Dye Lepè Repibliken, Jezi Demokrat?

Post Reply
Leonel JB

Dye Lepè Repibliken, Jezi Demokrat?

Post by Leonel JB » Tue Jan 11, 2005 4:56 am

Mwenmenm ak Bondye pa dòmi kole ditou. Mwen konsidere misye kòm oun Repibliken e Jezi oun Demokrat.

Bondye itilize Revanch ak "Preemption". Repons li se destriksyon si w pa dakò ake li. Misye se oun gwo zotobre. Tandiske Jezi, si ou bezwen manje pen ak pwason, lap ba w sa sou de chèz. Ou vle bwè diven, lap rann ou gri kon pipirit. Dayè se ak cheve fi siye pye misye (wow, I would love that very much).

Bondye pa vle wè masisi. MIsye touye tout oun popilasyon. Tandiske ti Jezi preche tolerans. Kididonk, ti Jezi se nèg an mwen.

<center>* * * * * * * * * *</center>

Tam tam detant sou 1330 ak leonel popo:

Te genyen oun lòt konferans ki fèt nan syèl pou yo rezoud pwoblèm latè.

Dye Lepè di: Radiyès sa se Sentespri ak tout Jezi map voye al preche lapli bèl e bòn nouvèl remanye.

Nan landemen, te genyen oun gwo fèt nan syèl. Papa m te la, tout moun ki bwa chat yo te la. Pas
ke se Koupe, Ansi Deroz, ak Siko ki tap jwe.

Aprè ven minit ke fèt la ap tanmen, Sentespri parèt tou cho tou bouke.

Le seyè di:
O O sa wap fè lan syèl?

Misye reponn:
Monchè, tè a pa menm jan ankò. Kounyè a, nèg yo gen oun bagay yo rele misil. Sa w tande a depi nan syèl yo kab keyi w. E ou konnen se oun ti zwazo mwen ye, oun fistibal se twòp pou mwen. Kididonk m oblije monte.

Bondye di:
E Jezi?

Misye di:
Jezi, A ou konnen misye. Depi anvan nou kite syèl la mwen di l pou fè bab li, li pa fè l. Rive l rive anba, gen oun nèg ki rele Dyòl Bouch kap simen laterè anba a.
Jezi ap pale anpil. Akoz de bab long li an, yo arrete l pou teworis, yo di l sanble ak Osama.

Bondye di:
Kote l?

Sentespri di:
Misye Gwanntanamo kòm prizonye degè. -

Sorry Lemane, Gelin, this is a true story

Nous rendons grâce à Dieu...

leonel

Lemane Vaillant

Post by Lemane Vaillant » Tue Jan 11, 2005 5:18 am

Leonel Cher Ami,

Dieu le Père serait Républicain ( USA made du genre Bush Père ou Henry Kissinger )

et Le Fils Jésus ( Démocrate dans la lignée du charmeur-coureur de jupes-démagogue-beau parleur ... Bill Clinton ? )

Si tu ne prévois rien pour le Saint-Esprit , c'est que tu es tombé d'accord avec les Témoins de Jéhovah .. OK

Alors Leonel : Qu'as-tu fait de la Trinité pour opposer politiquement et idéologiquement ainsi le Père Très Saint et le Fils aussi Saint ?

Lemane

Post Reply