Pwofesè Pistach comes out of retirement!

Post Reply
Dr Roger Malebranche

Post by Dr Roger Malebranche » Fri Apr 11, 2008 6:43 pm

I take the opportunity to wish WOH a very happy and exciting 10th anniversary. I wish I could be there and it would be a pleasure and honor to share precious moments with my sisters and brothers. I hope there is a large contingent of NY WOHers and that they will show up in force at the reunion. If the event becomes a yearly BASH ( and I hope it does ) I will try my best to show up my ugly Haitian "kalbasse" Is that the right enunciation ? and cross swords with the WOH "usual suspects"... They know who they are.
Even better GUY could arrange the next meeting in the Homeland and have a guided tour. That would bring a few dollars to some of our countrymen in dire need of everything back home.
By the way, pran ou ti clairin avek assorossi pou moin. Sa ta fem bien plaisi. Moin pito sa passe rum babancou.
Pran espoua. Bon Die ak protege peyi nou a.
WOGE.
Take the GE out and write H and what do you have ? WOH.

Pwofese Pistach

Post by Pwofese Pistach » Fri Apr 11, 2008 9:27 pm

E pa li papa! Menm Woje tonbe ekri Kreyòl.

W'ap vini !

Pran ou ti kleren avek asowosi pou mwen. Sa ta fè m byen plezi. Mwen pito sa pase babankou.

Pran espwa. Bondye a pwoteje peyi nou an.

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Post by Serge » Fri Apr 11, 2008 10:15 pm

Bravo, Doc! Ti pa, ti pa, nap rive.......

Guy, lè map li tout mesaj sa yo, mwen wè bagay yo ap chofe rèd rèd. Mwen paka tan samdi pwochen...


Serge

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Sat Apr 12, 2008 1:22 pm

Mwen kontan anpil deske mwen wè Doc la ap mete men seryezman. Doc, mwen te konprann ou pap travay ankò? Sanble ou toujou ap fè medsin toujou? Ou refè pwofesè Pistach ki t ap dòmi depi kekjou san nou pat konnen sa li genyen. N ap di-w mèsi. Se pa ni de ni twa poto mwen te konn pran nan men Pwofesè a E mwen ka di-w mwen pa janm regrèt sa. Alò , kontinye e kenbe la .

Fok mwen pa blye `di Nou ke m ap branche sou SKYPE dimanch depi inè. Kidonk ma byen kontan si nou konekte...
frantz

Dr Roger Malebranche

Post by Dr Roger Malebranche » Sun Apr 13, 2008 10:48 am

Mesi anpil profese Pistach :
Looking at your corrections and at other Kreyol writings on the site, a few grammatical factors are starting to emerge in my mind. W is used a lot replacing R, K has replaced C and i is used a lot instead of Y.
For exemple I would have written MOIN but the right way is MWEN and I would have written Prochin while profese Pistach writes PWOCHEN. In other words I need a few good Kreyol books like a dictionary and a grammar. Oubien profese Pistach " ak oblige vini oue mwen de tan zan tan".
I have noticed also that one "s" has replaced two "s" like profese instead of professe and the classic "eur" in professeur has shortened to become "e". There is also a great deal of use for the accents... aigu et grave... My computer does not give me such provisions. How do I remediate that.
Mesi ou messi ou meci anpil, profese Pistach.
Woge.

Gelin_

Post by Gelin_ » Sun Apr 13, 2008 10:54 am

Si w mete yon dwèt sou ALT epi w peze 130 lap bay " é ". Peze 138 lap bay " è ". Men fòk NumLock te deja peze nan kibòd la.

gelin

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Sun Apr 13, 2008 11:04 am

Men pou Kreyol ou pa bezwen "é" paske son sa a se "e" li toujou ekri. Ou bezwen "peze ALT epi 138 k ap bay " è " pou ou ekri "palè", "senatè", "magouyè".... menm si se pa nan menm fraz la:o)

Si ou bezwen ekri vòlò osnon divinò....la a ou bezwe ALT 242.

M ap kite pwofesè Pistach kontinye travay koreksyon an. Men m ap pwofite di ou prensip yo pi senp pase sa ou panse Roger. Sonje, Kreyòl sèvi ak menm prensip ak Panyòl...ekriti son yo stab. Yo pa chanje fason yo ekri yo, se yon ekriti fonetik epi ki stab.

Bravo pou efò ou ap fè.

Kenbe fèm!

Jaf

Pwofese Pistach

Post by Pwofese Pistach » Sun Apr 13, 2008 12:17 pm

Oubien profese Pistach " ak oblige vini oue mwen de tan zan tan".
Oubyen Pwofesè Pistach ap oblije vini wè mwen detanzantan.


Mesi ou messi ou meci anpil, profese Pistach.
Mèsi anpil, Pwofesè Pistach.

Woge.
Woje [Nan Kreyòl, lèt "g" a toujou gen menm son an, kit li devan nenpòt kilès nan vwayèl sa yo: a, an, e, en, i, o, ou, on. Son lèt "j" a tou pa janm chanje. Lèt "g" ak lèt "j", yo chak fè respè yo; youn pa rantre nan domèn lòt la. Ann naje pou n soti.

[quote]There is also a great deal of use for the accents... aigu et grave...[/quote]
Nou pa sèvi ak aksantegi nan ekriti ofisyèl kreyòl la. Nou sèvi ak aksangrav sèlman sou lèt e ak o pi souvan, sou lèt a tou (men sa se pou yon lòt leson).

