Tradiksyon / adaptasyon

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Tradiksyon / adaptasyon

Post by Michelange Hyppolite » Sat Apr 16, 2011 5:39 pm

Mwen senpman renmen ou

Mwen senpman renmen ou
Mwen pa bezwen di vrèman, ni alafoli
San fè ou pè, ni fè sanblan
San kondisyon
Ni okenn règ

Mwen senpman renmen ou
San di petèt, osnon sèlman
San dekorasyon, ni dyaman
San fè mètdam
Ni met chenn nan pye ou

Mwen senpman renmen ou
San tanbou, ni kanno
San pyèsmoùn pa genyen, ni pèdi
San bèl pwomès, ni pyèj

Mwen senpman renmen ou
San loray, ni flanm dife
Nan bon tan kou nan move tan
Ou byen fon anndan mwen

Tout bèl mo sa yo, se senpman pawòl
Lanmou se youn grenn mo
Lè li sensè epi senp
Mwen pa bezwen katafal pawòl
Pou mwen di ou mwen renmen ou

Mwen senpman renmen ou
San vigil, ni aksan
San fè wonn pòt, ni sèman
San pretansyon, ni jennman

Mwen senpman renmen ou
San limit nan espas tan an
Nan tan lontan kou jodi a
Pi lwen toujou
Pase rèv mwen

Mwen senpman renmen ou
Menmsi kretyenvivan mechan
Menmsi viv se foli
Menmsi chagren nou se youn kwa

Mwen senpman renmen ou
Alafoli, avèk tandrès
Avèk tout nanm mwen
Kole sou po bouch ou

Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)
Vèsyon kreyòl
Chante Nicola Ciccone a :
Je t'aime tout court

Post Reply