Epidémie de grippe au forum Ann Pale

Post Reply

Epidémie de grippe au forum Ann Pale

Post by » Wed Apr 05, 2006 8:01 am

Mwen remake se pa ni 2 ni 3 moun ki gripe sou fowòm lan sèjousi. Kanta Pauline Charles menm, malerezman grip la pote l ale. Bagay sa pi rèd pase "avian flu" ou "grippe aviaire" ekspè lasante yo ap pale a. Si nou pa distribriye yon sewòm pou li vit e prese, se tout moun kap pase anba grip sa. Grip sa kapab gen efè pèmanan. Tèl è le ka de Pauline Charles, Lemane Vaillant, elatriye.

Eske gen ase sewòm pou tout moun sa yo? Erezman Dr. Guy di "wi, gen ase sewòm pou tout moun ki bezwen. Se jis yon to efò pou yo fè pou yo vin chache l nan famasi a ANVAN grip la paralize yo nèt." Sepandan, pa bliye, grip sa danjere anpil. Li rantre sou ou sanzatann epi li fese w atè san li pa fè bri. Anpil tan kab pase anvan yon moun remake se grip sa ki tap sakaje w. E lò sa, li kab gentan twò ta. Kidonk, sa Dr. Guy konseye nou, se pran yon ti sewòm pou tèt pa w, epi al pataje l ak yon zanmi ou pa wè depi lontan.

Mwen remake doktè a tap mache ak twa fèy papye nan men l. Mwen mande l si li te kab pataje enfòmasyon yo ki ladan l lan avèk nou. Doktè a di enfòmasyon sa "top secret". Men nan enterè piblik la, li kite m fè yon lèy kan menm. Kòm mwen genyen yon memwa fotografik (menm si li pa pafè), te m di nou sa mwen sonje mwen li sou fèy papye doktè a.

Premye lis la, se lis moun grip la febli, men doktè a panse yo gen chans toujou pou yo reprann aktivite yo si yo pran sewòm lan imedyatman epi kontinye avè l omwen twa fwa pa semèn. Men ki moun ki sou lis la:
 • Frantz[/*:m]
 • Jafrikayiti[/*:m]
 • Serge Bellegarde[/*:m]
 • Bouli[/*:m]
 • Widy[/*:m]
 • Jonas[/*:m]
 • Dunord[/*:m]
 • Hyppolite[/*:m]
 • Charles Arthur[/*:m]
 • T-dodo, Tidodo, Gwododo[/*:m]
 • Anacaona[/*:m]
 • Edwin Paraison[/*:m]
 • Makendal[/*:m]
 • Pwofesè Pistach[/*:m]
 • LaPatriote[/*:m]
Dezyèm lis la, se lis moun doktè a kwè grip la paralize deja, kidonk fòk yo ta pran enfizyon sewòm lan chak jou jis fòs yo remonte. Moun sa yo bezwen èd. Yo kab pa menm gen fòs pou yo pran sewòm lan pou kont yo. Kidonk, mezanmi, si nou kapab, pase ede yo. Men ki non moun mwen te wè ladan l:
 • Marilyn[/*:m]
 • Nekita Lamour[/*:m]
 • Palmis (JG)[/*:m]
 • Pitit Ginen[/*:m]
 • Bouli[/*:m]
 • Jonas (ka misye plis ke grav, men nou kwè li la toujou)[/*:m]
 • Zanfanginen[/*:m]
 • Morisseau[/*:m]
 • Liline[/*:m]
 • Carline[/*:m]
 • Shelony[/*:m]
 • Caroline[/*:m]
 • Manzè Choublak[/*:m]
 • Ezili Danto[/*:m]
 • Fania Simon[/*:m]
Twazyèm lis la, se moun grip la fese atè tout bon vre, pa gen anpil chans pou yo leve ankò... amwens ke gen doktè konpetan tout bon vre k ale administre bon jan swen pou yo, anvan grip la koupe souf yo nèt. Men non ki moun mwen sonje mwen wè nan lis la:
 • Pauline Charles[/*:m]
 • Lemane Vaillant[/*:m]
 • Empress Verite[/*:m]
 • Mag MagPeriod [pou ta di mwen pa tande li te pase nan repiblik sidafrikèn, epi se lè sa grip la pran li][/*:m]
 • Manno Michel[/*:m]
 • Hugo[/*:m]
 • Martha[/*:m]
 • henrid[/*:m]
 • pbacker[/*:m]
 • JustinFelux[/*:m]
 • Lakat[/*:m]
 • IsabelleF[/*:m]
 • Marie-Therese[/*:m]
 • Anayiz[/*:m]
 • Tayi[/*:m]
 • Alix Buyu Ambroise[/*:m]
 • Martine[/*:m]
 • Jack S[/*:m]
 • blackjoi[/*:m]
 • yaya[/*:m]
Bon, mwen kab bliye kèk non ki te sou twa lis sa yo, men non moun anlè yo se yo mwen sonje. Souple fè yo konnen imedyatman ke san sewòm lan, yo pral kontinye febli nèt ale, paske grip la deja rantre sou yo. Si nou pa wè non yon moun sou lis la, se oubyen moun lan ap byen mennen oubyen li mouri deja. M espere se byen mennen yap byen mennen.

Men adrès kote nou kab pase pran sewòm lan:

http://haitiforever.com/forum/viewtopic.php?t=1399

Bon m ale, mwen pral pran ti sewòm pa mwen.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Apr 05, 2006 10:48 am

Hyppolite voye mesaj sa:

[quote]I'd like to participate but right now, have nothing to say. I just want to read and figure out how things are moving along.

Right now, we are all waiting for the parliamentary elections. maybe that's why we're all mute.[/quote]

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Apr 05, 2006 12:15 pm

Hyppolite, oumenm ki pa gen anyen pou di??????? Mwen pa vle kwè sa!

Omwens ou te kab fè anons bon nouvèl pa w la. Ou te kab di nou ke liv ou a ke nou te siyale nan pran lari.

http://www.univpress.com/Catalog/Single ... 0761833692

Fè atansyon: Link lan pap mache si ou annik klik sou li, akoz de yon karaktè dwòl ki ladan ke lojisyèl fowòm lan pa konprann. Men sepandan si nou ranmase tout link lan ak teknik "cut and paste" epi pase l an antye nan bwat adrès la nan "browser" la, ebyen w ap rive dirèk sou liv Hyppolite la.

Bòn vant, Hyppolite! M espere ke liv la pral gen gwo efè nan tout rechèch akademik sou Ayiti. Sa fè kèk ane m ap suiv devlòpman liv sa, atravè yon pakèt konvèsasyon nou fè. Mwen konnnen jan ou travay di pou li. Mwen swete ou anpil siksè.

Guy

Hyppolite
Posts: 80
Joined: Wed Mar 17, 2004 12:39 pm

Post by Hyppolite » Wed Apr 05, 2006 1:09 pm

Mèsi, frè mwen. Mwen swete ke liv la kapab koze lòt frè e sè panse sou peyi nou an youn lòt jan.

Travay la pat fasil. Men kanmenm, mwen fini ak sa a. Pwoblèm lan, Guy, sè ke map travay kounyè la sou yon lòt pwojè liv. Tèt la yon ti jan cho. M ap reflechi sou youn lòt sijè.

Na pale.
Ipolit

Post Reply