Ayisyen nan panyol

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Ayisyen nan panyol

Post by admin » Tue Dec 06, 2005 10:31 am

[quote]Annou we avan tout bagay ki kalite ayisyen nou genyen koulye a nan panyol
 • koupe kann nan batey pa plis ke yon 20 a 25,000 mil moun pou tout izin yo. Ki vle di nan batey yo. [/*:m]
 • Answit genyen travaye agrikol nan kafe, nan diri, nan bannan elatriye [/*:m]
 • Travaye transfwontalye, kap fe ale e vini sou fwontye-a [/*:m]
 • Travaye konstriksyon nan travo piblik ak nan sekte prive sitou nan lotel yo [/*:m]
 • Ayisyen kap fe gadyen nan bildin yo [/*:m]
 • Fanm ayisyen kap travay nan kay fanmi [/*:m]
 • Ayisyen kap vann nan lari (komes enfomel) [/*:m]
 • Etidyan nan inivesite (+ ke 6,000) [/*:m]
 • Profesyonel ayisyen (Dokte, pe, pwofese, avoka, pa plis ke 400 [/*:m]
 • Refijye nasyon zini [/*:m]
 • Endistriyel ak antreprene ayisyen (+ ou - 50) [/*:m]
 • Fanm ayisyen jame dod
  o ki nan plaj yo [/*:m]
 • Gason ak fanm ayisyen kap travay nan sekte touristik [/*:m]
 • Dominiken pitit ayisyen[/*:m]

[/quote]

Edwin, nap tann ou wi. Menm si ou we nou pa reyaji tèlman nan zafè ayisyen nan panyol (e sa se yon gwo tristès pou mwen, jan mwen wè nou inyoran sou koze sa yo), pa panse se yon mak enterè. Mwen rete kwè se iyorans nou ki lakòz. Kidonk, Edwin, pa neglije ban nou yon diplis sou analiz ou detanzantan. Mwen konnen sa kab pran anpil tan, men mwen kwè li pi bon pou ou ban nou yon ti limyè chak lè konsa, pou nou kab dijere bagay la pi byen.

Ankò in fwa, mwen envite tout moun sou fowòm lan poze Edwin kesyon, paske Edwin chaje ak eksperyans sou dosye sa, e si nou pa angaje li misye gen dwa pouse bak li ale pi lwen. Se yon bèl okazyon nou ta pèdi. Pa kite sa rive.

Edwin, sou kote pa w, pa lage nou.

Nou toujou la, e nou toujou ap
veye ki sa ou pral pote pou nou. Fòk mwen di w tou ke dènye atik ou transmèt la an panyòl de nèg sa ki ekri sou mantalite frè ak sè dominiken li yo parapò a ayisyen, li ta bon anpil pou yon moun tradwi li an kreyòl, franse, ou angle. Li vo lapèn. Malerezman, mwen pa gen tan pou sa, epi lamarin pa metye m.

Post Reply