Krik?

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Krik?

Post by Guysanto » Tue Sep 25, 2007 2:22 pm

Krik?

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Wed Sep 26, 2007 4:33 pm

Krik?

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Wed Sep 26, 2007 5:48 pm

Krak???????

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Wed Sep 26, 2007 5:58 pm

Kaptenn dèyè pòt?

Gelin
Posts: 54
Joined: Mon Jan 01, 2007 2:52 pm

Post by Gelin » Wed Sep 26, 2007 6:20 pm

[quote]Kaptenn dèyè pòt?[/quote]
Balé. Men pa w: Kaptenn anba kabann?

gelin

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Wed Sep 26, 2007 7:07 pm

[quote]Kaptenn anba kabann?
[/quote]
Vaz

Men pa w: Legliz Sen Michel kraze, pa gen enjenyè nan peyi-a ki kab repare-l?

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Post by Shelony » Thu Sep 27, 2007 12:27 pm

[quote]Legliz Sen Michel kraze, pa gen enjenyè nan peyi-a ki kab repare-l?[/quote]

Ze

Se devine mwen devine wi; si se pa sa na di m

Bon men youn: Avelin bèl fanm men domaj li jouda

Shelony

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Thu Sep 27, 2007 2:01 pm

Wi, se ze. Konpliman!

[quote]Avelin bèl fanm men domaj li jouda[/quote]
Mwen bwè pwa.

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Post by Shelony » Thu Oct 04, 2007 7:54 pm

Guy, gen lè pa gen moun ki ka reponn kont mwen an.

Repons lan se aransò. Malgre m mwen pa fin wè li bèl fanm vre men li jouda anpil

E se konsa granmoun lakay te ban mwen l

Shelony

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Ase pou bwè, ase pou manje, ase pou jete

Post by Guysanto » Thu Oct 04, 2007 8:02 pm

Shelony, ou fè youn sou mwen. Sepandan m'ap tann plis patisipasyon pou mwen pase nan yon nivo siperyè. Alòs, moun ki panse yo fò nan tire kont, fè 'n wè nou.

Men pa w: Ase pou bwè, ase pou manje, ase pou jete?

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Fri Oct 05, 2007 7:00 am

Dlo!
Mwen kwE sa fasil monchE. Li sanble oksijEnn tou wi!!!

Leonel

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Fri Oct 05, 2007 9:00 am

Popo, mwen regrèt sa wi. Se pa repons lan sa.

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Fri Oct 05, 2007 2:03 pm

Ooo mwen pat okouran non te gen kont ak devinèt nan lakou-a.
Mwen bwè pwa.
Mwen gen yon kesyon: Eske se pou nou tann yon moun jwenn repons lan oubyen met devinèt la bay repons la anvan nou mete yon lòt ?

Bouli

Post by Bouli » Fri Oct 05, 2007 5:45 pm

kokoye

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Fri Oct 05, 2007 8:58 pm

Bouli, se sa menm: dlo kokoye a (nou bwè l), ma kokoye a (nou manje l), rès la (nou jete l).

Palmis, li ta pi bon si nou pa gen senkant devinèt sou tab la, men si li cho li cho. Si w pa bay li, ou kab bliye li pi ta.

Men youn pou ou: tou won san fon :-)

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Sat Oct 06, 2007 8:21 am

Bag

Men youn pou ou: papa m' fE yon kay yon sEl Poto

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Sat Oct 06, 2007 12:59 pm

Parapli

Li kapab djon djon tou. Wa chwazi youn

Bon men youn: Galata Bondye plen viann.

Ana!

Bouli

Post by Bouli » Wed Oct 10, 2007 1:30 pm

Ana, Poudi Irak pa ta youn ladan yo?

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Wed Oct 10, 2007 10:47 pm

Bouli,

Youn nan kisa souple?

Ana!