[quote]My computer does not give me such provisions. How do I remediate that.[/quote]
Almost all of us use the standard American English keyboard, the identical layout you are using. However, there are several methods for inputting the diacritical marks: aigu, grave, circonflexe, trema, cédille, etc. We have already covered them in previous posts, but we will revisit them soon (including how to search for previous highly relevant posts on this matter). Take note however that even though it is nice to know how to write all those marks, only the AKSANGRAV is needed for KREYOL AYISYEN.

Dr Roger Malebranche

Post by Dr Roger Malebranche » Sun Apr 13, 2008 5:13 pm

From my heart I thank all the Haitian BROTHERS who have taken time to encourage and teach me a language which is mine but that I never took time to love and appreciate. I will keep forging ahead with your unselfish and precious help.
Woge.

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Sun Apr 13, 2008 7:55 pm

A papa, kreyOl pale, kreyOl konprann.

Mwen kontan wE Woje ap pwogrese. Mwen pa ba'w disi semEnn pwochEn, se li k'ap premye nan klas la.

Antouka, Guy te fE oun ti remEd pou mwen nan konpitE'm nan. Kidonk, se sanzefO mwen voye monte. Eksepte, mwen gen oun ti fikilte nan konpitE pam nan, sa menm, pa gen teknoloji sa'a. Anplis, mwen parese tou, mwen pa vle fE efO chanje'l.

Mezanmi, mwen pa kapab eksprime jan mwen santi'm ak tout sa ke Ann Pale fE pou mwen. Men, mwen kontan paske mwen pale ak oun pakEt frE ak SE'm. Epi, tankou Tidodo, mwen vinn plis plim e ank a koz de zouti sa'a. Mwen pa'p janm sispann chante lwanj pou Gran mEt la "Guysanto". MEsi anpil.

P.S Tidodo, pa finn manje tout manje yo non, kite pou nou tou!

Oun sEl dwEt pa manje kalalou. An dotre tEm, "Linyon fE la FOs".

Leonel

Dr Roger Malebranche

Post by Dr Roger Malebranche » Mon Apr 14, 2008 9:41 am

I was thinking ( mwen tap panse ) reading the message from Leonel( pandam ap li Leonel let la ) that it would be very useful and helpful
( que si nou vle aide Ayitiens qui vle pale Kreyol ) a translation of the Kreyol letters' particulaly the long ones ( oun translation de let yo. patikuliemen let longue yo ) would help the beginners very much ( ta aide moun kap komanse yo anpil ) and would keep them coming to the site
( sa ta enkourage yo pou yo retounin sou WOH ).
Mwen vle kounen sa Fres yo pansay.
Mesi anpil.
Woge.

Dr Roger Malebranche

Post by Dr Roger Malebranche » Mon Apr 14, 2008 9:44 am

SA OU PANSAY PWOFESE PISTACH ?
WOGE

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Mon Apr 14, 2008 10:41 am

Leonel ekri
[quote]Mwen kontan wE Woje ap pwogrese. Mwen pa ba'w disi semEnn pwochEn, se li k'ap premye nan klas la.[/quote]

M pa konnen nan ki kondadmi Leonel ye avèk Pwofesè Pistach ki fè misye fè deklarasyon sa. Sanble Pwofesè Pistach nome Leonel asistan li sou nou nan klas la san nou pa konnen. Antouka, m te konprann ke Leonel te you elèv tou, men genlè m te twonpe m.

Antouka, m pa ka tann pou dimanch rive pou mwen rankontre avèk fanmi yan!

Anacaona!

Pwofese Pistach

Post by Pwofese Pistach » Mon Apr 14, 2008 11:20 pm

[quote]mwen tap panse pandam ap li Leonel let la que si nou vle aide Ayitiens qui vle pale Kreyol, oun translation de let yo (patikuliemen let longue yo) ta aide moun kap komanse yo anpil (sa ta enkourage yo pou yo retounin sou WOH)[/quote]
WoJe, suivez mon regard:
Mwen tap panse pandan m'ap li lèt la Leonel la ke si nou vle ede Ayisyen ki vle pale Kreyòl, tradiksyon lèt yo (patikilyèman lèt long yo) ta ede moun kap kòmanse yo anpil (sa ta ankouraje yo pou yo retounen sou WOH).

[quote]Mwen vle kounen sa Fres yo pansay.[/quote]
Mwen vle konnen sa frè yo panse.

[quote]Mesi anpil.
Woge.[/quote]
"Woge" rime ak "ploge" tankou "danse ploge, anba tonnèl la"

Eske ou konprann WoJe? Jan mwen te esplike w piwo a:
Woje [Nan Kreyòl, lèt "g" a toujou gen menm son an, kit li devan nenpòt kilès nan vwayèl sa yo: a, an, e, en, i, o, ou, on. Son lèt "j" a tou pa janm chanje. Lèt "g" ak lèt "j", yo chak fè respè yo; youn pa rantre nan domèn lòt la. Ann naje pou n soti.

Ou kapab kontinye siyen tèt ou "Roger" (se dwa ou, anplis se yon non pwòp), men mwen ta sigjere si w'ap kreyolize ekriti non ou, fè sa byen: Li pa kapab "Woge", se "Woje" lojikman pou li ekri.

[quote]SA OU PANSAY PWOFESE PISTACH ? [/quote]
Sa mwen panse? Mwen panse tradiksyon pran tan e mande anpil efò. Ki moun kap volontè pou fè sa?

Pwofese Pistach

Post by Pwofese Pistach » Mon Apr 14, 2008 11:38 pm

Anacaona, kite Leonel pale non! Misye sanlè pran zewo epi repete klas la.

Post Reply