Liv ki fenk soti

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Liv ki fenk soti

Post by Michelange_Hyppolite » Sat Oct 09, 2004 8:48 pm

Pami liv ki fenk soti, mwen resevwa gen :
Makyavèl an kreyòl anba plim Raymond L. Justin.
«L'espace D'une Génération» anba plim Georges Anglade ki ap reponn kesyon Joseph Lévy.
Prensip Marase anba plim Maximilien Laroche.

Chak liv sa yo merite pou youn mounn pale sou yo apa pou kont yo, an atandan nou jwenn tan pou nou fè pale sa yo, nou kwè li nesesè pou nou siyale ekzistans yo ansanm ak non mezon edisyon yo ki pibliye yo a. Konsa, si nou bezwen li yo, nou ka fè aranjman pou nou jwenn yo.

Makyavèl Dezyèm liv Kozman sou Listwa Titis Liviyis la, se tit kreyòl dezyèm liv Remon L. Jisten adapte sou misye yo te rele Makyavèl la. Liv sa a pran lari nan ane 2004 la anndan lakou Boston. Mouche ki rele Makyavèl la te si tèlman pote move non, nan lanng kreyòl la ak nan plizyè lòt lanng sou latè, depi yo bezwen di youn aksyon ka pote danje pou sosyete a , yo sèvi ak mo makyavèl la nan deskripsyon aksyon an. Sepandan, da
pre Remon L. Jisten misye ki te rele Makyavèl la pa te youn pi move mounn pase sa.
Mwen pa pe di nou pi plis pase sa sou Makyavèl Remon Jisten an. Si nou vle gen plis enfòmasyon sou Makyavèl Remon L. Jisten an nou dwe achte youn kopi. Men adrès elektwonik Remon L. Jisten:
«rljisten@yahoo.com»

«L'espace d'une Génération» soti limenm tou nan ane 2004 la nan edisyon LIber, Monreyal. Tankou nou te di nou li, liv sa a se youn liv ki fèt apati youn dal kesyon Joseph J. Lévy te deside poze Georges Anglade. Kesyon yo te kouvri lavi misye, travay li kòm politisyen ansanm ak travay li kòm ekriven ki chwazi lodyans kòm fòm literè pou li simaye zèv literè li.
Si nou bezwen liv sa a nou kab telefone nan 514-336-3941
oubyen nou kab ekri: nan adrès elektwonik sa a «general@dimedia.qc.ca

Prensip Marasa ,ak Maximilien Laroche, fenk soti nan twazyèm trimès 2004 la nan edisyon GRELCA anndan vil Kebèk nan Kanada. Nan liv sa a ki se dezyèm liv Maximilien Laroche ekri an kreyòl, pwofesè Maximilien La
roche sèvi ak divès nivo nan literati oral lanng kreyòl Ayisyen an (Maximilien Laroche rele lanng nou an Ayisyen) pou li eseye esplike konpòtman noumenm Ayisyen. Li sèvi ak pwovèb, chante popilè ki nan eritay kiltirèl nou, chante dyaz, ansanm ak fraz paspatou nou jwenn nan peyi a pou li esplike nou sa ki ap pase nan tèt Ayisyen. Anpil fwa, si ou pa pwofonde nan kilti pèp Ayisyen an, ou kab pase sou youn fraz san ou pa vrèman konprann sans mesaj ki ladan an.
Si nou bezwen liv sa a nou kab voye youn faks nan nimewo sa a:418-681-5832. Oubyen ankò, nou kab voye youn lèt elektwonik nan adrès sa a: grelca@sympatico.ca
Mwen dwe di nou Maximilien Laroche se younn nan kèk espès ekriven kritik ra, pwofesè retrete nan Inivèsite Laval, ki deside pran plim li pou li ekri liv an kreyòl.
M'ale
Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn koukourouj), Manm Sosyete Koukouy nan Kanada

Post Reply