Bouli

Post by Bouli » Thu Oct 11, 2007 11:32 am

Ana, si Irak pa youn nan repons yo, m'ta ka ajoute chOvsouri. Si se pa sa, m'bwE pwa.

Si youn nan repons mwen yo ta manke bon menm, kenbe sa-a:

Tete Marie Madeleine plen pikan!

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Sat Oct 13, 2007 10:21 pm

"Tete Marie Madeleine plen pikan!"

korosOl !

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Sun Oct 14, 2007 12:29 pm

Ana! Kouman ou ye?

"Galata Bondye plen vyann?" Ki sa l ye? Bouli di "Irak", men mwen kwE se yon repons politik li bay. Li kapab gen rezon, men fOk li ta esplike repons lan.

Mwen pa kwE se repons sa ou te atann ou a li a sepandan. Sa l ye? Pou tEt pa m, mwen bwE pwa.

Jaf, mwen pa etone ou twouve repons tete Serena a, eskize-m, mwen vle di tete Marie-Madeleine lan. M espere Bouli pa te ba w poul pou w vin lage l sou nou la. Men lO w pran balon an, fOk ou pase l ba yon lOt. Ki sa ki nan djakout pa w? Li pa bezwen difisil non!

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Sun Oct 14, 2007 7:24 pm

Repons la se simityè.

Mwen tap tann pou mwen wè si pa gen lòt moun ki tap eseye bay you lòt repons.

Map kite nou avèk you lòt: Anba pla pye frè Pyè plen pyan.

PS. Guy mwen anfòm. Sèlman mwen outijan manke dòmi.

Rose!

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Mon Oct 15, 2007 6:32 am

Ana, mwen panse ke Bouli jwenn repons lan. Li di Iraq. E nou konnen ke Iraq tounen oun simityè.

Pou lòt devinèt ou a, se sèl Pyè ki konnen sak fè anba pla pye-l gen pyan an. Mwen menm, mwen bwè pwa.

Leonel

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Mon Oct 15, 2007 9:27 am

Bon koze frè pyè sa-a, m' te toujou panse se te yon ekzèsis tòdye lanng (tongue twister). Lè mwen te piti, nou youn te konn ap mande lòt pou yo di fraz sa-a vit, men Ana lage l' la, se yon devinèt tou. M' bwè pwa mwen menm.

Men youn pou nou lè nou fin jwenn repons sou koze frè pyè-a:

Vyann nan zo ?

Pinga mezanmi n'al panse krochi. M'konnen nou !

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Post by Shelony » Mon Oct 15, 2007 10:46 am

Mwen pap bay repons kont Ana paske nou leve ansanm, se menm granmoun (grann nou) ki te konn ban nou yo, la sanble you konplo.

Kanta pou kont Jgpalmis la menm, premye repons mwen panse se repons krochi li pa vle a, men apre sa mwen di se dwe "mwèl". Si se pa sa mwen bwè pwa.

Shelony

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Tue Oct 16, 2007 9:09 am

Mezanmi, men lObEy.
JG, repons nan se "SEks"!!!!
Leonel

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Tue Oct 16, 2007 11:49 am

[quote]Vyann nan zo[/quote]
Premye bagay ki te pase nan tèt mwen, menm jan ak Shelony, se "mwèl" men mwen pa te ekri l paske mwen santi repons lan yon jan twò literal alòske devinèt ayisyen, pi souvan yo gen yon karaktè ki plis imaje, plis alegorik. Pa egzanp...

[quote]Tete Marie-Madeleine plen pikan[/quote]
sak fè Kowosòl se tete Marie-Madeleine? Mwen sipoze se fòm tete Marie-Madeleine ki kab fè w panse a yon kowòsol, men ki moun ojis ki Marie-Madeleine lan jis pou w ta wè tete li? Mwen sipoze se sèl Jezikri ki ta kab wè fòm tete Marie-Madeleine. Mwen pap janm gen privilèj sa.


