«Les Yeux de l’Anse du Clair» Granmounn nan tout kò li.

Post Reply
Michelange_Hyppolite

«Les Yeux de l'Anse du Clair» Granmounn nan tout kò li.

Post by Michelange_Hyppolite » Thu Jan 15, 2004 10:49 pm

«Les Yeux de l'Anse du Clair» Granmounn nan tout kò li.

Ak Michel-Ange Hyppolite

Aprèke Jacqueline Beaugé-Rosier fin kite mak plim li nan pwezi branch franse literati Ayiti a, jodi a li deside deklete fòm literè ki rele woman an ak liv li a ki rele: «Les Yeux de l'Anse du Clair» ( 2001).
Lè nou te fenk louvri woman Jacqueline Beaugé-Rosier a, nou te santi youn mawonay sosyal ansanm ak youn mawonay kiltirèl ki te ape deplòtonnen devan je nou. Sepandan, plis nou te ap rantre nan nannan liv la, se plis nou te remake mawonay la vin transfòme an militans wòdpòte. Youn militans ki sizle an dousè, men ki fèm. Nou pa gen plas pou nou tabli devan je nou tout nivo militans ki anndan liv sa a, men nou kab senpman di nou, si nou ale nan paj 135-136, nan paj 17-18 nou ap jwenn militans sosyal ak militans kiltirèl pou nou pa chape.

Nan youn lòt nivo, nou remake «Les Yeux de l'Anse du Clair» se youn istwa ki byen tanpe nan esans Ayisyen natif-natal nou. Jacqueline sèvi ak pwovèb nou yo. Li sèvi afon ak divès gam imaj li jwenn nan vivasyon nou epi nan langay nou kòm pèp kreyòl. Jacqueline rantre an granmounn kanzo nan domèn mesye ki ekri an franse yo rele «Le merveilleux haitien» an, epi bò kote pa nou n' ap tradui ak youn mo kou: ISTSWAKONT.

«Les Yeux de l'Anse du Clair» se youn istwa, men se anmenm tan youn kont ki chaje ak pwezi epi ki pote senbòl nan tout kò li. Nou dwe siyale nou, nan lanng kreyòl la kont ak istwa pa menm.

Nan «Les Yeux de l'Anse du Calir», nou jwenn youn senbòl dedoubleman kote naratè a, nou vle di mounn ki ap rankonte istwa a, dedouble pou li tounen aktèprensipal istwa a, ki rele «Gédéon». Lè nou rantre nan youn nivo semantik, nou kab remake «Gédéon» se youn pèsonaj biblik ki jwe wòl pwotektè pou pèp Izrayèl la kòm jij. Piske, ti non jwèt misye nan istwa a se «Gédé» an franse, lè nou pran non sa a,ch nou vire li nan lanng kreyòl modèn lan, nou remake non an ban nou «Gede». Epitou tout anndan istwa a, ki ap dewoule tankou youn rèv, Jacqueline ap dekri nou youn pèsonaj ki abiye kou Gede nou konn wè nan lari epòk Latousen yo. Sa vle di, istwa a dewoule nan youn nivo mistik pyèsmounn pakab neglije. Sou pwen sa a, se konpetans lektè a nan branch lan ki va limite li.

Gen youn lòt nivo senbolik ki parèt nan liv la ankò,se nan tit liv la menm nou jwenn li: «Les yeux de l'Anse du Clair». Lè nou pran tit la pou kont li, nou kab remake se youn bèl imaj powetik, men lè nou manbre lespri nou nan youn nivo natif-natal, grenn imaj franse bout fraz sa a charye a kapab dedouble plizyè fwa anba je nou, epitou chak dedoubleman ka mennen nou nan youn nivo sans diferan. «Les Yeux de l'Anse du Clair» se tankou mwen ta kab di nou «Gédéon» se youn Antwàn nan Gomye pou Anziklè. Misye ka wè. Li gen don prevwayans. Poudayè, naratè a di nou depi li te tou piti, li te konn ede zanmi li ki ap soufri anba toumant nan men pwofesè yo. «Les Yeux de l'Anse du Clair», se tankou nou ta kab di: pitit sa a se de grennn je nan tèt fanmi li. Konsa, «Gédéon» se de grenn je nan tèt mounn nan kanton an. Yo renmen li pou bonte li. «Les Yeux de l'Anse du Clair», se je ki bay direksyon. Kidonk, «Gèdéon» se youn gid pou mounn nan kanton an.

«Les Yeux de l'Anse du Clair» se youn liv total-kapital. Avèk «Les Yeux de l'Anse du Clair» se pwezi, istwakont, ak revandikasyon sosyal ki ap mache men nan men anba menm kouvèti a. Mwen pap kenbe nou lontan. Mwen kab senpman di nou chèche liv la pou nou wè ak pwòp je pa nou kisa li pote. bèl lekti.


Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)

Post Reply