Dezyèm Dyaman

Post Reply

Dezyèm Dyaman

Post by » Mon May 26, 2003 1:49 am

Dezyèm Dyaman

Dous pase chokola,
e menm pi sikre pase mango
ou kouche sou mwen san rezèv,
po karamèl satine
ou fè m reve tank ou fè
lang ou tounen plim poul
k ap pensote pwatrin mwen
Tèt mwen se yon tanbou k ap pran son...
youn dranble, youn siwote
Mwen sonje, mwen bliye
anndan m tranble lè m sonje
jan ou te fè m kriye anba yon rigwaz dousè
lè dwèt ou te fin jwe tout nòt nan gita m.
Konbyen fwa ou fè m reyakòde? Mizèrikòd!

Dous pase chokola,
Dyaman Kreyòl,
fanm etensèl ki briye nan rèv mwen,
ou dous tankou èzili,
bouch ou se yon boutèy dòja
mwen ta gagòte ou pou m siwote kè m
ki nan dezawa tank li grifete;
kanmenm, tipa-a-tipa lanmou ou zikap mwen
pou kè m ka jèmise ladousè.

Menmjan ak René Dépestre,
mwen fè jeyolibètinaj pa m,
e chak kontinan, chak peyi
ban m kadans ak sekous pa l.
Dyaman Kreyòl,
kanta pou ou, mwen koube
pou m salouwe Dantò ak Freda
k ap kongosifye nan ren ou.
Mwen fonn tankou sik nan kafe cho,
lanmou ou tounen pasyon m
k ap satiyèt anvi m.
Akwaksa, laperèz kadnase kè m.

Mwen dòmi reve ou.
Lè m reveye, yon pyano mizikal
enstale bò bouch mwen.
Kwak dousè ou anvi fè m naje
nan lanmè afeksyon ou, laperèz ban m kranp
akoz yon alyans-nòs ki sikatrize dwèt mwen.
Dyaman Kreyòl,
dous pase chokola, nannansifye pase mango,
sous myèl lanmou ou siwote venn amè m
pou l rechte move eksperyans.
Kout-ba, kout-lang.
Dyaman Kreyòl, zye pistach kale,
bouch siwo dòja, mwen mande ou pasyans
pou m dekristalize kè m.
Laperèz ak krent fè lanmou m tounen evantay.

© 2000 Patrick Sylvain

Post Reply