LEKSIK KREYOL AFWO AYISYEN # 3

Post Reply
Michelange_Hyppolite

LEKSIK KREYOL AFWO AYISYEN # 3

Post by Michelange_Hyppolite » Mon Dec 04, 2006 8:16 pm

SE PLACIDE KI VOYE TEKS SA A. LI TE GEN DIFIKILTE

Fanmitay leksik : lang Ejip farawon yo, lang Lafrik yo ak lang kreyòl afro-ayisyen an.

Cheik Anta Diop ekri youn liv ki rele "Parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines" (1977). Msye demontre, avèk divès agiman lenguistik, plizyè resanblans ki egziste ant mo nan lang ejipsyen yo ak mo nan lang Lafrik yo, tankou nan lang Wolòf la.

Nan menm liy travay sa a, nou jwenn Théophile Obenga ki ekri L'Afrique dans l'antiquité, Égypte pharaonique / Afrique Noire ( 1985 ). Genyen tou, Alain Anselin ki fè pati pwogram rechèch UNIRAG ( Unité Recherche-action Guadeloupe ). Alain Anselin ekri Samba (1992 ). Enfòmasyon li bay nan p. 86-87 yo ka fè nou konprann pi byen fonksyon ak non sanba kreyòl nan kilti afro-aysyen an.

Nan youn moman kote Jafrikayiti ak anpil lòt moùn ap fè rapwochman ant ( kilti ) Ejip farawon yo avèk ( kilti ) Ayiti, lè nou apiye nou sou travay twa otè sa yo ( Diop, Benga ak Anselin ), nou gen baz solid pou nou fè youn konparezon ak lang kreyòl la. Se konsa, semèn pase a, nou te pwofite fè youn ti rechèch rapid nan leksik kreyòl afro-ayisyen an. Epi, nou tonbe debiske plizyè mo kreyòl afro-ayisyen ki gen rapò osnon ki gen rasin yo nan lang Ejip farawon yo. Bouskay sa yo pwouve aklè, (lontan lontan, lontan anvan Lafrans te vin mete pye li sou tè Ayiti a,) lang Lafrik yo se premye zansèt kreyòl afro-ayisyen an.

Mezanmi, gade pa boule je!


0- Toma : peyi, teritwa, pèp … ( cf. Ayiti toma, peyi Ayiti toma, nèg Ayiti toma )

· Etimoloji : Selon Alain Anselin ( 1992 ), t3 ( ejipsyen ) = pays, territoire.

Mo sa a, nou jwenn li tou nan : kmt (ejipsyen) = pays (de) kam, pays (de) noir. ( km = Cham, noir ; t = t3 = pays, territoire )

Nan fanmitay lenguistik ki genyen ant Lejip ak Lafrik, daprè travay twa otè nou te deja bay non yo a : t = t3 = tò = pays. Mo sa a, nou jwenn li tou nan lang Fon : tò ( lang Fon ) = pays, ville village; habitants, peuple ; tomè ( lang Fon ) = pays, contrée, état, région, province . ( cf. Dictionnaire Fon/Français, R.P.B. Segurola, 1963, p. 516 ak 522 )

Konsa, sòti Lejip, pase Lafrik, tonbe Ayiti : t = t3 = tò = to = tomè= toma. Apre chanjman fonetik ki fèt yo, Ayiti tomè vin tounen Ayiti toma = peyi Ayiti.

Men kèk egzanp nou jwenn nan youn chante vodoun ki pale sou fòm daki, youn fòm ansyen kreyòl afro-ayisyen an.

· Egzanp : Nou wa tomè Ayiti = nou rive peyi Ayiti

Nou wa djè Ayiti = nou rive tonbe Ayiti

Ayiti tomè wè mi = peyi Ayiti se noumenm

Ayiti to adji djo = peyi Ayiti yo lese nou sou li a

Ayiti wa mè ga bé = Ayiti (kote) nou vini pou yon ti bout tan an.