[quote]Legliz Saint-Michel kraze...[/quote]
Pou ki sa tou yon "ze poul" pa egzanp ta konparab ak Legliz Saint-Michel? Pou ki sa se jis Saint-Michel y'al chache yon Legliz ki kraze, alòske ou te mèt si gen legliz ki kraze tou patou nan peyi a? Eske se Legliz Saint-Michel la sèlman ki pa te kab repare e si se vre, pou ki rezon? Eske se yon tranbleman-de-tè ki te fann li miyèt moso? Lò sa te rive (a sipozon) èske yo te rele pi gwo enjenyè nan peyi a vin gade ruin Legliz Saint-Michel epi enjenyè yo di: "Nou pa kab fè anyen pou legliz sa ankò. Jan l kraze la, se 'Archange Saint-Michel' sèlman ki ta kab repare-l. Men misye toujou bizi ap fè mèvèy lot kote, se pa ti legliz nou an l'ap vin mete sou pye pou nou. Pito bati yon lòt."

Ban-m yon ti limyè sou sa. Mwen konnen lò yon ze kraze (tankou Legliz Saint-Michel), se omlèt sèlman ou kab fè avè-l. Se vre ou pa kab repare-l. De mèm ke lò ze a fin sote nan dèyè poul la, ou pa fouti fè-l retounen nan vant poul-la! Sa pa janm fèt. Eskize-m wi, sa te fèt an 1994 lò Titid te fè ze a retounen nan vant poul la!!! Men dizan apre, yo fòse manman poul la ponn ze a ankò. Fwa sa, sanble menm Saint-Michel pa kab fè ze a repase ankò nan dèyè poul la pou fè li tounen nan vant manman li. Si Saint-Michel ta fè sa, se lè sa nou ta rekonèt nèg la se yon akanj bèkdefè, bèlplimaj, granzèl, toupisan, m'sye ye tout bon vre!


[quote]Galata Bondye plen vyann[/quote]
Yo di nou repons lan se simityè. Sa fè nou apresye repons Bouli te bay la, paske se vre Irak se yon simityè li ye tout bon vre! Mwen sipoze yon milyon moun mouri deja nan 4 an e demi ki sot pase yo. Se 4 mil solda meriken sèlman ki mouri, se sak fè moun sou bò isit poko kab leve kanpe toujou. Galata plen vyann, se vre, men se pa tout vyann ki sanble, ni se pa tout vyann ki gen menm gou. Si ou prann yon gwo "aigle" ("èg"? "rwa malfini"?) ou touye l, vyann li pap gen men gou ak vyann zandolit. Epitou anpil moun ap di ou ke li vrèman endesan pou w touye bèl zwazo nan syèl sa yo, tandiske zandolit yo menm nan pwen zabèlbòk pou yo. Eskize mwen wi, mwen vle di "avocat". Zandolit fèt koumanse mouri.

Galata Bondye gen vyann ladan tout bon wi! Men pou ki Bondye bezwen tout vyann sa, e ki sa li pral fè avèk yo???


[quote]Papa m' fE yon kay yon sEl Poto[/quote]
Ana di repons lan se parapli oswa djondjon, n'a chwazi youn nan yo. Mwen chwazi djondjon, paske parapli a te mèt gen yon sèl poto, li pa fouti kanpe drèt pou kont li.


[quote]Avelin bèl fanm men domaj li jouda[/quote]
Shelony fè nou konnen repons lan se Aransò. Men mwen pa janm panse aransò se yon bèl pwason, jis nan pwen pou yo ta konpare-l ak yon bèl fanm. Eske nou janm gade yon aransò nan je? Wi, li gen bon gou, n'ap sèvi avè-l, menm jan pafwa nou blije tenyen limyè pou nou fè lòt bagay. Pa fè lide krochi non. Sa m'ap pale la? Koute, te gen yon kanmarad ki achte yon lo mango nan mache. Lò li rive lakay li, li enstale li a tab pou li manje yo. Lo li fè premye kout dan an, depi sou premye mang lan, li twouve yon vè nan mang lan. Kòm li te fè ta, m'sye di madanm li: Cheri, touye limyè a pou mwen souple!

