Krik? Krack! Timtim? Bwa sèch!

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Krik? Krack! Timtim? Bwa sèch!

Post by Guysanto » Sat Apr 25, 2009 4:45 pm

Mwen te keyi bèl ti flè sa yo anndan Fenèt sou Ayiti ( "Windows on Haiti" ) . Si nou renmen yo, ajoute pa nou sou yo nan bon Kreyòl.


Manman m gen 3 pitit. Si youn pa la, 2 pa sèvi.
Wòch dife !


Piti piti leve madan prezidan sou chèz.
Pinèz !


Piti piti fè lonè prezidan.
Zegwi !


Legliz Sen Michel kraze, pa gen enjenyè nan peyi a ki kab repare l.
Ze !


Avelin bèl fanm men se domaj li jouda.
Aransò !


Ase pou bwè, ase pou manje, ase pou jete.
Kokoye !


Papa m fè yon kay yon sèl poto.
Parapli ! Djondjon !


Galata Bondye plen vyann.
Simityè !


Adelin bèl fanm men li jouda.
Aransò !


Vyann nan zo.
Krab ! Kribich ! Lanbi !


Tete Mari-Madlèn plen pikan.
Kowosòl !


Piti kou m piti pale pa fèm mache, se ak kalòt pou jwenn bout mwen.
Marengwen !


Dlo kanpe?
Kann !


Dlo kouche?
Melon !


Madanm rive bò dlo li paka travèse. Pitit nan vant li kapab.
Fizi !


Lakata w fè ta w, nan ginen tonbe.
Loray (Loraj) !


Ti sèkèy anba tè?
Pistach !


M al chache doktè, doktè rive anvan m?
Kokoye !


Papa m fè yon kay ak klou sèlman?
Kowosòl !


Ti Mari mete yon men nan ren.
Godèt !


Ti Mari mete de men nan ren.
Chodyè !


Mwen gen yon bagay lakay mwen si mwen pa kreve je li, li pa travay.
Sizo !


Mwen gen yon basen se yon sèl pwason ki naje ladan.
Lang mwen !


Depi gran maten mwen ka kouri dèyè yon moun mwen pa sa kenbe l.
Lonbraj mwen !

Post Reply