Byenvini Edwin Paraison!

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Byenvini Edwin Paraison!

Post by admin » Mon Nov 28, 2005 9:13 am

Edwin, mwen pa kapab di ou nan ki pwen mwen kontan resevwa w sou fowòm Ann Pale a! Mwen pa kwè ou bezwen entwodiksyon. M ap jis mansyone, pou moun ki pa konnen, ke Edwin Paraison te resevwa yon pri entènasyonal anti-esklavajis pou lit li te mennen nan Dominikani anfavè travayè ayisyen yo sou batey yo.

Edwin, sitiyasyon ayisyen yo chanje suivan demann ekonomi Repiblik Dominikèn lan, a nenpòt ki moman. Sa vle di reyalite batey yo jodi a pa menm avèk reyalite yo sa gen 20 lane de sa. Jodi a, ou twouve travayè ayisyen pa sèlman nan zafra (mwen konnen bagay "zafra" a desann anpil parapò a tan lontan) men nan tout lòt kote Dominiken yo bezwen mendèv bon mache. Men sepandan, si bagay yo chanje a la sifas, gen anpil bagay ki pa chanje non plis: abi, prejije, elatriye.

Eske ou ta kab fè yon ti rale sou pwen sa yo, pou w ta mete nou "up to date" sou sitiyasyon ayisyen yo nan Dominika
ni? Mwen konnen sa se yon gwo kesyon. Ou pa bezwen reponn li yon sèl kou. Ou kapab reponn kesyon sa nan 50 mesaj menm si ou vle. Souple fè sa, an kreyòl ou an franse, nou poko fin twòp anfòm nan panyòl la. [Ou kab itilize angle tou si ou vle, mwen sèten angle ou dwe pi bon pase panyòl mwen.]

Byenvini Edwin! Nou pa enfòme, se move nouvèl sèlman nou tande lò yo fin rive, kidonk pran tan jete limyè ban nou sou sitiyasyon ayisyen yo e sou relasyon ki egziste ant Dominiken ak Ayisyen nan peyi a, lan tout nivo.

Zanmi ou,
Guy

P.S. Souple, zanmi sou fowòm lan, men yon bèl okazyon pou nou enfòme pi byen sou zafè konpatriyòt nou yo nan Dominikani. Kidonk, pa neglije poze kesyon!

Post Reply