Egzanp sa yo sòti nan Huenouho, youn mo nan lang Fon, Lafrik Ginen, epi ki vle di : Pawòl ansyen, Pawòl tan lontan, Pawòl granmoùn lontan. Se youn tèks istorik, youn chante vodoun ki ekri nan ansyen kreyòl afro-ayisyen an, houngan Max Beauvoir fè parèt tèks sila sou sit entènèt li a, ( http://www.vodou.org ), epi Jafrikayiti te reprann li nan agiman li t'ap devlope anndan tèks sou Ejip li a. (cf. diskisyon Jafrikayiti sou )

· Kòmantè : Nan Dictionnaire Fon/Français R.P.B. Segurola ekri a, nou jwenn : yovo tomè = le pays des blancs, l'Europe; Àguda tomè = le pays des portugais, le Portugal; glẼsi tomè = le pays des anglais, l' Angleterre. Kidonk, nou kapab di, soti nan lang Fon tonbe nan kreyòl afro-ayisyen an, pawòl sa a : Ayiti tomè ( tomè Ayiti ) = (dans) le pays d'Ayiti. Sa vin bay nan kreyòl afro-ayisyen an : Ayiti tomè = Ayiti toma = peyi Ayiti.

Pou nou bay diskisyon an plis jèvrin, men youn seri mo nou jwenn ankò nan kreyòl afro-ayisyen an. Nou kwè yo kapab konekte fasilman ak mo ejipsyen osnon ak mo wòlòf nou kontre anndan twa liv ( Diop, Benga ak Anselin ) nou sot pale yo.


1- Nyik ( yik ) : zing , youn ti zing, youn ti ynik, youn ti kal, youn ti priz

· Etimoloji : nkt ( ejipsyen ) = nik ( wolòf ) = saisir une poignée, une petite quantité de quelque chose; yik ( wolòf ) = saisir en soulevant.

· Egzanp : Aloufa zotobre Ayiti yo pa bay pèp la yon ti nyik byennsite.


2- Rèk : byen mi, ki rive atèm, ( kontrè : wòwòt)

· Etimoloji : rk ( ejipsyen ) = temps; rëk ( wolòf ) = arrivé au bout, à terme; adverbe modifiant toute action qui arrive à son terme, qui s'achève complètement; terminus.

· Egzanp : zaboka rèk se bè malere.

· Kòmantè : Mo rèk nan kreyòl la ka sòti tou nan ( jeque), ki parèt nan lang espayòl la depi lane 1580, ki vini apati yon orijin arab tou, epi ki vle di ansyen. ( Joan Corominas, 1987 ). Se konsa, an kreyòl, lè yo di yon granmoùn rèk, sa vle di se yon granmoùn ansyen ( darati ). Tcheke Jano Ilè ( 2001 ) ki pito bay yon mo nan lang Picard : ( rèke / rèche), kòm etimoloji.


3- Touf : onomatope pou youn touf krache

· Etimoloji : tf ( ejipsyen ) = salive, humidité ; tef, tuf ( wolòf) = krache; touf ( awousa ) = krache;

· Egzanp : Nou ta dwe krache touf nan figi tout denmokrat yo.

· Kòmantè : tcheke espresyon tankou : toufa ! toufè! ki gen menm etimoloji a tou. Egzanp : toufè! toufè! madichon! satanjerenòs! (cf. Guerdy Jacques Préval, 2004)


4- kenhen-kenhen : tous, onomatope pou tous.

· Etimoloji : khkht ( ejipsyen ) = toux

· Egzanp : Jan ap touse kenhen-kenhen. Jak gen youn kenhen-kenhen ki pran li depi yè maten .


5- Tchoka : taye, koupe

· Etimoloji : sh = trancher, couper, tailler. Tsò ( lang ewe ) = couper, découper, casser, trancher. Tyaka ( kongo ) = tyouka ( mandenng ) = dekòtike, kraze grenn kafe avèk youn pilon.

· Egzanp : Jozèf pa konn tchoka fanm.

· Kòmantè : Théophile Obenga rapwoche : soka ( lingala ) = hache, avèk etimoloji ejipsyen an. Genyen tou : choka, machoka ( swahili ) = hache, ki kapab gen menm etimoloji an tou. Bòs machokèt, se yon mo ki kapab nan menm rasin nan tou. Nan kreyòl afro-ayisyen an, nou kapab etabli youn rapò ant mo kongo a osnon mo mandenng nan ak mo kreyòl tankou : tchake, tchaka, tchakala. Youn dènye egzanp : enjenyè a machoke travay la ban mwen.


