Bòn fèt Manman

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Bòn fèt Manman

Post by Michelange_Hyppolite » Wed May 04, 2005 9:02 pm

Pandan fèt manman Amerikdinò a ap rive sou nou la a, mwen santi nesesite pou mwen pataje pwezi sa a ak tout mounn ki renmen pwezi epi ki va petèt sèvi ak li swa nan klas yo, swa nan radyo, swa nan youn rankont lafanmi, kote pwezi toujou sèvi ganiti pou dekoure bèl anbyans retwouvay. Ann li:


Manman


Gen de lè manman
Mwen gade anwo
Mwen gade anba


M'prete zèl refleksyon
Pou m' sa goute
Dousè siwo flè lavi


Lè konsa manman
Mwen sonje
Lè m'te ti kakat
Sou kat pat
Ke wòb ou te lespwa-m
Ti karès ou te konsolasyon-m
Bèl ti chante ou te lajwa-m


Lè m'rete manman
Mwen sonje tribilasyon ou
Sou youn bwa machin senjè
Ki t'ap twaze youn ti lanp tèt gridap
Pou chat pa t'dòmi
Nan fouye dife-n


Lè m'gade manman
Mwen wè
Vye kò ap tyoule
Sa fè-m youn gwo lapenn
Paske youn manman se youn sous
K'ap ponpe dlo lavi
Pou l'kab fè bèl flè byen d
oubout
Nan kalfou lespwa

Tèks sa a soti nan youn liv pwezi ki rele Anba-Lakay, P.26-27,1984


Michel-Ange Hyppolite( Kaptenn Koukourouj)

Post Reply