Jobs! Jobs! Who Wants To Go To Iraq?

Post Reply
Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Jan 29, 2005 5:52 pm

I would think, it is a good idea to send Cedras, Guy Philippe, Chamblain, Michel Francois and Apaid to Iraq... They can be involved in real fightings. Those cowards would get what they deserve.

Sitiyasyon an mangonmen pou Zwazo mechan yo, yap mande sekou. Adye, nou gen pou n wè wi. Yo pran nan mera.

leonel

Widy_

Post by Widy_ » Thu Feb 03, 2005 7:55 am

Sa paka fè a penn plis ki oun mwa konsa, oun ansyen zanmi pa si kote sen-maten teka di mwen konsa, kè kounyela, nan tout ti zil angle yo, yo ap di yo, kè si janmen yo paka travay, yo an lari la, ou yo pani anyen pou fè, yo pe pati pou etazini e la yo ka voye yo an irak pou fè lagè pou lajan.

Sa se byen oun reyalite nan rejioun an e nenpòt ki moun ou nenpòt jenn ti boug ka repete zòt sa.

Se oun biten kè mwen tande oun lo, men mwen pa sav ki jan yo tout ka fè pou trape enfòmasyoun tala.

Widy_

Post by Widy_ » Fri Feb 04, 2005 9:33 am

mon chè mwen kwè kè si yo ka chwazi moun ki pa gen kalifikasyoun se pa pou yo ale fè pon metye la, men se byen pou yo sèvi dè sa nou rele "chè pou kanon", sa vle di moun ki kay goume.

Si sete pou yo rèkrite kon ou di elèktrisyen yo tekepe touve se moun tala o zetazini menm, alos poukibiten yo ka fè promosyoun pa kote moun ki pa gen travay ou skill?

Dapre ou si yo fè ayisyen soti nan peyi yo, ou kwè se pou yo fè elèktrisyen pou irakyen e kon si irakyen menm ou dot arab pa kab fè elèktrisyen nan irak?

Pou bout mwen ka kenn a raple kè irakyen se oun pèp ki gen oun wo nivo dè edikasyoun e sa ka etone m oun lo kè yo ka atann si meriken pou yo sa touve moun kalifye o bò yo.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Feb 04, 2005 9:59 am

Widy, ou wè bagay yo klè. Se konsi mwen ta di w, Etazini ta va anvayi Kiba epi li fou al chache moun toupatou pou vin bay Kiben yo swen medikal.

Etazini angaje tèt li fon kounyè a nan chache moun ki pou goumen pou li. Lò se etranje ki mouri, sa pa fè anpil bri nan Etazini, menm si etranje sa yo mouri nan sèvis li. Men lò se Meriken ki mouri, yo konte sa byen tankou se yo sèl ki moun sou latè.

Èske nou kab di m konbyen Ayisyen an Ayiti ki soti viktim Meriken yo???

Èske nou kab di m konbyen Iraki an Irak ki soti viktim Meriken yo???

Èske nou kab di m konbyen viktim Meriken te fè nan Panama, Nicaragua, Grenada, Chili, Vietnam, Cambodge, elatriye???

Men nou kab konnen ak anpil presizyon konbyen solda meriken ki mouri nan tout gè! E plis chif sa elve, se plis gen chans pou pèp meriken revòlte.

Men zafè moun ki mouri nan sèvis meriken, jan Colin Powell ta di ou... se "collateral damage".

Laplipa meriken pa anfavè pou yo restitiye DRAFT la (sètadi sèvis militè obligatwa) ankò. Yo prefere Lame a rete VOLONTÈ. Konsa, pitit moun rich tankou pitit Bush yo pap janm gen pou yo ale nan lagè. Men se moun kab chache avantaj materyèl tankou djòb ak edikasyon ki va pote tèt yo kòm volontè. E lò nonm ti Meriken sa yo ki al mouri pou granmesi a kòmanse rive nan yon nivo twò wo pou popilarite politik dirijan yo, ki sa yo kab fè: 1) sispann anvayi lòt peyi - sispann tout lagè sa yo? oswa 2) chache lòt moun yo kapab konvenk al mouri pou yo?

Jan gen malere sou latè ki pare pou goumen pou meriken!!!

Jan gen malere sou latè!!

Moun ki pa gen djòb, moun ki pa manje byen, moun ki anvi al lekòl, moun ki ta vle vin "moun" tou.

