PE menm - Gason gen kouraj

Post Reply
Bouli

PE menm - Gason gen kouraj

Post by Bouli » Sat Aug 25, 2007 12:37 pm

FrE Jean juste retounen Ayiti pou sEvi pEp li ankO. Bagay map mande eske frE Jera pral tounen nan mitan bann vagabon an soutAn yo pou li kontinye travay onorab sa?

Epitou m'swete frE JEra pran anpil prekosyon paske li rantre Ayiti nan peryOd MINUSTAH ap machande chita-l nan peyi a. Sitou apre DEA te lage nan dEyE ti restavek li ki panse li merite retrEt, sanble ensikirite a rekOmanse pirEd. Sila k'ap viv evenman yo pi pre remake menm prezidan Preval blije gen cha blende devan lakay li ni devan biwo travay li.

Nou swete FrE Jera sonje pawOl granmoun ki di-n pa gen priyE pou chase vagabon.

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Fri Aug 31, 2007 2:00 pm

Bouli, mwen kwè nan tout metye ou pwofesyon gen vagabon, men gen moun de byen tou, moun ki aji an bòn konsyans e an konsekans ak sa yo kwè ladan-l lan. Mwen rankontre anpil pè k'ap travay san pran souf pou yo vanse enterè pèp la. Kidonk si nou jeneralize e lonje dwèt sou yo (kòm vagabon) san fè distenksyon, mwen kwè se yon tò nou fè anpil nan yo. Gen bon enjenyè, gen move enjenyè. Gen bon doktè, gen move doktè. Gen bon pè, gen move pè (sa ou rele vagabon an soutAn). Natirèlman mwen pa kwè mwen di anyen lan pou fè w pantan, paske ou dwe konnen mesye sa yo pi byen pase m. Ou te pale de premye karyè ou kòm "enfant de choeur" epi mwen kwè gen anpil relijye menm nan fanmi ou ki pa vagabon. Kidonk mwen kwè li enpòtan pou nou pa jete tout panye zoranj lan paske yon pati pouri.

Sepandan mwen dakò avèk ou pou Pè Jera fè atansyon, paske li te fè anpil lènmi e lènmi sa yo la toujou. Prekosyon pa kapon. Misye konnen sa tou. Jan ou di, se yon nèg ki gen anpil kouraj.

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Sat Sep 01, 2007 10:48 am

Bon, mwen aprann Pè Jera retounen ozetazini. Sanble misye t'ale pou yon week-end sèlman. Se yon zanmi sendomeng ki fè mwen konnen sa. Mwen pa konnen si gen plis nan pawòl la pase sa. De tout fason, mwen kwè misye an sekirite e kontinye ap resevwa swen pou maladi li a.

Bouli

Post by Bouli » Thu Sep 06, 2007 11:49 am

Ala traka pou lave kay tE. Mwen tande menm bagay la. GenlE frE Gerard ap kontinye karyE ekzil li.

Guy, mwen konnen gen moun anndan legliz k'ap brase kO yo jan yo kapab nan enterE pEp la. Kantite moun sa yo minim e yo pa nan pozisyon pou chanje kilti enstitisyon an. Toutotan enstitisyon sa konsEve eskanp karaktE kolon yo, l'ap toujou nan kolizyon ak evolisyon pEp la. Epitou youn nan rezon ki te pouse-m abiye ak soutAn akolit pou fE teyat mistik, se poutEt akolit lokal yo te gen lOt misyon pou regle (misyon agrikol, elvaj bEt, anpil lOt bagay pryE paka regle).

Depi-m te ti katkat, yo te aprann mwen zak vagabonday Legliz sou fOm Listwa Sent; Enplikasyon politik legliz nan konstitisyon Ayiti genlE san limit depi sou lanperE, pase sou rejim pE makout ak zam anba soutAn, jouk rive sou rejim devEgonde Latorture kote pE Gerard manke kite po-l nan you legliz se toujou menm penpenp lan. Konbyen pE, evEk makout enstitisyon an janm kwape? KilEs ki toujou tonbe viktim?

Ou moun te ka jije tout moun, ki fOme kongregasyon legliz Saint Pierre pou lantEman jounalis jaques Roche, yo moundebyen. Konsatou si pE Gerard pa-t vin nan antEman kouzen-l, kongregasyon an t'ap antre e sOti an moundebyen. Jou sa kongragasyon an te kominye ak kO e san pE Jean-Juste. Ou lOt moun ka wE sa jan pa-l - si se pa-t kO Jean-Juste, se t-ap kO Jezi... kiles ki di yo se kanibal?

Post Reply