Search found 60 matches

by Michelange Hyppolite
Mon Apr 09, 2012 7:45 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Lèt an kreyòl (Yon kategori literè)
Replies: 0
Views: 3591

Lèt an kreyòl (Yon kategori literè)

Boujon Solèy Pou youn Flè Lavi Vanyans fanm Se fòs pou ede yo Janbe kalfou difisil Fanm se fòs trankil. Li ka pliye nan vètij van ki charye enjistis, men kase, se non! Si gen pou kase, se tan an ki va deside. Mwen konnen ou se youn fanm ki gen anpil fòs. Ou se Pitit Lavodwòg. Ou pote fòs ou nan kour...
by Michelange Hyppolite
Sat Feb 18, 2012 8:51 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kategori lèt nan literati kreyòl Ayiti
Replies: 0
Views: 2108

Kategori lèt nan literati kreyòl Ayiti

Kite lavi gate ou !! Ak Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) Pou youn fanm vanyan Sè mwen, nan ki pwen ou rive apre vwayaj la? Ou fatige? Ou di mwen sezon dòmi pase mòd, se nuit blanch ki ap paweze. Èske ou rive bay lespri ou kanpo anvan ou reponn prezan devan katafal aktivite ki kanpe sou liy...
by Michelange Hyppolite
Wed Feb 15, 2012 10:05 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Lèt an kreyòl (Yon kategori literè)
Replies: 0
Views: 2163

Lèt an kreyòl (Yon kategori literè)

Lèt pou zanmi mwen* ak Michel-Ange Hyppolite 15 janvye 2010 Zanmi mwen, Se avèk anpil lapenn mwen aprann ravaj tranbleman tè a fè lakay ou ak sou kòt fanmi ou. Nou tout nou konnen kantite tan sa pran anvan youn moùn jwenn moso pa li nan gato lavi. Konsa lè ou fin pran pye, epi san siyal, san klakson...
by Michelange Hyppolite
Sun Dec 11, 2011 2:19 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kritik sou woman Pwensès Sanafè (Dènye pati )
Replies: 0
Views: 2283

Kritik sou woman Pwensès Sanafè (Dènye pati )

Tenkik travay otè a Nan seksyon sa a nou vle abòde kèk pwen fò ak kèk feblès nou jwenn nan istwa a. Pou nou louvri ak pwen fèb yo nou kab di otè a chwazi pase akote kèk prensip nan òtograf ofisyèl 1979 la. Li mete aksan egi sou son /e/. Li ranplase son /r/ ak son /w/ nan mo kou pran, frape, premye, ...
by Michelange Hyppolite
Thu Dec 08, 2011 9:56 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kritik sou woman Pwensès Sanafè ( pati II)
Replies: 0
Views: 2080

Kritik sou woman Pwensès Sanafè ( pati II)

Non pèsonaj yo nan istwa a Depi istwa a derape nou ap fè konesans ak moùn ki pote non ki chita daplon ak reyalite lavi nan peyi Ayiti. Se youn sitiyasyon ki depaman ak reyalite gwo vil yo an Ayiti, kote anpil moùn suiv sistèm Lewòp la pou yo bay pitit yo non. Prensip bay non apati reyalite lavi a pa...
by Michelange Hyppolite
Tue Nov 15, 2011 10:10 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kritik sou woman Pwensès Sanafè ( pati I)
Replies: 0
Views: 2152

Kritik sou woman Pwensès Sanafè ( pati I)

Pwennsès Sanafè: istwa lavi yon restavèk Ak Michel-Ange Hyppolite Moùn ki rankonte istwa a Pwennsès Sanafè se youn bèl istwa Précieuse Lavoix ekri nan lanng kreyòl Ayiti a. Précieuse Lavoix se non vanyan youn jounalis ki pa devwale non batèm li pou lektè li yo. Li fè etid nan Inivèsite Indiana ak na...
by Michelange Hyppolite
Wed May 04, 2011 8:59 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Editoryal Pawòl Kreyòl (2011 volim # 2)
Replies: 0
Views: 2517

Editoryal Pawòl Kreyòl (2011 volim # 2)

