Fanm

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Fanm

Post by Michelange_Hyppolite » Mon Mar 13, 2006 5:46 pm

Tankou mwen toujou di li, epitou tankou Vye ap pe fè li, pwezi kreyòl la bezwen youn chanjman vitès. Pou nou jwenn li, nou dwe aprann fè lanng lan simaye vapè tout kalite awòm ki kab pafimen plezi lespri nou.

Chak fwa je nou deside pran youn priz pawòl pou nou dekouvri lavi ak rechany ki gen pouvwa degriji kalkil pou bay kè kontan payèt, nou dwe di viv lapawòl. Viv pwezi! Viv lavi!!


8 mas la fin pase, men pou nou selebre fanm, nou pa bezwen tann youn dat. Nou kab chwazi fè kè yo kontan, chak fwa plezi lakontantman ap voye siyalman lajwa pou nou.
Nan Zile Nou (1996) mwen te dedye pwezi sa a pou de pitit fi mwen yo, Medjine ak Mendjaly. Jodi a, mwen ap voye li pou tout fanm konsekan nan tout nivo nan lavi a.

Fanm

Fanm pote lavi
Pi wo pase fetay solèy
Nan voye wòch monte
Bwote dlo desann
Nan lakou plètil
fanm leve nechèl wotè van
K'ap bale wouze

Nan peyi malfini
Fanm charye douvan jou-l
Sou tèt kamyon bwat
Madan sara fè ovètay
Pou po pistach

Lè fanm ap goumen
Kòtakòt ak gason
Bab pou bab ak ranyon dife
Lè fanm pran sèt so
Anvan li di l'di alatraka

Fò ou konnen konbyen kalfou
Jipon-l janbe
Konbyen flanm li travèse
Anvan bonèt li chavire

Fanm mennen lavi
Nan sous dodomeya
Kwape lamizè
Twaze dyòl maldyòk
Dwèt madichon fanm
Pa respekte pè pap
Lè fanm vanyan ap mache
Li sanble tèt koupe ak manzè lavi

Lesiv defigire men-l
Kout batwèl
Ant salyè e valyè
Trese riban
Nan boukan pen kotidyen-l
Semèl jounen-l
Manje pousyè
Vale kalfou
Twoke twòkèt pou chay
Fanm O!
Pa gen baryè
Pou mezire kouray-ou

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)

Youn lèz nan Zile Nou, p. 48 - 49, 1996

Post Reply