6- Kin : fò, di, fèm, rèd, djanm

· Etimoloji : kn ( ejipsyen ) = être fort, titre militaire; kni = trône

· Egzanp : sanba konsekan kanpe kin pou defann dwa moùn.

· Kòmantè : tcheke an anglè, king = roi.


7- Mwèt : rete bèbè, san pale. cf. bay kounou ( < lang Fon); rete moudo (< lang espayòl); bègwè (< lang franse), bèkèkè.

· Etimoloji : mwt ( ejipsyen ) = le silence de la mort

· Egzanp : Kounye a, tout konvèjans pe bouch yo, yo rete mwèt.


8- Mwèt : vale manje avèk vorasite ( cf. vale pawòl, vale kriye ak dlo nan je )

· Etimoloji : mwt ( ejipsyen ) = manger, avaler avec voracité.

· Egzanp : Vale sa mwèt ban mwen !


9- Bosou : kabrit, mal kabrit

· Etimoloji : b3 (ejipsyen ) = bélier ; agbo ( yowouba ) = bélier ; gbo ( fon ) = bélier

· Egzanp : Bosou twa kòn se youn lwa vodoun.


10- Sore : nèg ki gen fòs ak pisans.

· Etimoloji : swr ( ejipsyen ) = fort, puissant, parce que bien nourri.

· Egzanp : Te gen you jwè foutbòl yo te bay non vanyan : Gwo sore. Lè Gwo sore choute youn balon, pa gen gadyennbi ki te kapab kenbe li.

Men youn lòt seri mo kreyòl afro-ayisyen ki gen rasin yo nan lang wolòf la, ki limenm gen rasin li nan lang Ejip farawon yo. Toujou, daprè 3 otè mwen sot bay non yo anwo a.


11- Dap : onomatope pou lè ou poze men ou pou sezi youn bagay.

· Etimoloji : dap = attraper, saisir, serrer rapidement, promptement.


12- Dappiyanp : sezi youn bagay rapidman

· Etimoloji : dap = attraper, saisir, serrer rapidement. piyanp = onomatope pou bri poul ki ap rele.

· Egzanp : Kidnapè zenglendou ratazòtò ap mache dappiyanp sitwayen. Ti poul la rele piyanp ! piyanp! Otan! Ase! Bann satanjerenòs !


13- Kenbe : genyen kichòy ( byen sere ) nan men ou.

· Etimoloji : ngëb ( wolòf ) = tenir fermé dans la main

· Egzanp : Kenbe Jewova kin. Latè pa gen pyès lòt espwa.

· Kòmantè 1: konpare kenbe (kreyòl) avèk keep (anglè) parapò ak ngëb (wòlòf). Gade chanjman lenguistik yo (fonetik, semantik, …) ki fèt nan mo yo.

· Kòmantè 2 : Nou pa dakò ak J. Hilaire ( 2004 ) ki bay nkimba ( kikongo ) = enchanter ; kebe (ewe) = se soucier de… kòm etimoloji pou mo kenbe a.


14- Pete : kòmanse, derape,

· Étimoloji : petet = prendre le départ pour une course.

· Egzanp : Jak pete youn sèl kous kouri …

· Kòmantè : Jak tonbe kouri. ( cf. : jè ( lang Fon ) = tonbe = kòmanse )


15- Ra : onomatope pou youn kous kouri.

· Etimoloji : rah = partir comme une flèche.

· Egzanp : jak ra ! li pete youn sèl kous kouri.


16- Darati : vye granmoùn ki pèdi dan yo, ki dan rachòt.

· Etimoloji : dwhati = extraire

· Egzanp : Gen youn bann darati kòn siye ki vle prezidan Ayiti.17- Welele : kwelekwekwe, lòbèy, joure, chire pit, estera, deblozay

· Etimoloji : hwle, ( hwele) = dispute

· Egzanp : Moùn ki renmen lòbèy toujou nan welele pou nenpòt tikrik-tikrak.


Jan wobè plasid
Profesè kreyòl
Sosyete Koukouy Seksyon Kanada

Post Reply