Dèy o!! N'a rele dèy o!! Ayiti! Toto Bissainthe Editoryal Literati ak rekonstriksyon ak Manno Ejèn Depi katastwòf 12 janvye 2010 la, Ayiti koukouman plat atè. Tankou youn chen blese, li ape lanbe maleng li. Youn java seyan ki poko prèt pou geri. Dapre chif ofisyèl yo, genyen plis pase 300 mil moùn k...
by Michelange Hyppolite
Thu Apr 28, 2011 8:45 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Emile Célestin Mégie ( Togiram)
Replies: 0
Views: 2329

Emile Célestin Mégie ( Togiram)

Omaj pou Togiram!! Togiram kòmanse ekri nan lanng kreyòl-la depi nan ane 1946. Li te fè antre li sou teren-an ak youn nouvèl ki te pote non Ale –Vini Mirak. Se travay Togiram mete ak travay tout lòt ekriven kreyòl ki te la anvan li-yo ki vin ranpli basen pwodiksiyon kreyòl-yo jouk pou kritik literè-...
by Michelange Hyppolite
Thu Apr 21, 2011 11:39 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Pawòl Kreyòl : Revi Literè Sosyete Koukouy
Replies: 0
Views: 2423

Pawòl Kreyòl : Revi Literè Sosyete Koukouy

Lansman deyèm nimewo revi literè Pawòl kreyòl nan Monreyal 12 mas 2011 ki sot pase a Sosyete Koukouy te òganize vant siyati dezyèm nimewo revi literè Pawòl Kreyòl. Se te youn sware kiltirèl ki te genyen plizyè pati. Nan premye pati a Rassoul Labuchin, ekriven, ak Jobnèl Pierre ansyen responsab seksy...
by Michelange Hyppolite
Sat Apr 16, 2011 5:39 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Tradiksyon / adaptasyon
Replies: 0
Views: 2401

Tradiksyon / adaptasyon

Mwen senpman renmen ou Mwen senpman renmen ou Mwen pa bezwen di vrèman, ni alafoli San fè ou pè, ni fè sanblan San kondisyon Ni okenn règ Mwen senpman renmen ou San di petèt, osnon sèlman San dekorasyon, ni dyaman San fè mètdam Ni met chenn nan pye ou Mwen senpman renmen ou San tanbou, ni kanno San ...
by Michelange Hyppolite
Tue Nov 02, 2010 7:03 pm
Forum: Chronique Musicale
Topic: Chronique 147 - Chardavoine
Replies: 2
Views: 2722

Mizik

Mwen ta renmen achte sidi sa a. Ki kote mwen kab jwenn li?
Mwen pa rete non.
Se te Kaptenn Koukourouj depi Otawa nan Kanada.
by Michelange Hyppolite
Tue Nov 02, 2010 6:56 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Gramè kreyòl ayisyen
Replies: 0
Views: 2389

Gramè kreyòl ayisyen

Tèks mwen ekri la-a se repons mwen bay Jean-Marie Mondèsir, youn kreyolis dyanm nan rejyon Otawa a, sou kesyon maskilen ak feminen nan lanng kreyòl Ayiti a Mwen vle retounen sou aspè feminen nan mo kreyòl nou yo. Eske prensip feminen epi maskilen an vrèman ekziste nan fondas kreyòl Ayiti a? Nan refl...
by Michelange Hyppolite
Thu Oct 07, 2010 9:21 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Lanng ak Sosyete
Replies: 0
Views: 2603

Lanng ak Sosyete

SE KREYÒL NOU YE ! ak Michel-Ange Hyppolite Pou mwen menm, lè nou pran desizyon ekri an kreyòl nou fè anmenm tan youn chwa ideyolojik. Chwa-a se bay mounn ki pa nan jiwon lanng franse a lapawòl. Lè nou sonje se 80% mounn nan peyi a ki pa gen aksè 100% ak lanng franse a nan nivo ki pou ta pèmèt yo ju...
by Michelange Hyppolite
Sun May 30, 2010 1:18 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Pwezi pou fèt manman
Replies: 0
Views: 2501

Pwezi pou fèt manman

Grann ak Serge Madhere Depi mwen ti katkat m'ap boujonnen nan men ou, Ay Grann Dodo-Titit, Grann fè tiba pou mwen, Gras ak ti chante ou yo, solèy pa janm sevre-m : Ou se sous nan jaden-m, vach plenn douvan douvan pòt mwen Mwen te kwè mwen fini lè manman-m te mouri, Men ou trennen , trimen, mache chè...
by Michelange Hyppolite
Sun May 09, 2010 9:47 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Pwezi
Replies: 0
Views: 2688

