Literati

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Literati

Post by Michelange_Hyppolite » Wed Dec 27, 2006 7:44 am

Régine Beauplan: Quelques feuilles d'amendier

Quelques Feuilles d'amandier se youn jounal kote pwezi trese riban ak pwoz pou rakonte nou youn tranch nan lavi Régine Beauplan. Liv la gen 53 paj, men li ka pote anpil plezi pou lektè ki pèdi gou lavi danfans yo sou tè Ayiti.
Ann koute :
Demain on jouera dans la rue avec une boul chosèt. On lancera des roches pour viser dans le mille et faire tomber des mangues que l'on donnera à tout le monde.. .. On se tracera une marelle et un énorme ciel. On se suspendra à la balençoire, à l'envers tête en bas… On se baignera sous la pluie… On ira à vélo, huit fois, dix fois, vingt fois, à bout de souffle… on la dévalera les deux mains libres, deux guidons. ( p. 17)
Nan Quelques feuilles d'amendier, Régine Beauplan pran san li pou li pale ak nou sou youn pyezanmann. Se pa nenpòt pyezanmann non. Se zanmi li, kòfrefò pawòl li, repozwa sekrè li. Li pran san li pou li rakonte lektè li yo tout bèl moman li te pase nan lavi timounn li ak pyezanmann li an, senbòl ki kontinye ap nouri atachman li ak rayalite lavi-l sou tè Ayiti.
Koute pawòl li :

Dans chaque feuille :
La mémoire d'un arbre
Son histoire, son infinité…

Dans chaque vie :
Le même témoignage sacré
Notre existence, notre destiné…

Dans chaque être :
Le même souffle, la même envie d'exister
Notre quête, notre humanité…

Dans chaque regard :
Le même petit fond de l'œil noir
Notre reflet, notre miroir… ( p 29 )

Nan grandi nou, sitou nan twa mwa vakans yo, nou chak te gen youn pasyon. Nou chak te gen youn amizman ki ap boujonnen nan rèv nou, pandan flanm enpasyans, ki t'ap dòmi nan fon kè nou lannuit, t'ap tann solèy leve pou nou rekòmanse plezire ak menm apeti lavèy la. Chak vil, chak pwovens, chak bouk, chak katye te pote amizman pa yo pou tout timounn ki t'ap peple tè a. Domino, jwèt kat, foutbòl, lanmè, larivyè, kouri nan jaden eksetera, se divès dimansyon pasyon nou te ka pran depandan anviwonnman kote nou t'ap grandi a.

Kanta Régine Beauplan, nan epòk sa a, se pyezanmann lan ki t'ap boujonnen nan rèv li.
Ann kite li pale :

Je demande combien il y a de feuilles sur mon amendier… et combien d'autres il y en aura ? Elles dansent sous la pluie, elles parlent avec les nuages, elles chuchotent des secrets, elles tombent dans un battement d'ailes… et parfois elles partent au vent. Il y en a des centaines qui jonchent le sol ; il en reste quand même et toujours davantage encore sur les branches. ( p. 36 )

Quelques Feuilles d'amandier se youn ti liv tout timounn ka pran plezi li pou goute plezi ki kab genyen nan lavi timounn pandan yo ap eseye dekouvri, pou tèt pa yo, plezi yo konn envante ak frè yo, sè yo, fanmi yo epi zanmi yo. Quelques Feuilles d'amandier se pwoz ak pwezi byen triye ki rantre younn nan lòt pou amonize lekti nou, reveye plezi dantan nou epi louvri sous lanmou nou. Koute sa :
L'essentiel, c'est d'aimer. Quand on aime, on est libre. Je suis l'esprit libre parce que j'aime, j'aime le tout dont je fais partie. Je ne suis libre qu'avec le tout. Je ne suis libre qu'en étant l'amendier, ma raison d'être. Je suis le racinal du sol, du soleil, du vent, des océans. Je suis l'esprit libre qui est aussi en toi, peu importe où tu seras. Vis pour aimer et aime pour vivre. Au revoir. Je serai toujours avec toi, dans le souffle du vent. ( p.42)

Nan Quelques Feuilles d'amendier (2006) nou kab dekouvri tou fason Régine Beauplan sèvi ak pye zanmann li an kòm ranfò pou li rekreye youn tan pase, ki rete prezan nan lespri li. Pye zanmann li an se youn sous ki kontinye nouri pasyon li pou peyi ki te kreye rèv ki ap bonjonnen nan lespri li jounen jodi a. Quelques feuilles d'amendier se youn ti liv tou piti, men li gen pouvwa andyoze timounn, pitit-pitit tè Ayiti, pou yo al dekouvri peyi kote youn pye zanmann ap fleri lespwa, kè kontan ansanm ak lanmou sou divès fòm nan imajinasyon Régine Beauplan.
Mwen ap ankouraje tout mounn achte Quelques feuilles d'amandier pou pitit nou, fanmi nou oubyen youn zanmi epi mwen ap di nou bèl lekti.

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

Post Reply