Kominike pou laprès

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Kominike pou laprès

Post by Michelange Hyppolite » Fri Oct 02, 2009 4:38 am

Mwa Kreyòl 2009

Kominike pou laprès.

Sosyete Koukouy, envite-nou nan lansman ofisyèl “Pawòl Kreyòl”, premye revi literè nan lanng kreyòl ayisyen an, k'ap fèt nan Miyami jou dimanch 25 oktòb 2009. Aktivite-a ap kòmanse apati 5-è pm pou rive 8-è pm.

Evennman sa-a ap dewoule nan kad wounmble Sosyete Koukouy ap òganize soti 23 rive 25 oktòb, pou selebre Jounen Entènasyonal Kreyòl 2009-la.

Revi literè sa-a se rezilta travay Sosyete Koukouy, branch literè anndan Òganizasyon Mouvman Kreyòl (1965), ki te deside ale pi lwen ak lide Mouvman Endijenis-lan, paske li chwazi devlope youn literati ayisyen nan lanng kreyòl ayisyen-an.

Karannkat lane (1965 – 2009) apre kreyasyon Mouvman Kreyòl Ayisyen-an, epi trant lane (1979 – 2009) apre piblikasyon òtograf ofisyèl kreyòl Ayiti-a, Sosyete Koukouy ap pibliye premye revi literè-li. Revi literè sa-a se youn prèv ki demontre tout mounn, pyonye nan literati kreyòl-la te simen bon jan fimye.

Premye revi literè nan lanng kreyòl Ayiti-a batize sou non: Pawòl Kreyòl: Revi literè Sosyete Koukouy. Li genyen 370 paj, l'ap prezante sou fòma liv epi li genyen plizyè seksyon tankou: literati, lenguistik, nouvèl literè, mo teknik, elatriye. Pri revi-a se $20.

Lansman ofisyèl “Pawòl Kreyòl” ap fèt nan Sant Kiltirèl tou nèf Little Haiti-a ki chita nan 5925 N-E 2nd Avenue Miami, Florida. Pou kòmann, rele:
Miyami: 305-757-9922
Kanada: 514-494-0222
Konektikèt: 203-520-6763

Sosyete Koukouy, poto mitan kilti lakay, ta renmen nou pibliye kominike sa-a pou li kou n' jwenn li.

Jan Mapou
Prezidan Biwo Santral
Sosyete Koukouy
Info@sosyetekoukouy.org
305-757-9922

Post Reply