Ann chanje figi pwezi kreyòl la

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Ann chanje figi pwezi kreyòl la

Post by Michelange_Hyppolite » Mon Feb 06, 2006 7:14 pm

Ann chanje figi pwezi kreyòl la

Lè nou fin li tèks sa a nou va wè li pote afeksyon, inosans ak lespwa.

Tèks sa a pa youn tèks politik, se youn tèks ki vle abòde lòt tèm nan domèn pwezi kreyòl la.

Si nou pa louvri chan aksyon pwezi kreyòl la ak pwofondè sans divès mo kreyòl yo pote anndan yo, nou ap gen youn langay pwetik ki rete ak menm rechany tan dantan ane 1950 yo.

Mwen pa genyen anyen kont tèks politk yo. Sepandan, mwen kwè li lè pou nou chanje figi yo ak bèl kouch plimo kreyativite. Paske sèvi ak langay chak jou pou ekri pwezi, se senpman pale. Se pa pwezi. Pwezi se atizay bèl ak lèt alfabè yo


Kristèl

Bonnanj
sou zèpòl gòch kè‑m
Ou louvri katye jounen‑
m
Nan syèl youn souri inosans
ki make souvnans mwen

Chak fwa mwen di ou bonjou
Je ou zekla kristal
Pran louvri
Nan siyay kouvezon
Rèv ou grandi
Kòtakòt ak lanjelis

Kontinye reve Inosans
Rèv ki jèmen anndan
Pote frajilite
Nan zepi solèy
K'ap chante lavni

Ou mèt reve
Plan rèv ou
Se boujon mo sakre
Pou keyi Lavi

Abiye rèv ou
Van lespwa
Se kànva
Ploton zetwal
Se payèt
Bouton lakansyèl
Se akwarèl
Kite lavi benyen ou
Latè bezwen limyè

Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)

Post Reply