Ameriken konn manipile resous minè ak resous petwòl lòt peyi. Pa panse se pa resous imèn lòt peyi, yo va ezite pou yo manipile.

Gen anpil avantaj politik pou yo fè sa. Paske lò etranje mouri, se pou je chèch yo mouri! YO PAP MENM KONTE YO KÒM MOUN (1, 2, 3, 4...
ou pa ladan l !)

Pi bèl bagay Bush konn fè pou yo pafwa, se ba yo sitwayènte meriken lò yo fin mouri an siy rekonesans li.

Adje papa!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Feb 04, 2005 11:43 am

Thanks, Marilyn.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Feb 05, 2005 1:20 am

We would like to see him parading with his uniform, and take credit for sending him to his death with no other plans???

Guess what? He is wearing it proudly without any Coward in the WH (white house) taking credit for it...

I don't know if it's funny, hillarious, sarcastic or anything else. I believe a lot of people who beneficiated from this administration could have sent their own flesh and blood to "get rid of Dictators".

By the way, Dictators, they need to start at home first (US).

"Sky is the limit"... We know for sure that the soldiers will have harder time to find jobs or benefits after serving. I can see these wonderful words are very Republicans. Like, All men are created equal; Compassionate Republicans etc.

Yes, they are very compassionate towards the wealthy one percent or big Corporations (Halliburton). One of my problems with the RNC is, they take anyone else for FOOLS.

Hey, make some more money, go to Iraq yourself? Scared, or too smart for Easy money?

Michel, do you really mean what you say or you just want to put a little spices into the forum? In other words, Are you SERIOUS? Please, don't tell me that you are...

A question for all you, how many of you are training your own Bosses? I am playing psychic, I would say almost all of us.

Another one, How many of you spent years being a Supervisor without any prospect of being promoted?

Going back to your famous: "Sky is the limit". Our limit is, Supervisor or Manager (the most). Our alcoholic, drug-addicted sons will not be President with a C- average... Do you know what I mean?

Do you get invited to your job' parties, golf etc?

Am I sounding too pessimistic, or isn't it the truth?

The number you've used, had been disconnected, sorry there is another spot that we used to wish the best for our great Webmaster's and his very special and wonderful WIFE's (The unsung Hero of WOH, My best to
you Mrs Antoine) beloved SON.

Peace!
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Feb 05, 2005 2:11 pm

[quote]Folks!

I think that you could have a better sight if you could look at life with both eyes and not with the left eye only.

. . .

And to finish, on behalf of all Haitian Americans, I would like to congratulate Guy and specially his son for serving proudly his country. He wasn't forced to go, but he volunteered to serve and to defend his country. He is a role model for all of us. He didn't go there to kill people for fun, but to liberate them from dictatorship, and to bring democracy and peace.

We would like to see him to wear proudly his military uniform in public places, churches, and family gathering. We would like very much to see him going to High Schools and Colleges to lecture young men and women about bravura under fire and civic duty.

We are glad to see him taking the right way, and we would like very much for him to join the Republican Party. We need a few good men and women in uniform like him.

Welcome back, all the best my son, the sky is the limit, and God bless you always. [/quote]Dear Michel, I think that it would be useful for me to respond to your generous and apparently well-intentioned note, point by point.

[quote]Folks, I think that you could have a better sight if you could look at life with both eyes and not with the left eye only. [/quote]
Michel, I think that you too could have a better sight if you could look at life with both eyes and not with your right eye only.

[quote]on behalf of all Haitian Americans, I would like to congratulate Guy and specially his son for serving proudly his country.[/quote]
Thank you on behalf of my son, for the compliment! I most appreciate your sentiment.

[quote]He wasn't forced to go, but he volunteered to serve and to defend his country. [/quote]

Actually, he felt he had no choice. If he did not go, they would have put his (...) in jail for 10 to 20 years. Not a bright prospect for a 21 year old.

