Invitation to rejoin Ann Pale (pass along)

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Invitation to rejoin Ann Pale (pass along)

Post by Guysanto » Sun Dec 28, 2014 9:35 am

This message is addressed to all members of Ann Pale, the Windows on Haiti forum.

As you know, Ann Pale has been mostly inactive for the last four years. Most of our members had switched to Facebook as the social network of choice. While Ann Pale's format cannot compare to the diversity of options on Facebook, it turned out that Ann Pale has been missed by many. I am sure that there are many reasons for that. I think that one of the most important of those is the loss of camaraderie that we had so enjoyed on Ann Pale. That is the reason that I have decided to revive the old format with your active support, if you are interested.

The focus of this board, as opposed to that of many groups on Facebook, is DIALOGUE through camaraderie and a real discussion of issues where various points of view may be presented on a wide variety of issues (more than just the political hot topics of the day) among colleagues and friends who only aim to enrich each other and our community as a whole. We will continue to place a high value on friendship and solidarity. In this manner, we will offer to everyone a virtual home (Ann Pale) to converse without fear of ridicule or intimidation. A place where we can learn from our collective body of knowledge and personal life experiences, through personal communications... not impersonal "voye monte" as we often call it in Haitian-speak.

I am hoping that you will join us in the revival of Ann Pale. If you cannot access the forum with your previous login, you may want to register once more with a different username OR you may ask me to reset your password for you. The latter works in most cases. If you must register anew, we urge you to do it with your Real Names. Anonymity is not a desirable suit in this forum.

Hoping to see you soon on Ann Pale,
Guy S. Antoine

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Re: Invitation to rejoin Ann Pale (pass along)

Post by Serge » Sun Dec 28, 2014 11:07 pm

Onè, Respè pou Guy ak tout kanmarad yo sou Ann Pale, vèsyon 2014. Finalman, mwen resi jwenn yon tan pou mwen retounen nan Ann pale. Map remesye Guy (Pwofesè Pistach) ankò pou tout jefò li yo, malgre gwo kou sa Ii so pran ak disparisyon tokay li Guy Victor. Map prezante li tout senpati mwen ankò.

Kanmarad, se pa ti kontan mwen kontan wè Ann Pale retounen. Mwen pa bezwen repete sa nou tout deja di, men map swete pou nou reprann fil diskisyon nou yo menm jan ak anvan. Anpil bagay rive depi dènye fwa Ann Pale tap fonksyone, e map pale espesyalman de kreyasyon Akademi Kreyòl Ayisyen ki gen pou misyon voye pwomosyon lang kreyòl la monte, travay pou systèm edikasyon Ayiti refòme pou pèmèt edikasyon tout Ayisyen fèt nan lang 100% pèp la pale, veye pou pa antre nan okenn goumen ak franse a, men pito pou kreyòl la ka devlope men nan men tankou nenpòt ki lòt lang, sitou nan domèn syantifik la.

Nan koumansman mwa desanm la, mwen te Ayiti e mwen te gen tan al nan Libreri La Pleiade. Mwen te sezi wè kouman Ayisyen ap ekri liv. Se bagay ki fè moun bèbè lè wap gade volim pwodiksyon Ayisyen aloske ke kondisyon nan peyi a pa bon ditou ditou. Men se yon mak fabrik Aysiyen: plis yo nan pwoblèm, plis peyi a nan latroublay, se plis yap pwodwi. Se yon kontradiksyon ke sèl Ayisyen ka esplike. Men yon bagay mwen remake, gen anpil pwodiksyon nan kreyòl: powèm, woman, diksyonè, gramè, elatriye. Men gwo twou ki genyen an, se nan listwa nou. Ou pa jwen ase liv sou listwa nou ki parèt an kreyòl. Se yon bagay ki fèt pou korije. Anpil travay pou istoryen nou yo! Pou moun ki ka pa konnen, yon liv mwen te jwenn e ke mwen te kouri achte, se tradiksyon kreyòl "Gouverneurs de la rosée", youn nan woman klasik literati Ayiti. Mwen enreta paske mwen pat konnen tradiksyon sa te ekziste. Se Clotaire Saint-Natus , yon manm Akademi a ki te tradwi li depi 2007! Mwen panse pat gen ase piblisite ki fèt sou sa, omwens pa nan dyaspora a.

Pou mwen fini, nou pwal gen anpil koze pou nou diskite. Map kanpe la paske mwen deja pale twòp. Mèsi ankò Guy.

Serge

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Re: Invitation to rejoin Ann Pale (pass along)

Post by Leoneljb » Mon Dec 29, 2014 8:53 am

L'enfant Prodige! M'retounen lakay mwen. Anpil fanmi'm kontan. Donk, an nou kite'l mache!!!

Post Reply