The News We Wish We'd Read, Happy New Year Everyone!

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

The News We Wish We'd Read, Happy New Year Everyone!

Post by admin » Sat Dec 31, 2005 10:38 am

In current news, and just hours before the beginning of the year 2006, 10 million Haitians have convened to celebrate their common humanity and set aside once and for all the divisive politics that have been a roadblock to their national development for two centuries. "Nou tout dakò fwa sa, pou nou chanje chimen. Nou tap woule sou Rout Toujou Vini Pi Mal Pase Jan Nou Te Ye #2, kounyè a se sou Rout Lavi Miyò San Gade Dèyè #1 nou pral vanse. Jou 17 Oktòb 2006 sa, lespri Papa Desalin a fini pa jwenn yon ti repo. Gason kon fanm, timoun kou granmoun, tout moun ki rekonèt AYITI kòm MANMAN YO, kèkanswa koulè po yo, kèkanswa kote yap viv, kèkanswa afilyasyon politik bounda pentad yo te ladan l lan, yo tout pral travay ansanm pou PEYI A VIN BÈL, pou ENSEKIRITE KABA, pou kreye kont djòb dekwa TOUT TIMOUN TOUT GRANMOUN TWOUVE MANJE pou GRANGOU ak MALNITRISYON DISPARÈT nan peyi a pou tout tan, pou yo twouve fòs pou yo jwe, pou yo ri, pou yal lekòl, pou yal travay, pou yo viv nan lanmou, pou yo debarase yo de tout chenn ki te nan pye yo, nan vant yo, nan kou yo, nan zo kalbas yo." Those are the words of Haitians everywhere and foreigners do not seem to understand them. If they want to know what those 10 million Haitians mean, they may just ask, however the Haitians will not stop to explain what they mean. The road is too long, they say, to let anyone distract them from their march towards A NEW HAITI, UNE NOUVELLE HAITI, YON LÒT AYITI kote youn pou tout e tout pou youn.

Men sa ki te pase nan jounen 31 desanm 2005. Voilà ce qui s'est passé le 31 décembre 2005. That's what happened on this day, December 31 2005.

BYENVINI 2006. WELCOME 2006. BIENVENU 2006.

2006 LAN, NOU REKLAME L POU TOUT AYISYEN KI TE NAN MIZÈ, NAN KACHE, NAN GRANGOU, NAN PRIZON, NAN PANYÒL, NAN KANNTÈ, NAN SANT DETANSYON, NAN LATERÈ, TOUT AYISYEN KAP VIV NAN CHENN KÈKANSWA FABRIK CHENN NAN.

2006 LA SE POU NOU!

Post Reply