What he truly volunteered for, Michel, four and a half years ago, was to serve his country as a National Guard, which has traditionally been called to assist in environmental disasters (floods, earthquakes, hurricanes, etc) as well as domestic security matters if need be (securing airports, national conventions, etc). Back then, we were not at war and when he signed up was before 9/11/2001. OF COURSE, back then I already knew about the danger of his being sent to some war (that was not the first time the National Guard was used to supplement the Active Army, along with reservists). As a grown man, as his father, I could of course sense the danger, very keenly. But my son had been recruited inside of his high school by some Army recruiters who were of course paid to do their job, like the recruiters of any corporation. I can tell you that their pitch was not "patriotism", "serve and defend your country", "etc, etc... that is all the noble sentiments that you have exalted. They were far more cunning than that. The pitch was "lots and lots of money", "army assistance in getting you a house and financial independence earlier than other folks", "free college tuition", "helping your parents financially", "early retirement (after 20 years of service)", et cetera era era. They deliberately downplayed any likelihood of going to war. After all, you would be a member of the National Guard, devoting your energies mostly in domestic disaster relief situations, why would you even worry about being sent abroad... and if you were, this could only mean more pay (always more bucks) and the thrills afforded by modern weaponry, the most sophisticated on the planet! [even I could not possibly conceive at that time that a U.S. President and his Department of Defense would one day to come send U.S. soldiers to war with unarmored vehicles or expecting them to purchase their own anti-bullet vests... but I guess, Michel, that those soldiers who lacked those accessories, judged to be quite expandable by Donald Rumsfeld, many of them died as a direct result of the great rush to war, but they did so gloriously in the service of their country, right?]

No, Michel, I DID do my best to explain to my son the dangers he was exposing himself to, but the lure of the benefits and accelerated financial independence peddled by the army recruiters was too much for me to overcome. And, while I readily confess to be anti-militaristic by nature, I also believe that my children have the right to make their own determination in life. My role as a father is to guide them, the way that I think is best, but I did not (and soon would not be able to, in any case) impose my will.

I LOVE MY SON, Michel, but when you say "He wasn't forced to go, but he volunteered to serve and to defend his country," I have to correct you without hypocrisy. My son is serving his country, yes, but IT WAS NOT HIS CHOICE TO GO TO WAR, that was just the virtually inescapable consequence of another choice he made, four and a half years ago, to join the National Guard. Let's not embellish his character, please. I love him just the way he is.

[quote]He is a role model for all of us. He didn't go there to kill people for fun, but to liberate them from dictatorship, and to bring democracy and peace. [/quote]

As far as my son being a role model for all of us, I hope that he is and will be so in character. But I sense that my son would not offer his military service as a role model for other young men, not currently in the military, to follow. I am VERY CAREFUL not to speak for him, Michel, as this is not my right, not even as a father. My son could speak for himself, and I would not want to distort his message, whatever it may be. I can only speak of what I sense. I doubt very much that he would advise other young men to enter the Army like he did, for all sorts of promises that may or may never come true.

Also, you're right that he wasn't sent there to kill people for fun, even though a Lieutenant General just spoke last week of how much fun it actually is to kill the Talibans, since they have for so long mistreated women in their country. What a proud feminist, Michel! Our Western values are rescuing the Middle East, aren't they?

But for you to say that my son was sent to the Iraqis to "liberate them from dictatorship, and to bring democracy and peace" is truly unbelievable, Michel! I have nothing to add to that incredible bait of neoconservative propaganda. I just did not expect it to come from you, Michel. [Perhaps others did, but you literally took my breath away.] WOW, THAT IS TRULY WHAT THE U.S. SOLDIERS ARE DOING IN IRAQ, MICHEL? LIBERATING THE IRAQIS FROM DICTATORSHIP AND BRINGING THEM DEMOCRACY AND PEACE? Tell me, did you learn from George Bush or did he learn from you?

[quote]We would like to see him to wear proudly his military uniform in public places, churches, and family gathering. We would like very much to see him going to High Schools and Colleges to lecture young men and women about bravura under fire and civic duty.

We are glad to see him taking the right way, and we would like very much for him to join the Republican Party. We need a few good men and women in uniform like him.[/quote]

Michel, your vision for my son is decidedly different from mine. But hopefully, he will have the opportunity to decide for himself what kind of man he wants to be.

[quote]Welcome back, all the best my son, the sky is the limit, and God bless you always.[/quote]

Michel, I truly appreciate the sentiment. I will hang on to it and try to forget everything else that you have said.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Feb 06, 2005 10:52 am

The truth will set you free!

Well, Michel, I painstakingly told you my plain and unvarnished truth. But did you listen to any of it? Apparently not, as you have stayed all wrapped up in your particular sort of propaganda.

