Pwezi pou timounn

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Pwezi pou timounn

Post by Michelange_Hyppolite » Sat Jan 17, 2004 1:55 pm

Peyi mwen renmen an


Peyi mwen renmen an
Se Peyi mèvèy
Li bèl kou lalin ak solèy.
Lè li tris mwen nan lapèn
Lè li ge mwen chante ak li.
Peyi mwen renmen an
Se bonè mwen
Se fyète mwen
Se mizik pou bonnanj mwen
Se souf mwen
Se li ki fè san mwen mache.

Peyi mwen an
Se peyi ou tou.
Lè li kagou
Se pou ou karese li.
Lè li febli
ou dwe ba li manm.
Lè li ap chavire
Se pou ou drese li.
Peyi mwen renmen an
Se peyi nou tout.
Peyi ki nan kè mwen an
Se Ayiti.

Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)

Post Reply