Pwezi

Chak jou ki ap pase nou santi pi plis enpòtans tèks sa a. Lè Koralen di se Pitit Kay li ye, li vle montre tout moùn, li pa vann peyi li, ni tou li pa reneye peyi li. Se sitiyasyon ki fè aksyon. Plis nou ap reflechi sou konstitisyon 1987 la, ki pa gen plas pou noumenm Ayisyen ki oblije viv lwen peyi ...
by Michelange Hyppolite
Wed Mar 31, 2010 9:53 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Simon Sireneyen ak Moriso-Lewa
Replies: 0
Views: 2643

Simon Sireneyen ak Moriso-Lewa

Simon Sireneyen Men jan sa te pase Jezikri te gen pou l' mouri Tout sa w' ta fè Se pou l' ta mouri Pilat te bo di non Kayif la pèsiste si tèlman Yo kondane nonm lan Li pa t' manje depi de jou Feblès fin ampare l' Pou l' monte mòn Olivye a Ak de branch bwa sou do l' Li tonbe li leve Pilat t'ap gade s...
by Michelange Hyppolite
Sat Feb 13, 2010 10:01 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Nòt pou laprès
Replies: 0
Views: 2729

Nòt pou laprès

Nòt pou laprès 12 Janvye 2010 - 12 Fevriye 2010 Jou pou jou. Si nou suiv byen n'ap remake Medya Entènasyonal yo koumanse debrake kamera yo sou trajedi peyi Ayiti-a. Youn soukous 7.0 sou echèl mezi Richter devaste vil Pòtoprens ak tout lòt ti vil osnon bouk ki antoure-l yo. Youn soukous san diskrimin...
by Michelange Hyppolite
Tue Feb 02, 2010 8:35 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Powèm youn manman, pou pitit li ki pran wout peyi san chapo
Replies: 0
Views: 2377

Powèm youn manman, pou pitit li ki pran wout peyi san chapo

Dors mon ange ! publié par Dolores Dominique-Neptune En mémoire de son fils disparu sous les décombres de leur maison Haiti: Dors mon ange! Tu t'endors pour mieux vivre. Mon ange, mon trésor, mon amour. Les entrailles de la terre ont tremblé Les murs de la cité se sont effondrés. Et tu dors du somme...
by Michelange Hyppolite
Sun Jan 24, 2010 9:19 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Lèt pou Pòtoprens
Replies: 0
Views: 2809

Lèt pou Pòtoprens

Alo! Alo! Pòtoprens, Mwen pa konprann, apa ou ap fè mwen albè sou ekran an. Se tankou, mwen rantre nan youn jwèt lewouj ak twa zèl kat ansanm ak youn asosye ki nan lespri mwen pandan mwen sou channmas – Channmas, si channmas la toujou. Si tout ewo endepandans yo kanpe drèt sou li toujou -- Wi tankou...
by Michelange Hyppolite
Fri Oct 02, 2009 4:38 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kominike pou laprès
Replies: 0
Views: 3066

Kominike pou laprès

Mwa Kreyòl 2009 Kominike pou laprès. Sosyete Koukouy, envite-nou nan lansman ofisyèl “Pawòl Kreyòl”, premye revi literè nan lanng kreyòl ayisyen an, k'ap fèt nan Miyami jou dimanch 25 oktòb 2009. Aktivite-a ap kòmanse apati 5-è pm pou rive 8-è pm. Evennman sa-a ap dewoule nan kad wounmble Sosyete Ko...
by Michelange Hyppolite
Mon Sep 14, 2009 1:21 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Mo nèf nan lanng kreyòl Ayiti-a
Replies: 2
Views: 2597

Tayi, mwen byen kontan ou pran youn ti tan pou ou kòmante lide ki parèt sou koze mo nèf-la. Mwen pa youn lengwis, sepandan mwen kab di, si mo-a deja ekziste sou teren-an, nou pa gen chwa, se pou nou sèvi ak li. Nan ka mo tankou òdinatè oubyen konpitè. Pou mwenmenm, nou ta dwe kenbe tou de, paske mou...
by Michelange Hyppolite
Sun Sep 13, 2009 11:34 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Mo nèf nan lanng kreyòl Ayiti-a
Replies: 2
Views: 2597

