May 18 - 18 Me (2004)

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

May 18 - 18 Me (2004)

Post by admin » Sat May 13, 2006 3:43 pm


Close your eyes . . .

Fèmen je-w . . .

There's no room at the top
For you and your story

Nan pwen plas anlè a
Pou oumenm ak zansèt ou

Close your eyes and see
The trampled bi-color

Fèmen je-w pou-w wè
Tòchon yo fè ak ble e wouj la

Close your eyes and feel
The claws of the Eagle

Fèmen je-w pou-w santi
Zong Malfini-an

Close your eyes and hear
The taunt of Marianne

Fèmen je-w pou-w tande
Griyendan blan franse

Close your eyes and touch
The tears of Catherine

Fèmen je-w pou-w siye
Dlo nan je Katrin Flon

Look in deep for the courage
To say "No More!"

Nan fon kè-w jwenn kouraj
Pou-w di non, mil fwa non!

Open your eyes and reach
For your place, above the stars

Louvri je-w pou-w chache
Plas ou, anlè tèt zetwal yo

No longer cry, seamstress
Liberty is our sole mistress

Sispann kriye, bèl koutiryè
Libète se sèl fanm nou konnen


Guy S. Antoine
Flag Day 2004 - Fèt Drapo 2004

Post Reply