Lèt tou Dekachte yon Pitit Ayiti Voye pou Prezidan Aristide


[ Kesyon Moun Mande Anpil ]

An repons a: Lèt tou Dekachte yon Pitit Ayiti Voye pou Prezidan Aristide Nanmera te ekri a,

Hum! afiche mesaj sa, jou 24 Desanm 2002 a 18:53:33:

Mezanmi Nanmera ou touche bobo a nan mitan, zafE
referandom malatchong lavalas se pa solisyon ni konsEy pou yon prezidan defakto magouyE. Se remet pouvwa a a yon gouvenman endepandan pou tout moun rantre nan eleksyon. Men privilej la polis, lajan leta, anplwaye leta pou fE chat mimi nan eleksyon blye sa.

Ansuit Nanmera, chimE gwo ponyEt, ti ponyEt k ap voye boutEy pipi, bisuit leta, simaye rigwaz sou moun se pou zafE sayo regle. Se mete moun tankou
SO ANN K.O. pou evite piye kEs leta a pou peye chimeE ak ti malere chomE ki nan chire pit apre chak manifestasyon nan eskonbrit ak granmanjE ki refize peye yo pou sEvis a Lavalas pou anpeche lopozisyon, etidyan lekol yo, moun koperativ manifEste komsadwa.


Repons sou sijè sa: