Analiz Gifrants sou Kriz nan relasyon Ayiti ak Dominikani

Post Reply
T-dodo

Post by T-dodo » Tue Sep 13, 2005 12:32 pm

[quote]Mwen menm pèsonèlman nan zafè politik mwen, mwen deja prevwa pou m mande rapatriman tout Ayisyen nan tout zile nan Karayib la--Dominikani, Naso, Ziltik, Matinik, Gwadloup, Giyann Franse, Ziltik elatrye. M ap egzije e fasilite rapatriman tout Ayisyen kote yo pa vle aksèpte Ayisyen, kote menm yo refize rekonèt pitit Ayisyen sa yo kòm sitwayen lakay yo. Anplis, konsènan Dominikani zafè Batey sa, Ayisyen pap travay sou chan kann nan peyi Dayiti kèlkeswa sa Dominiken k a vle mete sou papye, kèlkeswa sa Dominiken ka vle fè. Mwen pèsonèlman ap egzije ke se lalwa menm pouki entèdi Ayisyen travay nan chan kann nan Dominikani. Andotremo, tout sitwayen etranje ou Ayisyen ki ka atire Ayisyen pa kèlkeswa lèmwayen pou al travay nan chan kann nann Dominikani ap pasib de kondanasyon amò pou mete kretyen vivan nan èsklavay.[/quote]

Jan ou pale la, se komsi ou se yon kandida pou prezidan. Eske ou gen entansy
on anonse kandidati ou pou prezidan?

[quote]Ayiti se yon peyi k ap andanje konstan e pèmanan pa sèlman akoz de Dominikani men sitou akoz de politik Ameriken ki pap antann ditou ke zile a chape li. Se yon fè sèten paske Dominiken yo pale panyòl e paske tou yo pa kwè se Nwa yo ye, politik Ameriken favorize Panyòl Blan an sou Panyòl Nwa, e rasism sa kreye yo hènn ki agrave pa listwa okipasyon peyi Dayiti sou peyi Dominikani[/quote]

Jan ou pale a, ou vle di ke Dominiken se nwa yo ye. Sou ki baz ou panse sa, oubyen ki sa fè ou panse se nwa yo ye kant yo menm pa panse li daprè sa ou di a? Eske se paske yo pale panyòl ki fè ou panse se nwa yo ye?

DPean

Post by DPean » Tue Sep 13, 2005 2:51 pm

[quote]Ayiti pa pe janm dirije pa yon sitwayen etranje demenmke Lèzetazini pa janm genyen yon Prezidan etranje. Pwenbar.
[/quote]
You must have been asleep. Foreigners have been ruling Haiti for a long time. They do not need to be in the national palace. They do it by remote control.

T-dodo

Post by T-dodo » Thu Sep 15, 2005 8:41 pm

[quote]Gen lè pafwa se èspre yon moun konnen fè lè li anvi moke yon lòt moun.

M'sye Florestal, mwen pa kandida. E mwen si w konnen sa pi byen pase wen. Se ti enbesilite sa yo ke nou pa bezwen lè gen yon gon diskisyon. [/quote]

I am sorry, Mr Toussaint, but the way you talked and your quotes suggested that! By the way, one of the thing I like about the USA culture is the way that sometimes you can address people in a democratic way. It is okay to call me Jean-Marie. On the other hand, the name calling - enbelisite - betrays a certain lack of strength in the argument.

[quote]Konsènan zafè koulè a, Fidel Castro pran tout san fwa li pou fè Kiben yo konnen se Nwa yo ye. Se yon fòmil mwen kwè ki mete tout Kiben alèz pou defann peyi yo.[/quote]


Mr. Toussaint, your preferred and undemocratic way of being called, how do you define being n
wa or not? I am a "nwa." I have seen many Cubans who do not look, from a color standpoint only,the same as me. Certainly, their skin content of melanin is different than mine. I don't know whether those Cubans, not descendants of the current people of Africa, were included in the ones you said Castro was talking about. I can't see how a Cuban from spanish decent or a Cuban from indian decent became more patriot because he is called a black by Castro. The last time I checked, Castro was a very intelligent guy. I don't know what exactly you are talking about, but there must be more to this story than the melanin content of their skin or tissues. I have always heard Haitians ridiculed some people from the Dominican Republic who do not call themselves black. I believed those Haitians until I visited the country. The majority of them looked different than the majority of haitians. Since I am color blind - I only understand black or white - mwen bwè pwa for anything in between.

Post Reply