanza of the sacred book the "GHATA" :


"Thee I conceived as holy, O Ahuramazda (Supreme God), when thy Good Thought appeared to me and asked me:
Who art thou? And whose is thine allegiance?

Then I answered "Zarathustra am I, to the false believers a forthright enemy, but to the righteous a mighty help and joy."

Thee I conceived as holy, O Ahuramazda, when thy Good Thought appeared to me. A difficult thing it seemed to me, to spread thy faith among men, to do that which Thou didst say was best.
(YASNA 43.4)

"There was a supreme God the Wise Lord AHURAMAZDA, who had created the world, mankind and all good things in it through his holy spirit SPENTA MAINYU...."

"Truly for seekers I shall speak of those things to be pondered, even by one who already knows, with praise and worship for the Lord of Good Purpose and for Truth...

Hear with your ears the best things. Reflect with clear purpose, each man, on the two choices for decision, being alert indeed to declare yourselves for Him
before the Great Requital (Last Judgement)...

Truly there are two primal Spirits, twin renowned to be in conflict. In thought and word, in act they are two 'the better and the bad'. And those who act well have chosen rightly between these two, not so the evildoers.

And when these two spirits first came together they created life and not life, and at the end WORST EXISTENCE (hell) shall be for the wicked, best the house of BEST PURPOSE (heaven) shall be for the just man.

Of these two spirits, the Wicked One chose achieving the worst of worst things. The Most Holy Spirit, who is clad in the hardest stone, chose right, and so do those who shall satisfy AHURAMAZDA continually with right acts"
(YASNA 30.1-6,8-9)

Mwen ret la, kom mwen te di l, se jis pou m fè diskisyon an mache.

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sun Oct 31, 2004 11:48 am

Jaf,

sou menm woulib lan,menm si n ap fè yon ti koub.

Ann sipoze ke apre lendepandans, Dessalines te deside ke pou l montre li kase kod lan vrèman ak franse yo, li te deside renonmen jou semenn yo.

Pa egzanp, sa te rive an Frans, apre revolisyon 1789 lan, lè revolisyonè yo te deside renonmen non mwa yo, pou yo montre ke yo kase kod la vremen ak sistèm ki te la anvan an.

Ann sipoze tou Dessalines ta ale nan mitoloji pèp ayisyen an pou l renonmen jou yo.

Ann sipoze ke misye ta renonmen MADI kom jou OGOU, MEKREDI kom jou EZILI, elatriye.

Ou t ap deja wè ki reyaksyon moun ki pa menm vle respekte sit istorik nou yo, tankou Bwa Kayiman elatriye.

Yo ta p di, chanje non jou, paske se sa k fè peyi an modi.

Sa mwen ta vle di yo "messieurs, vous avez du pain sur la planche", nan ekspresyon franse; yo gen dwa koumanse yon Kanpay pou yo chanje non jou nan kalandriye peyi Ewopeyen yo.

Si yo poko ja
nm panse ak sa, non jou semenn nan peyi anglo-saxon se apre dye payen, yo nonmen yo.

Madi, ki Tuesday se apre TUI ou TIW'S, ki se te dye Lagè nan kosmogoni tribi Jèmanik yo.

Wednesday, se apre chèf dye anglo-saxon/teutonik lan, yo te nonmen l.

Dye sa yo te rele l WODEN. Se menm dye sa a tribi nodik (Skandinavyen yo) te rele ODIN.

Thursday menm, te nonmen apre THOR.
Thor se te dye Loray.

Friday te nonmen apre deyès lanmou, yo te rele FREYA, tankou m ta di w Ezili, nan relijyon vodou an.

Te gen anpil tantativ de la pa de pap WOM yo, pou yo te chanje non sa yo, lè yo t ap "konvèti" anglo-saxon yo, men sa pa t janm mache; yo te toujou kenbe non sa yo.

Se pou nou di tou, ke pami dye sa yo, genyen k te mabyal, ki te "konn mande" sakrifis moun.

Donk, mesyedam, lè yon pastè meriken bezwen chanje anpil bagay nan kilti pèp lan, pou swa dizan retire malediksyon, di yo yo gen de bagay yo gen dwa koumanse fè nan peyi yo tou.

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Nov 01, 2004 9:55 am

Jonas/Jafrikayiti:

gen de gwo problèm ki genYen pou nou:

1. anpil moun nan peyi a pat al lekol, kidonk yo manke zouti pou chache konprann ak fè analiz. sa pa vle di yo sot non, men yo limite e manke konprann nan kèk koze.

2. pifo moun yo ki tal lekol yo, yo apran etidye, li ak reflechi jan moun erop yo fè. kidonk, yo gade tout sa ki soti an erop oubyen etazini kom bagay ki bon, e tout sa ki soti an afrik oubyen nan pwop peyi pa nou an kom bagay ki mal -- sitou nan zafè kilti.

devwa on moun ki konnen se ede on lot ki pa konnen.

gelin

Post Reply