Mo nèf nan lanng kreyòl Ayiti-a

Janjan, Mwen gen enpresyon nou pral oblije viv ak mo «sibè»-a, lè nou vle endike aktivite noumenm nan Sosyete Koukouy nou ap fè apati entènèt-la, kote nou la,nou ap travay, men younn pa kab wè lòt.( prezan-absan) Mo sibè-a, se youn mo ki soti nan angle epi ki gen tandans konbine ak plizyè lòt mo. Na...
by Michelange Hyppolite
Tue Aug 25, 2009 1:10 pm
Forum: Our Story
Topic: Douz prensip Bwa Kayiman
Replies: 4
Views: 4135

Guy! Mwen remake ou toujou sou labal. Se trè byen. Kontinye gason. Repons mwen-an lonng, men se pou plis klate, ki fè mwen ekri tout longè sa-a. Guy ekri: M'ap fè yon ti entèvansyon hò di sijè pou atire atansyon Michel-Ange Hyppolite sou yon kesyon langaj, men nou pa bezwen pè m'ap efase entèvansyon...
by Michelange Hyppolite
Mon Aug 24, 2009 10:02 pm
Forum: Our Story
Topic: Douz prensip Bwa Kayiman
Replies: 4
Views: 4135

Annatandan Pimich enskri li ofisyèlman sou sit-la, mwen (Kaptenn Koukourouj) pral kole repons li-an pou Palmis. Alo Palmis, Sa fè mwen plezi dèske ou apresye travay mwen fè sou 12 prensip Bwa Kayiman yo. Alaverite, prensip sa yo pa prensip vodoun, se prensip Ayisyen yo ye. Li ra pou nou ta jwenn yon...
by Michelange Hyppolite
Sat Aug 22, 2009 6:42 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kijan nou konprann Lèt Ife ak Soul ( Ak Pierre-Michel Chéry
Replies: 0
Views: 2732

Kijan nou konprann Lèt Ife ak Soul ( Ak Pierre-Michel Chéry

Kijan nou konprann “Lèt Ife ak Soul” ? Lèt Ife ak Soul (2006) se premye rezilta eksperyans Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) ap fè nan sèvi ak lèt tankou yon fòm literè, yon eksperyans kote mouche vle mete kategori lèt-la sou menm pye ak lòt kategori literè tankou pwezi, kont, woman, istwak...
by Michelange Hyppolite
Sat Aug 22, 2009 11:38 am
Forum: Our Story
Topic: Douz prensip Bwa Kayiman
Replies: 4
Views: 4135

Douz prensip Bwa Kayiman

Kòmantè sou 12 prensip Bwa Kayiman Si youn mounn bezwen konprann sosyete ayisyen an nan fondalnatal-li, li pa ka mete tradisyon peyi a sou kote. Mas esklav ki te fè 1791 ak 1804 yo pa te konn ekri. Se nan pale youn ak lòt, yo te kase randevou. Se nan pale youn ak lòt, youn te esplike lòt demach y'ap...
by Michelange Hyppolite
Mon Jul 13, 2009 10:52 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kòmantè sou Patamouch Max Manigat-a
Replies: 0
Views: 2965

Kòmantè sou Patamouch Max Manigat-a

Patamouch : youn apwòch atomik Ak : Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj) Patamouch se youn manje marasa, kote Max Manigat mete tout kalite zengredyan pou satisfè apeti kreyolis k'ap kannale toupatou sou chemen lakonesans. Nan Patamouch ( 2007) ki soti nan Koleksyon Koukouy, genyen plizyè aspè...
by Michelange Hyppolite
Fri May 29, 2009 8:08 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Literati Kreyòl Ayiti
Replies: 0
Views: 2828

Literati Kreyòl Ayiti

Sosyete Koukouy Kanada Kòmante Repòtaj Sou Konferans Lionel Trouillot-a Nan dat 20 janvye 2009 Gaddy Damas prezante youn repòtaj nan sit REKA (Rezo Entènèt Kreyolis Ayisyen) sou youn konferans Lionel Trouillot te fè nan Institut Français D'Haiti. Tit konferans-lan se te Cheminman pwezi kreyòl ayisye...
by Michelange Hyppolite
Thu Mar 12, 2009 9:16 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Apresyasyon Biyografi Winnie Mandela
Replies: 0
Views: 2939

