Ochan!!

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Ochan!!

Post by Michelange Hyppolite » Thu Sep 18, 2008 9:24 pm

Ochan pou Anthony Phelps


Au jardin extravagant de la mémoire se tit youn ochan byen merite madanm Phelps Hélène Maia, youn ekip ekriven ayisyen kou kebekwa, Maison de la culture Plateau-Mont-Royal ansanm Maison de la poésie te prepare pou ekriven Anthony Phelps.
Si nou mande nou ki mounn Anthony Phelps ye ? Nou ka reponn Anthony Phelps fèt Ayiti nan dat 25 out 1928. Li grandi Ayiti kote li fè tout klas primè li, men depi nan laj 18-an Anthony Phelps te kòmanse ap patisipe aktivman nan lavi politik peyi li. Se konsa nan ane 1946 nou jwenn li nan lari pami foul ki t'ap rele Viv grav-la pou yo te met rejim Eli Lescot-a atè. Nan ane 1950, Anthony Phelps kite peyi-a pou li te al etidye nan peyi kou Etazini, kote li te etidye chimi nan Seton Hall Universitye ( Noujèze), apre sa li te rantre Kanada, kote li te ale nan Ecole Des Beaux Arts nan Monreyal.

Nan ane 1953 li tounen Ayiti kote li te al travay nan Pelig, men aktivite pwofesyonèl li pa te anpeche li jwe youn wòl aktif nan domèn literè anndan peyi-a. Se konsa nou jwenn li nan domèn teyat. Nou vin tande vwa li nan radyo Kasik epi apresa li vin kreye avèk Villard Denis , tout mounn konen sou non Davertij), Serge Legagneur, Roland Morisseau, epi Rene Philoctète, youn gwoup ki rele « Haiti Littéraire» . Gwoup sa-a te deside pran distans li ak estil travay literè ekriven gwoup endijenis yo. Anfèt travay ekip ekriven sa yo, malgre twa ladan yo deja pati pou peyi san chapo, epi de sa ki rete yo, pa kontinye travay sou non Haiti literè ankò, travay yo kite eskanp li nan literati Ayiti. Konsa, jounen jodi-a pyèsmounn pa kab mansyone devlopman branch franse literati Ayiti-a san yo pa endike wòl Haiti Literè kòm branch esansyèl nan literati peyi-a.

Nan ane 1963 nou jwenn Anthony Phelps nan prizon sou rejim Divalye, kote li te genyen Raymond Jean-François, ki mouri Okap zam alamen, kòm vwazen-li anndan prizon-an. Nan ane 1964 Phelps pran ekzil epi li vin ateri Monreyal. Se la li jwenn travay nan radyo Kanada epi se la tou li kòmanse pwodui seri plak pwezi kou Mon pays que voici, Motifs pour un temps Saisonniers, Pierrot le Noir eksetera

Kisa zèv Anthony Phelps pote ki diferan

Nou pa pral abòde diferans ant zèv Phelps, manm Ayiti Literè ak ekriven gwoup endijenis-lan, men nou kab di gen manm nan Ayiti Literè-, malgre yo te enterese nan lavi sosyal ak politik peyi-a, ki te oryante travay yo sou youn bit inivèsèl, kote tout mounn toupatou sou latè ka pase pran sa yo renmen, sa ki koresponn ak enterè-yo ansanm ak sa ki layite nan divès dimansyon amoni lespri yo. Se la-a tou nou vin pèdi enpe nan souf kiltirèl kreyòl-la nan travay Anthony Phelps. Wi nou di souf kiltirèl kreyòl, paske lè nou di kreyòl se youn lanng ansanm ak youn kilti ki ap balanse bradsi-bradsou. Plis nou vle sèvi ak plim nou nan youn oryantasyon bèbèl ki ap rantre sou teren inivèsèl, se plis nou ap pèdi koulè kiltirèl kreyòl nou. Souf kreyòl nou mansyone la-a parèt an fòs nan travay Phelps anndan Mon Pays Que Voici, Pierrot le Noir, Motifs pour un temps saisonniers. Nou ka di menmman parèyman pou tèks kou : La bélière Caraibe ak Orchidée Nègre. Tèks sa yo ekri nan lanng franse, men nanm ki ap ravitaye anndan yo-a mache ak youn
souf kreyòl.
Ann li :
Vacances d'orangers, noces de sucre…
Parfum de vétiver dans l'amidon des draps
( Orchidée nègre, 1987)


