Touris, pa pran pòtre m - Felix Morisseau-Leroy

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Touris, pa pran pòtre m - Felix Morisseau-Leroy

Post by admin » Mon Mar 24, 2003 5:39 pm

Felix Morisseau-Leroy

Touris, pa pran pòtre m

Touris, pa pran pòtre m
Pa pran pòtre m, touris
M twò lèd
M twò sal
M twò mèg
Pa pran pòtre m, blan
Msye Eastman pap kontan
M twò lèd
Kodak ou a va kraze
M twò sal
M twò nwa
Blan parèy ou pap kontan
M twò lèd
M a pete kodak la
Pa pran pòtre m, touris
Kite m trankil, blan
Pa pran pòtre bourik mwen
Bourik isit pote twòp chay
Bourik isit twò piti
Bourik isit pa manje
Pa pran pòtre bèt mwen
Touris, pa pran pòtre kay la
Kay mwen, se kay pay
Pa pran pòtre joupa m
Joupa m, se kay tè
Kay la tou kraze
Ale tire pòtre Palè
Ale tire pòtre Bisantnè
Pa pran pòtre jaden m
M pa gen chari
M pa gen machin
M pa gen traktè
Pa pran pòtre pyebwa m
Touris, m pye atè
Rad mwen tou chire
Malè nèg pa gade blan
Men, touris, gade chive m
Kodak ou pa abitye ak koulè m
Kwafè w pa abitye ak chive m
Touris, pa pran pòtre m
Ou pap konprann pòz mwen
Ou pap konprann anyen
Nan zafè m, touris
"Gi mi fay sens"
Epi, ale fè chimen w touris !

Post Reply