Lanmò a Aimé Césaire

Post Reply
Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Lanmò a Aimé Césaire

Post by Widy » Sat Apr 12, 2008 4:26 pm

Sòti nou aprann pa bò nou kè misye Aimée Césaire sòti mò. Sa ka fè dèpi oun simenn kè li te rantre lopital pa bò Matinik pou pwoblèm a ensifizans rèspiratwa.

Dayè dèpi youn de jou moun ap di kè li teja mouri men jòdi jou sa ofisyèl.

Boug la sete oun gran poèt e se li ki te ekri asou zafè à la "négritude" èvè zanmi Sengor li ki te senegalè.

Se li tou ki te vote lwa a departèmantalizasyoun pou koloni fwanse yo.

Plen moun apresye-l pou zèv li fè, men plen dòt kritike-l pou aksyoun politik li, notaman si politik asimilasyonis kè li favorize alòs kè pon devlòpman ekonomik pa janm fèt nan koloni yo.

Anfen kon yo ap di "Paix à son âme" e ann paye kè disparisyoun tala pral menne pwobablèman ban nou oun chanjman politik ak oun chajman a stati èvè peyi fwans.

Gelin_

Post by Gelin_ » Sat Apr 12, 2008 11:11 pm

Widy,

Se nou tout ki pèdi na depa sa a...Msye te gen 94 rekòt kafe e li te pote limyè bay nou tout...

http://www.lejdd.fr/cmc//culture/200815 ... 10059.html

gelin

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Sun Apr 13, 2008 7:59 pm

Widy, yo di'l poko mouri...

Li mal, men, l'ap lite. mwen pa konnen si se vre?

Leonel

Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Post by Widy » Mon Apr 14, 2008 1:37 pm

Yo di li a dèmi mò, apre yo di kè li a lagonni, e dènye vèsyoun sekè li an vi men, pa rèspirasyoun awtifisyèl, ki vle di dèpi yo debranche-l, li ka fin bat la menm la.

Sa moun ka kwè pa si anba, sekè li ja mouri, men kon se oun nonm a repitazyoun entènasyonal, ofisyèl fwanse ka rètade avi desè, pou yo sa ranje tout bagay yo, pou yo desann konsadavwa Matinik.

An dòt jan nou pe di kè se òkèstrasyoun a tousa kè yo ka mèt an plas an benn an benn.

Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Post by Widy » Thu Apr 17, 2008 8:13 am

Onè rèspè,

La sa ofisyèl, sòti yo anonse e dè fasoun gran piblik, lanmò a gran nonm la. Prezidan fwanse-a menm fè oun deklarasyoun si sa.

Zòt peke di kè se nenpòt ki biten mwen ka rakonte zòt.

Ann voye oun panse pou sa li fè dè byen san bliye sa li fè ki pat fòseman byen ba enterè pèp li.

Post Reply