Simon Sireneyen ak Moriso-Lewa

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Simon Sireneyen ak Moriso-Lewa

Post by Michelange Hyppolite » Wed Mar 31, 2010 9:53 pm

Simon SireneyenMen jan sa te pase

Jezikri te gen pou l' mouri

Tout sa w' ta fè

Se pou l' ta mouri

Pilat te bo di non

Kayif la pèsiste si tèlman

Yo kondane nonm lan

Li pa t' manje depi de jou

Feblès fin ampare l'

Pou l' monte mòn Olivye a

Ak de branch bwa sou do l'

Li tonbe li leve

Pilat t'ap gade sa ak yon lapenn

Tout solda women yo la ap gade

Se lè sa yon nèg vin pase

Simon Sireneyen

Yon gwo nèg

Kou Pòl Robeson

Vin ap pase

Li gade sa kou nèg konn gadePilat santi sa k' nan kè nèg sa a.

Li fè solda yo yon siy

Yo tout tonbe sou Simon

Yo bat li byen bat

E pi yo di l: pran kwa-w pote l'

Simon pran kwa a ak yon men

Li pran l' nan men blan an

Li kouri ak li

Li tonbe chante

Li tonbe danse

Li danse li chante

Li kouri monte pi woLi kite tout moùn lwen dèyè

Li retounen, li danse li chante

Li fè kwa a vire sou tèt li

Li voye kwa a anlè

Li atrap kwa a

Li pase l' nan janm li

Li voye l' anlè

Kwa ret danse anlè pou kò l'

Tout moùn rele mirak

Kwa desann ankò

Simon pran l'

Li danse kont li

Anvan l'remèt Jezi l'

Depi lè sa a

Kou yon kwa twò rèd

Kou yon kwa twò lou pou blan yo

Yo rele nèg vin pote l'

Epi nou danse, nou chante

Bat tanbou, jwe vaksinn

Do n' laj

Nou pran kwa, pran fizi

Pran kannon, ride blan pote

Pran krim, pran peche

Ride tout moùn pote(Morisolewa- Dyakout 1,2,3, Edisyon 1983)

Post Reply