Mwen pa fouti ekri aksan??

Post Reply
Leonel JB

Mwen pa fouti ekri aksan??

Post by Leonel JB » Fri Jan 07, 2005 3:30 am

Mwen pa fouti ekri aksan?? Tout sa m fE, se nad marinad. Li pa mache. Gen lE kompitE a pa dakO ak aksan.

Mwen kOmanse lekol avan Jean Marie, men misye pase devan m kounye a. E mwen pa ta renmen double klas la. Map wE si Lemane ak Michel ap kite m dEnye, mwen rete aksan avek quote poum ka pase...

Bagay yo rEd, m pa vle nan fen ane an pou paran jwenn kanE sa:

" Ayant passe toute une annee sans donner de satisfaction, l'eleve Leonel Jean-Baptiste est remis a ses Parents".

LE sa pap gen vakans dete pou mwen...
leonel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Jan 07, 2005 7:56 am

Padel apa w vOlE sa Marilyn voye pou mwen an. Epi, kounye e wap fE enteresan ekri ak aksan...

Ou pwal remEt mwen afE m.

Mwen mal rakonte pwoblem nan. Map itilize kompitE pitit mwen ki an danoi. Kididonk, li difisil poum fE menm bagay ak tout moun, mwen pa pale lang blan an.

Mwen pwal eseye lot ki an anglE a. PetEt ma jwenn oun kichoy.
MEsi anpil SE m, map swiv leson w ban mwen an.
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Jan 07, 2005 8:35 am

Leonel, nou pa ekri "danoi". Souple, se "danwa" nou ekri.

Bon, eskize mwen dèske mesaj oriijinal la te parèt jan li te parèt la. Mwen te apèn koumanse konpoze li epi mwen te blije kouri al fè yon komisyon lò je mwen te tonbe sou lè a. Epi sak rive? Mwen te voye mesaj enkonplè a ale san mwen pa te konnen.

Meonel, Marilyn vin dekri yon TWAZYÈM metòd pou nou ekri aksan yo. Mwen remèsye Marilyn anpil pou sa. Men pa kouri jete de premye metòd mwen dekri anlè yo, nan revizyon premye mesaj mwen an. Men yon ti mo sou chak metòd yo:

PREMYE METÒD</b>: "INTERNATIONAL KEYBOARD"
Se metòd sa mwen twouve ki pi fasil e se limenm mwen toujou itilize. Men sepandan "chak chen souse..." Antouka, pran san fwa ou, bay PREMYE METÒD LA chans pa li. Padel, bay metòd sa yon chans tou. Mwen sonje nan tan lontan, depi sou Pepe le Bref, mwen te esplike w kouman pou sèvi ak "klavye entènasyonal la" (ki nan tout enstalasyon Windows tou),
epi ou gen tan bliye l. Retounen sou enstriksyon mwen mete anlè yo, epi eseye l. Ou gen dwa pa renmen l petèt. Men nan lavi, li toujou pi bon pou yon moun konnen poukisa li chwazi yon bagay pase yon lòt. Antouka, se konsa mwen panse.


DEZYÈM METÒD</b> : "ALT + number"
Leonel, eseye metòd la ankò. Sepandan, mwen poko te ajoute 2 bagay ki fè li mache: a) youn, fòk "Num Lock" ou "ON". Mezanmi, kreyòl sa malouk. Nou kapab korije l pou mwen si nou vle. Men chache touch "Num Lock" sou klavye a, peze sou li, dòdinè nou va wè yon ti limyè limenm ki fè nou konnen "Num Lock" la "ON" . Epi ou sèvi ak chif yo ki ADWAT lèt yo sou klavye a. Ou konprann? Ou pa sèvi ak chif anlè tout lèt yo non, sètadi kote ou wè liy chif toudwat "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0" la non, sèvi ak lòt chif yo, kote ou wè twa ranje chif ki se:

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Kounyè a, peze touch "ALT" la, kenbe dwèt ou sou li pa lage, answit peze sou konbinezon twa chif yo ou bezwen an YOUN APRE LÒT, epi lò sa sèlman lag
e touch "ALT" la, epi karaktè ou te bezwen an parèt tankou se GWO MAJISYEN ou te ye. ABRAKADABRA!

Eseye 2 sa yo pandan map pale avèk ou la:

Alt 138 = è (ALT, 1, 3, 8) pa bliye kenbe "ALT" la (apre lage li)

Alt 149 = ò (ALT, 1, 4, 9) pa bliye kenbe "ALT" la (apre lage li)


TWAZYÈM METÒD:</b>: CHARACTER MAP

Se metòd Marilyn sot dekri pou nou an. Mwen pa bezwen ajoute plis sou li. Map jis di Marilyn mèsi anpil pou kontribisyon sa.


Kounyè a, Leonel, NOU BA OU TWA METÒD. Gade byen, mwen pa di "TOI" metòd non, mwen di "TWA" metòd.

Jwèt pou ou.

Pwofesè Pistach

Post Reply