Comparing some biblical translations

Post Reply

Post by » Thu Sep 02, 2004 4:23 pm

Nekita, lò ou fin konpare divès vèsyon bib la, ki sa ou fè ak sa? Eske se yon senp ekzèsis mantal ou akademik oswa gen enpòtans nan sa tout bon?

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Sep 04, 2004 12:06 pm

Nekita, byen ke mwen renmen sa ou ekri, avek patisipasyon ou, mwen toujou kwè ke pèp tankou pèp ayisien bezwen al nan detoksikasyon pou opyòm yo rele relijyon an.

Li lè li tan pou nou konsantre nan bon mouvman devlopman. Devlopman nèg nwa, nan peyi nwa, kote bondye zye ble sa pa ekziste.

Li lè pou nou konsantre nan renmen Ayisien ak lot pèp parèy nou san distenksyon.

Mwen leve katolik, mal nan lekol katolik (JMG) nan Pòtoprens. Mwen vinn nan Etazini, mal nan inivèsite katolik (SJU) mwen pran twa kou teyoloji ak filozofi (baz teyoloji).

Mwen reyalize ke Blan yo itilize relijyon pou kenbe nou esklav. Depi m fèt mwen jwenn jezi blon ak zye ble (psychological problem). Depi m fèt, mwen tande bondye tou puisan, konn prezan ak fiti???

Mwen ta renmen konnen pouki sa anpil lan nou ki trè entelijan pa kapab analize manti sila yo.

Mezanmi pa fè bagay yo an fanatik, PANSE BYEN...

Heureux les malheureux, car l
e royaume des cieux est à eux...

NOU PA BEZWEN PÈ, LÈ NOU MOURI NOU FINI, PA GEN ON LÒT VI ANKÒ. SE SA BLAN YO KONNEN KI FÈ YAP TOUPIZI TI NÈG konsa.

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sun Sep 12, 2004 12:09 pm

Pou nou mete yon ti asowosi nan koktEl relijyon an, ann pataje yon ti refleksyon CLARENCE DARROW (1858-1937).

Se yon ti kal, yon konferans misye te bay nan lanne 1927. DARROW, kOm nou konnen, se youn nan avoka ki pi renonmen nan istwa Etazini an. Se te avoka yon nonm ki te rele SCOPES, yo te arete paske misye t ap anseye Teyori Evolisyon nan lanne 1925 nan Tennessee.

Men ti moso, kek ekstrE.

WHY I AM AN AGNOSTIC

-The reasons for agnosticism are abundant and compelling. Fantastic and foolish and impossible consequences are freely claimed for the belief in religion. All the civilization of any period is put down as a result of religion. All the cruelty and error and ignorance of the period has no relation to religion.

-As to the existence of the soul,all people may either believe or disbelieve. Everyone knows the origin of the human being. They know that it came from a single cell in the body of the mother and tha
t the cell was one out of then thousand in the mother's body. Before gestation the cell must have been fertilized by a spermatozoon from the body of the father. This was one out of perhaps a billion spermatozoa, that was the capacity of the father. When the cell is fertilized, a chemical process begins, the cell divides and increases into millions of cells and finally a child is born. Cells die and are born during the life of the individual, until they finally drop apart, and this is death.

If there is a soul, what is it and where did it come from, and where does it go. Can anyone who is guided by his reason imagine a soul independent of a body, or the place of its residence, or the character of it or anything concerning it? If man is justified in any belief or disbelief on any subject, he is warranted in a disbelief in a soul. Not one scrap of evidence exists to prove any such impossible thing.

-Many Christians base the belief of a soul and God upon the Bible. Strictly speaking, there is no s
uch book. To make the Bible,sixty-six books are bound into one volume. These books are written by many people at different times and no one knows the time and the identity of any author. Some of the books were written by several authors at various times, these books contain all sorts of contradictory concepts of life and morals and the origin of things.

Between the first and the last, nearly a thousand years intervened, a longer time than has passed since the discovery of America by Colombus....

-Bibles are not the only instances of dead men coming to life. All over the world one finds testimony of such miracles. Miracles which no person is expected to believe, unless it is his kind of miracle.

Still at Lourdes today, and all over the present world, from New York to Los Angeles and up and down the land, people believe in miraculous occurences, and even the return of the dead. Superstition is everywhwere prevalent in the world. It has been so from the beginning, and most likely will be so
unto the end.

-The fear, instilled by religion,is not the beginning of wisdom. This fear is the death of wisdom. Skepticism and doubt lead to study and investigation, and investigation is the beginning of wisdom......

Post Reply