Se konsa, si yon moun di mwen aransò se bèl fanm, e byen se pete w'ap pete tèt ou pou w manje-l pi byen. Tankou lò mwen te jenn jan, rive nan Segond, Retorik, Filo mwen te toujou ap gade pi bèl fi ke te gen nan Okap. Mwen te chache frekante yo pou wè ki kote mwen kab souse. Tandiske yon zanmi mwen, li chache tout mazora ki te gen nan Okap e li te danse ak yo tout nan Septen, Tropicana, elatriye, mennen yo lakay yo lò fè ta, e ensidswit. Lò mwen di li, "monchè, ou gen kouraj sòti ak fanm sa yo!", li reponn mwen, "monchè, lò ou rive nan koridò a, nan fè nwa a, napwen kesyon de bèl fanm non!". Mwen blije ba li rezon, paske misye te CHAJE ak eksperyans mwen pa te genyen. Frekante bèl fi te mete mwen an reta... men, malgretou, mwen pa regrèt !!

Kidonk, mwen pa dakò ak pati "Adeline se bèl fanm" lan (menm si li gen bon gou), men mwen rekonèt li jouda vre. Paske tout kote li pase, fòk ou konnen li te la! Si se yon "apartment building" menm, tout moun gen pou konnen ke Madan Entèl kuit yon aransò jodi a menm, petèt menm 2 jou apre!


Finalman, ann tounen nan pawòl nou te kòmanse avè-l la:

[quote]Vyann nan zo[/quote]
Jan mwen te di, premye bagay ki pase nan tèt mwen, se te "mwèl", men mwen pa te bay li paske mwen twouve repons lan ta twò senp. Men, Shelony, etandone se biyolojis le ye, li toutafè nòmal ke se repons sa li bay. Se yon repons "biyolojik". Leonel li-menm, ki dwe nan MMS seryezman sèjousi, di nou repons lan se "sèks". Men odepa, Palmis te avèti nou pou nou pa panse kwochi. Men avètisman sa yo pap janm ase pou Leonel. Sak pi rèd la, mwen pa kwè repons lan se "sèks" vrèman. Palmis pa t' di "vyann nan vyann?" Monchè leonel, pa gen zo nan bagay sa... amwenske w'al chache zo a yon lòt kote. M'espere yon lòt moun a bay bon repons lan, paske nèg Leonel sa... !!!

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Tue Oct 16, 2007 3:48 pm

Mézanmi, sé pa mwen non. Sé jan JG di bagay la. Epi, mwen pa konprann poukisa nou konprann ke sèks sé youn bagay ki krochi...
Mwen te konn tandé " Venn nan viann". Kidonk, eskizé'm si'm pilé'n.
MMS= Manman Mari sové'm.
Léonel

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Tue Oct 16, 2007 3:53 pm

Pou zafè vyann nan zo-a. Leonel fè m' kouri vin bay repons lan anvan l'al pi lwen ak li.

Mezanmi, repons lan se Krab, Kribich osnon lanbi.

Leonel ou wè m' mete lanbi nan koze-a. Se paske m'sispèk ou ka fè lyen ant lanbi ak repons ou bay la. ;-)

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Wed Oct 17, 2007 1:23 pm

Palmis, repons lan bèl nèt! "Krab, Kribich, Lanbi," ... oh, mwen pa te janm panse a sa. E poutan se sa nèt! Mwen ba ou dis sou dis. Men fòk ou kenbe kòn lan, bay yon lòt ankò, anvan Leonel vin gate tout koze.