Truth, freedom, and democracy are words that have been redefined at Washington's will. I would like to think that you are intelligent enough to recognize that. If your message is for us to simply work with the program, because you are convinced that we will benefit from it, that's one thing. I am willing to listen to you, my friend, though in the end I may still disagree. But to come and preach about "truth, freedom, and democracy" on this forum, it makes me think of whose eyes they pulled the wool over.

You want to be pragmatic? Let's deal with pragmatism, then. As intelligent people. But the neoconservative propaganda has little favor here. The big lies do not cut it here. I assume that you and I and most who read our dialogues have the good of the Haitian people in mind, Michel. At least, I would like to think so. One must learn to deal with the political realities of the day, in a way that is ultimately effective. But please, spare us the U.S. Government lies on this forum, because we could as easily turn to Fox News.

[quote]Here in Washington, DC, almost all the lawmakers have been in the military. It's a fraternity thing that bonds them together. [/quote]
Really, Michel??? I learn something new every day. Thanks for informing me. Which wars have they participated in, for the most part: World War II, the Korean War, the Vietnam War, the Gulf War, ... Is it possible to break down the numbers? As to your Commander in Chief, which war did he participate in again? (I always seem to forget.)

Sorry, it is true that one may serve in the military during a war and manage (somehow) not to go to war. But, as you already emphatically stated, Michel, you don't care!

I do!

I have always been partial to those disparities, not uncommon in History, that have those who never went to war send other people's children to war.

[quote]we Haitian Americans are proud of our Haitian Americans who served in the military.[/quote]
Yes, we can be proud of them, Michel, for whom they are if they manage to retain their humanity. But do not displace your sentiment of pride in a way that makes you cheer for the murders of Iraqi civilians, Michel. They are people too, like you and me. They may not have gone to Georgetown University, they may not be part of the Washington D.C. fraternity, but they are no less human than we are. I could never take pride in anyone killing them, even if the killer happened to be my flesh and blood. Let's stay true to our humanity, Michel. Our humanity is neither American, nor Iraqi, nor Haitian. It is human, period. And we have no right to cheer blindly for the criminal actions of people, just because they happen to be in a position of power.

[quote]Thanks God we don't have to worry about them, because they graduated on how to survive in this world.[/quote]
Perhaps you don't have to worry about them, Michel, but I do. I have to worry about not only my son's survival, but his state of mind as well when he comes back from Iraq. The experience of war can transform an individual in many ways, good and bad. I have to hope that the experience of war will make my son a better man, but this will not be because he will suddenly be able to fraternize with a certain fraternity of lawmakers in Washington, D.C.

Michel, is our set of values limited to our material success and whom we know in power? Are those your criteria for goodness?

[quote]We need to worry about these who are on the left side of the fence. These young Haitians who didn't make it here in America; and are being deported to Haiti enchained and dressed up on orange jumpsuit.

Already with criminal background, frustrated, and forced to live in an environment that they don't know nothing about, these young Haitians are terrorizing innocent people in Haiti.[/quote]
And do you think that those who see with their right eye have a monopoly on caring for those Haitians "who are on the left side of the fence" ? Your concerns for those unfortunate Haitians are valid, and they have been raised before. I have written editorials on the same topic, a long time ago, Michel. But what does all of this have to do with the topic at hand, which is the value of our young men and women serving in Iraq? You are shouting various things, Michel, but you do not make the connections between them clear, at all.

[quote]The Haitian culture that you and I knew when we were young is faded away, and being replace with gangster raps, disrespect to women and our elderly, pantalon sou bouda, cheve trese, zanno nan 2 zorey, tattoos, piercing, guns drugs and alcohol. It's a jungle out there. [/quote]
Are we still on the same topic? If we are, what is your solution then? Is it to encourage those "gangster raps, pantalon sou bouda, cheve trese, zanno nan 2 zorey, women disrespecters, guns drugs and alcohol lords" to go Iraq first so they can learn to behave in a civil manner? Or is it that our youth in Haiti should volunteer to go to Iraq so they know how to defend themselves against the above cited? I am not sure what you are saying here, Michel. Could you CLARIFY your thoughts? What are the connections between what you are saying and the War that has been waged on Iraq?

[quote]Wake up folks! The true will set us free! We have work to do.[/quote]
You sound like Paul Revere, man! Are the Bristish coming to Haiti? I would not be surprised. Everyone else and their grandmother is already there.

Post Reply