Apresyasyon Biyografi Winnie Mandela

Winnie Mendela : Youn fanm dizui Kara Ak Michel-Ange Hyppolite Nan youn liv powèm Anthony Phelps ekri ki rele Femme Amérique nan ane (2004), nou remake li nonmen non de fanm vanyan peyi Ayiti ak konpayèl yo nan lòt peyi. Phelps te mete Defile-Lafòl avèk La Malinche, youn fanm ki te ede Cortès nan ko...
by Michelange Hyppolite
Sat Feb 14, 2009 6:09 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Istwakout nan literati kreyòl Ayiti-a
Replies: 0
Views: 2792

Istwakout nan literati kreyòl Ayiti-a

Manno Ejèn : Yon Mayestro Lang Kreyòl la Ak Jozaf Large Lè ou louvri liv Aganmafwezay Manno Ejèn nan, ou kite zye ou ak lespri ou penetre nan kouran lekti a, apre yon sèten tan, ou gen lenpresyon wotè ekriti a, chwa mo yo, laviwonn fraz yo, yo kreye tankou yon senfoni pawòl ki ap dewoule devan zye o...
by Michelange Hyppolite
Thu Sep 18, 2008 9:24 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Ochan!!
Replies: 0
Views: 2871

Ochan!!

Ochan pou Anthony Phelps Au jardin extravagant de la mémoire se tit youn ochan byen merite madanm Phelps Hélène Maia, youn ekip ekriven ayisyen kou kebekwa, Maison de la culture Plateau-Mont-Royal ansanm Maison de la poésie te prepare pou ekriven Anthony Phelps. Si nou mande nou ki mounn Anthony Phe...
by Michelange Hyppolite
Tue Sep 02, 2008 8:40 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: «Pandan M' t'ap mache» powèm Syto Cavé
Replies: 0
Views: 2893

«Pandan M' t'ap mache» powèm Syto Cavé

Moso pawòl sou «Pandan M' t'ap mache» ( youn powèm Syto Cavé) Mwen dekouvri Syto Cavé nan ane 1994 apati sèten nan tèks li yo ki parèt sou youn kasèt ki rele Lapèsòn. Depi jou sa-a, non Syto pran van nan syèl bèbèl, mwen kreye pou powèt imajis, ki ap monte apik ak bèl vonvon pou gwonde amoni epi dek...
by Michelange Hyppolite
Fri May 23, 2008 10:52 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Analiz kritik
Replies: 0
Views: 2855

Analiz kritik

Andre Fouad Youn powèt Jamè Dodo Ak Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj) Apre GERBE D'ESPÉRANCE (1992), EN QUÊTE DE LUMIÈRE (1992), BRI LANNWIT (2000), EtensEtensèl Mo M yo se katriyèm liv pwezi Andre Fouad. Liv-la gen 56 paj. Li pran lari nan ane 2006. Anndan liv-la nou jwenn kèk desen ki so...
by Michelange Hyppolite
Sun May 11, 2008 6:39 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Youn ekriven pati kite nou
Replies: 0
Views: 2607

Youn ekriven pati kite nou

jeudi 8 mai 2008 LITTÉRATURE HAÏTIENNE/DÉCÈS / Jean-Claude Charles est mort Par Chénald Augustin chenald@lematinhaiti.com L'écrivain haitien Jean-Claude Charles n'est plus. Il est mort à l'hôpital à Paris, après un coma artificiel de plusieurs jours, nous a appris le poète et éditeur Rodney Saint-Él...
by Michelange Hyppolite
Wed Apr 02, 2008 9:11 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kòmantè Sou liv : Morne Rouge
Replies: 0
Views: 3051

Kòmantè Sou liv : Morne Rouge

Morne Rouge Ak Michel-Ange Hyppolite Morne Rouge se istwa youn fanmi ki t'ap viv andeyò, men ki te gen anpil bèl rèv pou pitit yo epi pou peyi yo. Alaverite, timounn yo te grandi epi yo te fè lonè fanmi-an. Anfèt, tout istwa-a dewoule apati vivasyon Ti Dodo, madanm li, Rozana epi de pitit gason li y...
by Michelange Hyppolite
Sat Mar 01, 2008 6:10 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kòmantè Jan Mapou Sou Kritik
Replies: 0
Views: 2858