Lorsque la vie en robe de Prince
Tourne le dos à la fenêtre
Même le soleil
Même le soleil est nu

( La bélière Caraibe, 1980)

Le bailic et lassafoetida ont perdu
Leur pouvoir repoussant
Et le coui rangé ne provoque plus
La colique

( Pierrot Le Noir
Car nous vivons dans une patrie imaginaire
Où le cri du vaccine devient folklore,

( Pierrot le Noir 1968)


Ak pawòl kou : odè vetive nan lanmidon dra, Prens ki ap bay fenèt do, bazilik lansafetida, kwi ranje, vaksin, ki ap senpman rete nan nivo mo pou youn etranje, youn ayisyen natif natal ap deja fè tout kalite koneksyon mantal ak pawòl sa yo, paske yo rantre danble nan eritay kiltirèl-li, ki se youn eritay kreyòl. Jaden kiltirèl kreyòl sa-a, nanpwen okenn fòs etranje, depi Ayisyen-an viv epi grandi sou Ayiti, ki ap janm rive rache li anndan li. Se prezans divès branch imajis kreyòl sa yo, toupatou anndan travay literè Anthony Phelps, ki ban nou pouvwa di : Anthony Phelps se youn ekriven kreyòl menmlè li ap ekri an franse.

Pawòl la di abitid se vis. Biye kou-l biye depi li midi fòk bourik ranni. Dimwens, chen ki abitye manje ze, pa pe janm pèdi abitid. Nan sans sa-a, nou pa pe janm rive chanje abitid Anthony Phelps nan nivo langay li chwazi pou li travay liypwezi li ( tranch pawòl pwezi-l). Kwake mounn kou Rene Philoctète, Paul Laraque, ki te nan menm jenerasyon literè ak Anthony Phelpls, te gen okazyon montre nou ladrès yo nan branch kreyòl literti Ayiti-a anvan yo te pati pou peyi san chapo, nou pa kab di menm pawòl-la pou Anthony Phelps, anfèt nou kab tann jouk ti poul fè dan, se sa nou rele youn lespwa an mal papay, anvan pou Phelps ta rive fè nou plezire ak talan li nan lanng kreyòl Ayiti-a. Lanng ki te debat anba tout kalite prejije nasyonal pou li pwodui Choukounn ak Oswald Durand, Marabou de mon cœur ak Emile Roumer ), Ayiti Ayiti ak Othello Bayare. Lanng ki kontinye ap trimen toutouni, epi ki poko genyen plizyè syèk istwa sou tèt li. Anfèt, tankou tout kreyatè, nou ka reve. Nou ka kontinye reve, paske nou konnen lanng kreyòl-la pa gen limit, si li gen younn se limit save ki pale li yo.

Vandredi swa( 6 jen 2008) nan Omaj pou Anthony Phelps-la , koute ki te gen youn evantay ekriven bèl kalib, se sèl Syto Cavé ki te montre nou aklè cham lanng kreyòl-la nan mesaj laverans li pou powèt Anthony Phelps. Syto Cavé te di Phelps, Anthony : Fanm ou abitye manyen
Li kite mak li anban men ou
Li mèt nan fènwa
Depi ou pase men
Ou deja konnen kilès
( Mo sa yo se youn lèz nan divès powèm lanmou Syto cavé ekri.

Apresa li te kontinye ak youn chante ki rele lapèsòn.

Nou kwè se ak kalite efò konsyan sa yo pou noumenm kreyolis kase prejije, leve endiferans, fini ak laparès epi louvri lespri, paweze limyè pou nou ranfòse pawòl Jacques stephen Alexis. Ann koute : Sou tè Ayiti, kreyòl ak franse, se tankou laten ak franse nan epòk Moyen-Age, se de lanng ki ap goumen. Gen jou ki va rive kote gen younn ki va rive bay lòt youn so kabrit. Sa ki genyen an, se limenm ki va kontwole teren-an. ( Nou kab li pawòl sa yo nan youn dokiman Jacques Stephen Alexis ki rele : Du réalisme merveilleux des Haitiens Présence africaine # 8910, jen-nov. 1956
Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Gwoup Literè Sosyete Koukouy

Post Reply