OTO A PA RETE - Felix Morisseau-Leroy

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

OTO A PA RETE - Felix Morisseau-Leroy

Post by admin » Mon Mar 24, 2003 5:37 pm

Felix Morisseau-Leroy

OTO A PA RETE

Oto a pa rete
Anba Laplenn
Oto a pase
Li kraze you ti kochon
Li pa rete
Se ti kochon laplenn
Li pa rete
Metrès ti kochon an
Sòti gran chimen
Li gade anwò
L gade anba
Oto a pa rete
Li ranmase ti kochon an
Oto a pa rete
Anwo laplenn
Oto a pase
L kraze yon ti nègès
Li pa rete
Se ti nègès laplenn
Li pa rete
Manman tifi a
pete rele gran chimen an
Li gade anwo
L gade anba
Oto a pa rete
Polis riral
Ta v ale pale nan pòs
Ta v ale deranje kaporal
Pou oto ki pa rete
Se timoun laplenn
Oto a p ap rete.
Anba laplenn
Tout ti medam la yo
Ap lave trip
Oto a pa rete
Anwo laplenn
Tout ti medam
Apral chante kantik
Oto a pa rete
Anba laplenn
Anwo laplenn
Timoun kou granmoun
Ap pale anpil
Oto a pa rete
Yo di: "Shada"
Se sa k fè l pa rete
Yo di: l sanble oto msye Leroy
Men li ta rete.
Depi w tande se oto gran nèg
Li p ap rete
Metrès ti kochon va reziyen l
Oto a pa rete
Tout moun ap fè griyo
Anba laplenn
Manman ti negès pou konsole l
Oto a pa rete
L a fè bèl veye, bèl antèman
Pou pitit fi san repwòch
Oto a pa rete
Anba laplenn
Ti medam la yo ap lave trip
Fè griyo
Anwo laplenn
Ti mesye la yo ap bwè kleren
Chante kantik, jwe kat
Oto a pa rete
Pa deranje kaporal
Oto fin ale
Mouri jodi, mouri demen
Metrès ti kochon an di:
Ti kochon m sa a
Se tou sa m di.
Manman ti nègès la di:
Jou va jou vyen
M pa di pase sa
Anba pye mòn lan
Oto a chanje vitès
Yon ti gason di: ala bèl oto
M ta fè l kraze m ak plezi.

Post Reply