Kòmantè Jan Mapou Sou Kritik

KRITIKE: YOUN NESESITE POU N'AVANSE An nou reflechi sou youn mo anpil nan nou pa renmen tande paske anpil nan nou pa konprann enpòtans li osnon anpil nan nou pa itilize-l jan pou nou ta itilize-l. Se mo KRITIK. Nan domèn politik se bliye sa. Mounn politik yo depi rive sou prezidan tonbe sou soukèt l...
by Michelange Hyppolite
Sat Feb 09, 2008 6:33 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Woman kreyòl Jozafa Large la pral pran lari
Replies: 0
Views: 3117

Woman kreyòl Jozafa Large la pral pran lari

Josaphat-Robert Large ak yon premye woman an kreyòl JosaphatRobert Large, powèt, dizè, womansye, nouvelis ekri yon woman an kreyòl ki rele “Rete, kote Lamèsi!” kap parèt nan mwa fevriye a nan edisyon près nasyonal Dayiti. L ap pale de liv la ak Jean Pierre Jacques Adler. Nanpwen anpil ekriven ayisye...
by Michelange Hyppolite
Tue Dec 18, 2007 3:09 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Sosyete Koukouy Pitit Mouvman Kreyòl
Replies: 0
Views: 3225

Sosyete Koukouy Pitit Mouvman Kreyòl

18 desanm 1965 - 18 desanm 2007, sa fè 42 lane byen konte, depi Òganizasyon Mouvman Kreyòl, ak seksyon travay Sosyete Koukouy anndan li, te wè jou. Nan ane 1969, Mouvman kreyòl te kanpe, paske yo arete tout responsab òganizasyon-an epi fèmen yo nan Fò Dimanch, men Mouvman Kreyòl, kòm mouvman ideyolo...
by Michelange Hyppolite
Fri Nov 23, 2007 4:58 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Pwezi kreyòl Ayiti a
Replies: 0
Views: 2928

Pwezi kreyòl Ayiti a

Yon lòt zye sou pwezi ki ekri an kreyòl 28 oktòb se ap jounen lang kreyòl. Nan sans sa a nou te fè yon antrevi ak Michel-Ange Hyppolite ki travay anpil sou pwezi an kreyòl e ki fèk pibliye yon liv nan peyi Kanada sou pwezi an kreyòl. Men antrevi a ki pale anpil sou estetik nan pwezi kreyòl. Jobnel P...
by Michelange Hyppolite
Fri Oct 12, 2007 5:40 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Littérature haïtienne de la diaspora
Replies: 0
Views: 2848

Littérature haitienne de la diaspora

DIT DES PROLÉGOMÈNES À UNE LITTÉRATURE HAITIENNE EN DIASPORA , tome II Texte écrit par la poète Jacqueline Beaugé-Rosier D'après des états de faits antérieurs – recensions, études, audiences publiques, entrevues-, consacrés au domaine des lettres, tout écrivain est dit marginalisé s'il est jugé sous...
by Michelange Hyppolite
Fri Sep 07, 2007 3:50 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kòmantè sou Lèt Ife ak Soul
Replies: 0
Views: 2825

Kòmantè sou Lèt Ife ak Soul

Lettre Ife ak Soul, ou les méandres d'une histoire d'amour Par Dr. Raymond Narcisse Lèt Ife ak Soul, paru sous la plume de Michel-Ange Hyppolite, est une innovation du genre dans la littérature haitienne . L'échange d'idées au moyen de lettres entre deux amoureux n'a pas de précédent dans ce domaine...
by Michelange Hyppolite
Wed Aug 22, 2007 3:05 pm
Forum: Ann Pale Kreyol
Topic: Ki jan n ap di nan kreyòl nou an ... ?
Replies: 10
Views: 7275

Mwen te trè okipe soti mitan mwa jiyè pou rive nan ouvèti mwa out la. Apresa, mwen te al fè youn ti vankans. Se rezon ki lakòz nou pa te tande bri mwen. Mwen pral pran san mwen pou mwen li tout pawòl Mastè a. Mwen va konsilte sit yo tou epi apresa nou va kontinye konze nou. Mwen pa rete non. Michel-...
by Michelange Hyppolite
Wed Jul 04, 2007 10:56 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Brèf Istorik Sosyete Koukouy Kanada
Replies: 2
Views: 3648

Se vre Franz ou gen rezon. Tèks la kout vre. Men genyen diplis nan wout. Mwen ap travay sou youn gwo tonton tèks sou Gwoup ki te rele Mouvman kreyòl la ansanm ak Sosyete Koukouy. Tèks sa a ap pran anpil paj. Anvan gran vakans lan fini, mwen ap poste li pou nou. Mwen pa rete non. Se te Michel-Ange Hy...
by Michelange Hyppolite
Tue Jul 03, 2007 9:22 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Brèf Istorik Sosyete Koukouy Kanada
Replies: 2
Views: 3648

