Pwezi

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Pwezi

Post by Michelange Hyppolite » Sun May 09, 2010 9:47 pm

Chak jou ki ap pase nou santi pi plis enpòtans tèks sa a. Lè Koralen di se Pitit Kay li ye, li vle montre tout moùn, li pa vann peyi li, ni tou li pa reneye peyi li. Se sitiyasyon ki fè aksyon. Plis nou ap reflechi sou konstitisyon 1987 la, ki pa gen plas pou noumenm Ayisyen ki oblije viv lwen peyi nou ak papye sitwayènte peyi etranje nan valiz nou, se plis nou ka apresye tèks Koralen an. Anfèt, nou kab di ak tèks sa a Koralen tounen pòtvwa nou.
Mwen swete nou youn bèl lekti
Kaptenn


Pitit Kay


Se jodi m'pa wè oun pye flanboyan

K' ape souke tchatcha li lan van

Se jodi m'pa tande

Toutrèl k'ap woukoule

Rosiyòl k'ap chante

E poutant se pitit kay mwen ye

Mwen gen lontan m'ap vwayaje

Se kò-m ki te pati

Ale lan lòt peyi

Kè-m pa janm deplasePa pran sa fè anyen mezanmi

Silè m'ape pale

Gendelè lan pawòl m'ape di

Youn mo angle chape

Se oun lang mwen te blije

Aprann pou m'degaje

Men se kreyò mwen yeFè youn ti plas lan mitan nou pou mwen

Avan tou se chalè-n mwen bezwen

Rakonte sa nou fè

M'a di nou sa mwen wè

Nou gen pou nou kozeJean-Claude Martineau (Koralen in Flè Dizè, 1982, p. 54)

Post Reply