Lespri kwochi o-o-o-o-o-o-o-oh? Sak ta di sa, menm Shelony tonbe nan pyèj !!

Sak pase Jaf menm? Li bay repons "tete Marie-Madeleine" lan epi l kouri! Men mwen gen youn espesyalman pou li: "Se lanmou k'ap aji, kidonk nou ini anndan flè choublak la !"

Devinèt sa se pou Jaf sèlman. M'ap tann Palmis parèt ak kèk lòt devinèt pou nou tout. Pou kounyè a, se li ki chanpyon.

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Wed Oct 17, 2007 9:58 pm

Piti kou m' piti pale pa fEm mache, se ak sabO osnon kalOt pou jwenn bout mwen, kilEs mwen ye?

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Thu Oct 18, 2007 8:40 pm

Monchè, mwen pa sonje mwen te pale-w de pitit mwen, kouman-w fè konnen?

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Thu Oct 18, 2007 9:19 pm

M vin bay repons pou Anba pla pye frè pyè plen pyan:

Repons la se bwa dòm.

Ana!

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Thu Oct 18, 2007 9:36 pm

Ana, mwen pa konprann.

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Fri Oct 19, 2007 6:57 am

Ou tande Ana????
Bwa dOm!!!!
Ala traka, epi se mwen k'ap vire bagay yo kwochi.
Leonel

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Fri Oct 19, 2007 3:01 pm

Leonel, ou presse papa! ou pa tann Ana reponn non. Mwen tou mwen pa konprann repons lan. Sepandan, mwen sonje ke gen yon pye bwa yo rele Bwa Dòm. Eske se Li?
frantz

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Fri Oct 19, 2007 3:40 pm

Frantz, Mèsi anpil. Se de sa menm mwen tap pale.

Ana

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Fri Oct 19, 2007 4:14 pm

one more comment about the answer: I was not talking about the tree itself, but the leaves.

Ana!

Post by » Sun Nov 04, 2007 12:55 am

[quote]Piti kou m' piti pale pa fEm mache, se ak sabO osnon kalOt pou jwenn bout mwen, kilEs mwen ye?[/quote]
Mwen kwè nou tout bwè pwa. Palmis, bay repons lan non!

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Sun Nov 04, 2007 10:03 pm

Ok tout moun bwe pwa

Se Marengwen, (LE l'ap vonvonnen nan zorey ou ann Ayiti, gen sabO ou tire dEyE li, san ranse, menm zOrEy ou k'a ale si ou pa fE atansyon. LE ou rive jwenn youn ki sot souse san w', se ak yon pE kalOt marasa ou koresponn ak li pou voye l' nan peyi san chapo. Si ou rive pran l', paske byen souvan nou fE flay...)

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Thu Nov 29, 2007 4:50 pm

Guy antre nan konsyans mwen e li fè m kouri tounen :-) Mwen tou deside m ap vini ak yon ti devinèt pito pou m pa fè kont ak kesyon relijyon (pou kounye a sèlman wi; talè m a vin sou do pye gwo towo yo ak zafè relijyon an). Dayè, sa fè kèk jou nou pa bay yon ti devinèt.

Men yon ti fasil: Dlo kanpe

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Thu Nov 29, 2007 5:41 pm

A Tayi monchE, sa twO fasil: kann
leonel

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Thu Nov 29, 2007 6:01 pm

Leonel, fè lapatimache! Lò ou reponn youn, ou sanse vini ak yon lòt.

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Fri Nov 30, 2007 1:29 am

Oke Leonel lagè avèti pa touye kokobe. M te di ou li fasil. Bon kounye a m pwal ba w youn ki pi rèd. Ou prè?

Fizi kout tire lwen?

Sa a pa twò difisil tou non, men m ap gade pou m wè kote w ye. Epi se vre wi sa Guy di a, kroke nou tou ak yon devinèt.