Brèf Istorik Sosyete Koukouy Kanada

Sosyete Koukouy Kanada Youn istorik tou kout sou Mouvman Kreyòl / Sosyete Koukouy Jounen jodi a pyèsmounn pakab pale sou defans ak devlopman lanng kreyòl la san yo pa mansyone travay Mouvman Kreyòl, nan ane 1960 yo, ki te pote anndan li youn branch literè ki te rele Sosyete Koukouy. Sosyete Koukouy ...
by Michelange Hyppolite
Sat Jun 30, 2007 3:18 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Préface de Zile Nou ( Michel-Ange Hyppolite), 1995
Replies: 1
Views: 2597

Men rès prefas la: Aux yeux du public actuel, Jean-Claude Martineau est sans doute le poète qui suit les traces de Morisseau-Leroy pour les thèmes traités. Il bénéficie aussi de l'estime du public. Son poème « Lè l'a libere Ayiti va bèl o ! », avec la voix de Farah Juste, a fait le tour de la diaspo...
by Michelange Hyppolite
Thu Jun 28, 2007 6:10 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Préface de Zile Nou ( Michel-Ange Hyppolite), 1995
Replies: 1
Views: 2597

Préface de Zile Nou ( Michel-Ange Hyppolite), 1995

Traduit du créole par le Professeur Maximilien Laroche La création d'une langue est une réponse à un défi social et historique. Or, la cohabitation à Saint-Domingue de l'esclave africain et du colon français posait un problème. La diversité des langues parlées par les Africains était un obstacle à l...
by Michelange Hyppolite
Wed Jun 20, 2007 10:18 pm
Forum: Ann Pale Kreyol
Topic: Ki jan n ap di nan kreyòl nou an ... ?
Replies: 10
Views: 7275

Kòm pa gen mounn ki kòmante pwopozisyon mwen yo, mwen oblije reponn tèt mwen pou mwen mande kote mounn yo? Kote Master a limenm menm, ki te parèt ak divès mo nan kategori espò a? Mwen espere misye pa malad. Mwen ta renmen genyen opinyon li sou remak mwen yo. Sa ta pèmèt nou avanse pi devan ak lide n...
by Michelange Hyppolite
Mon Jun 18, 2007 8:12 pm
Forum: Ann Pale Kreyol
Topic: Ki jan n ap di nan kreyòl nou an ... ?
Replies: 10
Views: 7275

Mwen gen kèk tan mwen pa te parèt sou windows. Se, younn paske chay travay mwen ak lòt aktivite kominotè yo te twò lou pou mwen epi apresa, mwen pa te konnen kijan pou mwen te rantre sou Windows II a. Aprèmidi a, mwen te senpman peze kèk kazye epi mwen bin tonbe daplon. Bon wè youn dal mo la a mwen ...
by Michelange Hyppolite
Mon Jun 18, 2007 5:34 pm
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Kòmantè sou youn tèks Pwofesè Maximilien Laroche
Replies: 0
Views: 3368

Kòmantè sou youn tèks Pwofesè Maximilien Laroche

Maximilien Laroche : mounn andeyò Ak Michel-Ange Hyppolite Pou ane 2007 la Pwofesè Maximilien Laroche pibliye 2 liv: Littérature Haitienne Comparée ak Se nan chimen jennen yo fè lagè. Tankou nou kab remake li, Pwofesè Maximilien Laroche ap frape nan tou de lanng ofisyèl peyi a epi nou ap di li bravo...
by Michelange Hyppolite
Wed May 02, 2007 5:22 am
Forum: Kaptenn Koukourouj
Topic: Lèt pou youn zanmi
Replies: 0
Views: 3493

Lèt pou youn zanmi

LÈT POU YOUN ZANMI Apwopo lanng manman nou an Bonjou kanmarad, Nan pale nou yè maten ou te di mwen : travay kominotè w-ap fè a se pa pou ou fè pwomosyon kreyòl, men se kòmsi ou bliye se kreyòl ou ye. Ou di mwen tou ou pa gen okenn pwoblèm ak lanng kreyòl la, mwen dakò ak ou. Sa ki parèt dwòl, sèke m...