aprann kreyol

Post Reply
Jack S

aprann kreyol

Post by Jack S » Fri Sep 10, 2004 10:46 am

Che ann-palè-yo!
Mwen ta renmen konnen si gen entere pami nou pou fè yon seri leson kreyòl gratui sou sitweb sa-a. Mwen tap aprann lang-nan pou tèt-mwen an itilizan plizye sous, pou ekzanmp: sitweb Pòl Lèkòd, sitweb sila-a tankou anpil lòt sitweb ki egare toupatou nan katpwenkadino entènèt-la. Mwen tap sèvi ak liv teks Woje Saven tou. Te gen yon lòt chwèt sitweb ki fèt pa inivèsite potoriken Sagrado ki te itil anpil pou-mwen, men malerèzman li te disparèt nan espas “cyber” pou toujou. Te zanmi-nou Pwof. Vedrin ki te montre-m li.
Nan lòt pawol-yo, sak mwen vle fè se reyini miyo pati sous sa-yo nan yon sèl kous gratwi pou etidyan oswa elèv-yo ki ta renmen aprann kreyòl san ale-cheche toupatou pou jwenn- yo: pou eksanmp mwen te twouve règ gramè-yo sou yon sitweb, kèk vokabile sou yon lòt, teks lekti sou anko yon lòt, elat., elat. Mwen ta renmen ke kous sa-a se gratwi poutèt elèv-yo ki pa touche anpil kap aprann kreyòl to
u! Map fè kous online-yo mwen-menm kounyè-a pou genyen setifika tradiktè-m, kidonk mwen konnen byen grasa ekperyans-mwen sa-a jan kous online-yo kout menm lajan tankou ale inivèsite vreman. Natirèlman mwen ta ede fè yon tèl pwoje ak plezi, mwen vle pataje sa ki ede-m aprann kreyòl, sa ki vale pou mwen, byenke mwen konnen chak moun aprann selon pwop mòd-yo ki inik pou tèt-li. Sepandan mwen pa gen okenn konesans ni kijan ou prepare yon pajweb, ni sou HTML. Mwen pa pale kreyòl natifnatal, donk map sijire nou fè yon konbit pou tabli pwoje sa-a. Gen pajweb ekri kreyòl fasil deja, poukisa nou pa kontinye fè lòt leson-yo nan menm fason-an? Natirèlman se imposib reyini tout konesans kreyòl-yo sou yon sèl sitweb, men mwen kwe se si posib tabli yon seri bon leson-yo sou yon sèl andwa pou ede lòt moun aprann kreyòl, leson tankou sa-yo Pòl Lèkòd oubyen inivèsite Sagrado-yo men nan plis detay.
Sak nou panse?

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Sep 18, 2004 10:57 pm

Mwen twouve lide sa enteresan anpil. Manm REKA yo (Jaf, Marilyn, etc), sa nou panse? Eske se yon bagay nou ta enterese fè?

E menm si nou pa pare pou nou fè sa, ki jan nou wè yon pwojè tankou sa Jack S. prezante la ta kab pran pye tout bon vre nan pwomosyon lang Kreyòl la?

Ann fon ti pale sou sa.

Guy

Martha
Posts: 6
Joined: Tue Aug 31, 2004 4:42 pm

Post by Martha » Mon Sep 20, 2004 9:54 pm

I apologize for reverting to English, but I'm sure that if you read my Kreyol-full-of-errors you'd be glad that I did.....Anyway, I had an experience similar to the one Jafrikayti had with the KKK t-shirt--I saw a kid wearing a t-shirt emblazoned with a Confederate flag and some quote like "The South's gonna rise again" or somesuch. The irony of the whole situation turned my stomach.

Martha O'Brien

Jack S

Post by Jack S » Tue Sep 28, 2004 2:44 pm

Che zanmi sou fowum -nan,
Mèsi pou repons positiv-ou! Male swiv konsey kanmerad JAF ban-m pou kontakte REKA ak lide-mwen.

An palan osije t-shirts, men yon ti istwa dwol ki pwofèsè franse-mwen te rakonte-nou nan klas franse-a:
misyè sa-a pral yon jou avèk laliny nan lavil Pari, e toutalè li koumanse konvèse ak jèn gason ki kondwi laliny-a. Yo koumanse brase lide sou tèm militè osnan lagè-a, jèn gason di jan li ranni tout bagay ki konsène ak militè, lagè, elat. Pwofèsè-mwen remake nom West Point ki te ekri sou t-shirt gason-an, atò li mande l si l konprann sak vle di West Point? Gason-an reponn non, donk pwofèsè-a tonbe eksplike-l West Point se yon lekòl militè ameriken-an. Gason-an tonbe dechire t-shirt pou sòti-l kò-li si rapidman tankou posib ke li pèdi kontwol machinn-nan, men yo gen lachans pou evite aksidan-an!

Post Reply