Ochan Pou Magi ak Kiki Wainwright

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Ochan Pou Magi ak Kiki Wainwright

Post by Michelange_Hyppolite » Mon May 31, 2004 9:14 pm

Mwen remake seksyon literati a rete sèch depi twò lontan, se poutèt sa, malgre mwen jouk nan kou, mwen kouri vin lage ti pawòl sa a nan paj la.

Tèks mwen ap voye nou li la a, se oun tèks Kiki Wainwright ekri nan liv li a ki rele Zepon File. Liv la te pran lari nan ane 1994. Li te soti nan edisyon A Contre –Courant.
Si mwen chwazi pataje li ak nou, se paske mwen renmen li anpil. Li fè mwen reve je louvri, paske se youn tèks, malgre li ap rakonte youn istwa ak dlo nan je, ki kab fè nou apresye ladrès Kiki Wainwright nan estil pwezi nou rele fantezi a. Fantezi se youn kalite tèks kote ekriven an fè youn jwèt ale vini ak mo li yo pandan li ap pike devan ak mesaj li vle fè pase nan tèks la.
Nou dwe siyale aspè fantezi a plis parèt nan dènye kouplè powèm lan.

Ann li:

Ochan Pou Magi

Yon ti boujon ki t'ap pèse
Pa t' ka ret tann solèy leve
Lawouze pran devan
Pouse-l monte


Yon ti boujoun ki t'ap fleri
Te gen tan tounen flè
Nan douvan pòt mèt jaden
Anvan solèy parèt
Van pot-l ale
Bèl flè pa rete

Pasyon pouse boujon
Boujon pete flè
Flè fennen tonbe
Rèv donnen pasyon
Pasyon tounen fòs
Fòs kenbe lavi
Flè pa viv san solèy
Se rèv ki rete

Kiki Wainright nan Zepon File : 1994, p. 19

Magareth Rose Anglade , ti non-l te Maggy Anglade (Magi). Li te yon militan fanm pwogresis ki t'ap milite nan Emisyon Lè Ayisyèn nan Nouyòk. Li mouri kenz oktòb 1984.

Seleksyon pwezi sa a soti nan Listwa Pwezi Kreyòl ( 2000) ,p. 197 ak Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)

Post Reply