Lyon ak Bourik - Oswald Durand

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Lyon ak Bourik - Oswald Durand

Post by admin » Mon Mar 24, 2003 5:52 pm

Oswald Durand

Lyon ak Bourik

E konpè lyon pa te grangou.
Kan li lonsa, lan pwen bèt
Kòm li pou jenere, onèt
Lan pwen ditou.

Sete jis lè bourik pike yon tèt
Lan yon ravin, li naje
Bichi! Twou la fon, pye li angaje
L ape neye. Ou ki konèt kòman bourik kapon
Ou pa mande rele!

Se moman konpè lyon t ape pase.
Li pran likou bourik, li mete dehò; e sitou
Konpè lyon pa te grangou!

Frè bourik te fini mouri
kan li soti,
Li souke gran zòrèy li
De gwo teta tonbe atè!
Ou wè bourik te fini mouri!

Alò pou li pa di mèsi
Li di konsa: "Tonnè,
"Frè lyon! gade kòm ou deranje mwen
"Mwen t ape fè lapèch,
"Gade bèl pwason! Kanpèch,
"Ou t ale pase pi lwen?"

Adye! pou mwen pa di tout
A pa pito konpè lyon te grangou.

--------------------------------------------------------------------------------
Sous: Mosochwazi Pawòl Ki Ekri An Kreyòl Ayisyen
Editè: Jean-Claude Bajeux -Ëditions Antilla 1999

Post Reply