Ou se lanp, M se papiyon - Paul Laraque

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Ou se lanp, M se papiyon - Paul Laraque

Post by admin » Mon Mar 24, 2003 5:23 pm

Paul Laraque

Ou se lanp, M se papiyon

Ou se zwazo
m se fistibal

Ti lanp
ti papiyon

Ou se chwal
m se makiyon

Ti lanp
ti papiyon

Ou se yanm
m se kouto

Ti lanp
ti papiyon

Ou se van
m se batiman

Ti lanp
ti papiyon

Ou se larivyè
m se najè

Ti lanp
ti papiyon

Ou se lanmè
m se pwason

Ti lanp
ti papiyon

Ou se tanbou
m se bagèt

Ti lanp
ti papiyon

Ou se vwatu
m se chofè

Ti lanp
ti papiyon

Ou se papye
m se kreyon

Ti lanp
ti papiyon

Ou se tè
m se semans

Ti lanp
ti papiyon

Ou se tifi
m se tigason

Bèl lanp
gwo papiyon

--------------------------------------------------------------------------------

Paul Laraque: Fistibal, 1974,
Collection Théâtre/Kréol
Sous: Mosochwazi Pawòl Ki Ekri An Kreyòl Ayisyen
Editè: Jean-Claude Bajeux -Ëditions Antilla 1999

Post Reply