Pistach griye #1 - Son: en ak enn, an ak ann

Post Reply
Pwofese Pistach

Pistach griye #1 - Son: en ak enn, an ak ann

Post by Pwofese Pistach » Sun Feb 12, 2006 2:09 pm

Son: en ak enn, an ak ann

jwen / jwenn, tan / tann, maren / marenn, etc

Suiv egzanp sa yo: Fòk ou ta wè jenn gason an: Li fou chache yon jwen mayiwana nan sal la jis li jwenn li. Ou pa rekonèt li? Li te gen yon chemiz ble maren sou li marenn li te fè l kado. L'ap pran tan pou l korije wi: se tann pou nou tann.

Post Reply