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Fri Nov 30, 2007 1:36 am

Nenpòt moun gendwa reponn dènye devinèt lan wi. Epi si nou santi nou fò, di mwen:

Kisa mèt Starbucks la te di lè li te wè yon vach fè pitit?

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Fri Nov 30, 2007 7:57 am

M'pral fè nou respekte'm tout bon.
Tayi pou dènye'a, Mèt Starbucks la di Kaffe latte.
Bon pou Fizi kout tire lwen an se ge (yeux)
Bon, mwen pa't vle kole nou. Men m'ap oblije fè'l.
Dlo kouche?
Leonel

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Fri Nov 30, 2007 10:39 am

Leonel, ou di: Dlo kouche?
Melon

[quote]Tayi: Kisa mèt Starbucks la te di lè li te wè yon vach fè pitit?
Leonel: Mèt Starbucks la di Kaffe latte.[/quote]
Kaffe latte???????????????? Mwen bwè'l epi m'pa konprann.

Code: Select all

Guysanto:
Kaptenn dèyè pòt? 
Bale

Code: Select all

Gelin:
Kaptenn anba kabann? 
Vaz

Code: Select all

Guysanto: 
Legliz Saint-Michel kraze, pa gen enjenyè nan peyi-a ki kab repare-l? 
Ze

Code: Select all

Shelony:
Avelin bèl fanm men domaj li jouda? 
Aransò

Code: Select all

Guysanto:
Ase pou bwè, ase pou manje, ase pou jete? 
Kokoye

Code: Select all

Guysanto:
Tou won san fon? 
Bag

Code: Select all

Palmis:
Papa-m fè yon kay yon sèl poto? 
Parapli oswa djon djon

Code: Select all

Ana!
Galata Bondye plen vyann? 
Simityè

Code: Select all

Jaf:
Tete Marie Madeleine plen pikan! 
Kowosòl

Code: Select all

Ana! 
Anba pla pye frè Pyè plen pyan? 
Bwa-dòm (Bois d'homme? Non, Leonel.)

Code: Select all

Palmis: 
Vyann nan zo? 
Krab, Kribich, osnon Lanbi

Code: Select all

Palmis: 
Piti kou m' piti pale pa fèm mache, se ak sabo osnon kalòt pou jwenn bout mwen? 
Marengwen

Code: Select all

Tayi: 
Dlo kanpe?
Kann

Code: Select all

Tayi:
Fizi kout tire lwen? 
Je (zye)

Code: Select all

Leonel:
Dlo kouche?
Melon

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Fri Nov 30, 2007 12:38 pm

A Leonèl monchè, m respekte w se vre men se pa pou ti devinèt fasil sa a :-). Epi souple ou pat jwenn pa m nan non. Mwen te di:

[quote]Kisa mèt Starbucks la te di lè li te wè yon vach fè pitit?[/quote]

Repons: "Decalf"

Men yon lòt:

Madanm rive bò dlo li paka travèse. Pitit nan vant li kapab.

Bòn chans!

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Mon Dec 03, 2007 9:25 am

[quote]Kisa mèt Starbucks la te di lè li te wè yon vach fè pitit?
Repons: "Decalf" [/quote]
Bon, se premye fwa mwen tande yon "devinèt dyaspo". Fòk nou ta rele sa yon "dyaspovinèt". Alò Tayi, m'espere lòt devinèt ou bay la pa yon dyaspovinèt tou. Si se yon dyaspovinèt li ye, mwen deja bwè "binz" (oswa "binnz", jan anpil moun ajoute yon "n" nan ekriti a, san nesesite).

Mmm...

Te'm gade lòt devinèt Tayi a. M'espere se yon devinèt li ye tout bon, se pa yon twa-vinèt oswa yon lòt dyaspovinèt ankò.

[quote]Madanm rive bò dlo li paka travèse. Pitit nan vant li kapab.[/quote]
Repons lan se Manman Mari!

Priez pour nous!

Post Reply