Lèt tou Dekachte yon Pitit Ayiti Voye pou Prezidan Aristide


[ Kesyon Moun Mande Anpil ]

An repons a: Lèt tou Dekachte yon Pitit Ayiti Voye pou Prezidan Aristide padel te ekri a,

Hum! afiche mesaj sa, jou 25 Desanm 2002 a 12:57:37:

Padel pa gen trEv, ni rete kanpe pou moun ki pa gen respE pou lavi, dwa moun, k ap anrichi sou
tEt moun. Moun konsa se presyon kontini pou evite sipriz. Ki lE trEv pou zak brigandaj chimE, polis nasyonal la kont jenEs, etidyan ap fini.

Ki kote rayisman, vye prejije, komanse si se pa lakay zanmi w yo ki mete nou la, derefize rekonEt la diferans? Eske tout moun dwe yon kopi konfOm a lavalas? Eske lavalas ak tout Prezidan defakto w la se yon modEl de JISTIS ak DEMOKRASI?

ZafE kenbe diskou moralizatE nan epOk fEt fen lane sa, se yon maskarad, blOf pou andOmi moun, ou pa gen okenn leson pou bay pou ti dEspOt, k ap
mennen peyi a nan yon katastrOf moun pa janm wE.
Mande zanmi w yo pran rezoklisyon ki pi onEt la nan okazyon sa, rache manyOk yo.


Repons sou sijè sa: